kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2019 roku

Opublikowany:

 

 

Zarządzenie nr 1660/2017 prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18.10.2017r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami w m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2019

REGULAMIN przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019 – załącznik do zarządzenia prezydenta m.st. Warszawy nr 1660/2017 z 18.10.2017r.

UCHWAŁA NR 5336/2017 ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE m.st. WARSZAWY z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w 2019 r. w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz określenia zasad funkcjonowania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego

UCHWAŁA Nr 5506/2017 ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE m.st. WARSZAWY z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uzupełnienia składu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2019 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy powołanego uchwałą Zarządu Dzielnicy                       Praga-Południe nr 5170/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2019 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 25.10.2017 r


Do 22.01.2018r. zgłoś projekt elektronicznie na stronie http://twojbudzet.um.warszawa.pl/ lub papierowo w Urzędzie Dzielnicy.

Formularze niezbędne do zgłoszenia projektu można pobrać pobrać pod adresem  http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/materia-y-do-pobrania

Więcej informacji dot. składania projektów znajdziecie Państwo w informatorze dzielnicowym TUTAJ

e


W środę 10 stycznia 2018 Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Tomasz Kucharski zaprasza wszystkich projektodawców i sympatyków budżetu partycypacyjnego na południowo-praski maraton pisania projektów.

W tym dniu w godz. 16.00-19.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 w sali 305 uzyskać będzie można informacje przydatne przy pisaniu i zgłaszaniu pomysłów do warszawskiego budżetu partycypacyjnego 2019. Na Państwa pytania odpowiedzą pracownicy Urzędu Dzielnicy i członkowie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Informacji i wskazówek udzielać będą przedstawiciele wydziałów odpowiedzialnych za infrastrukturę, ochronę środowiska, oświatę, kulturę i sport, a także pracownicy Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Na południowo- praskim  maratonie pisania projektów przy kawie i herbacie przedyskutować będzie można pomysły do budżetu partycypacyjnego i uzyskać praktyczne wskazówki od specjalistów z dziedzin, w których chcieliby Państwo zgłosić projekty. Więcej informacji pod adresem e-mail:  awojtasik@um.warszawa.pl lub tel. 22 / 44 35 389. Do zobaczenia na maratonie! 


Za nami spotkanie otwarcia V edycji budżetu partycypacyjnego! Dziękujemy wszystkim za obecność. Do 22 stycznia 2018 roku czekamy na Państwa projekty. Pomysły można zgłaszać przez internet na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl i w formie papierowej w urzędzie dzielnicy.

Formularze niezbędne do zgłoszenia projektu można pobrać można pobrać pod adresem  http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/materia-y-do-pobrania

Więcej informacji dot. składania projektów znajdziecie Państwo w informatorze dzielnicowym TUTAJ lub na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przebiegu budżetu partycypacyjnego na Pradze-Południe prosimy o kontakt:

Anna Wojtasik ­­– koordynator dzielnicowy ds. budżetu partycypacyjnego, tel. 22 44 35 389, e-mail: awojtasik@um.warszawa.pl

 


Protokół z posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 2019 w Dzielnicy Praga-Południe w dniu 29 listopada 2017 roku 

Lista obecnościInformacja

o posiedzeniu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2019 na Pradze-Południe

Posiedzenie Zespołu do spraw budżetu partycypacyjnego 2019 odbędzie się w dniu 29 listopada br. o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 w sali 305.

 Przedmiotem posiedzenia będzie sposób podzielenia dzielnicy na obszary lokalne na potrzeby budżetu partycypacyjnego.

 Zgodnie z zarządzeniem prezydenta m. st. Warszawy nr 1299/2015 posiedzenia zespołu mają charakter otwarty i może w nich wziąć udział każda zainteresowana osoba.

Serdecznie zapraszamy!Szanowni Państwo,

mamy szczegółowe zasady przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego 2019 w Dzielnicy Praga-Południe! Zarząd Dzielnicy w dniu 23 listopada br. podjął uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego 2019 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz określenia zasad funkcjonowania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Treść uchwały TUTAJ

W V edycji budżetu partycypacyjnego na Pradze-Południe do wydania jest 4 mln 920 tys. zł. Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania projektów ogólnodzielnicowych i lokalnych.  Dzielnica została podzielona na 8 obszarów lokalnych wg granic istniejących osiedli, a kwoty na poszczególne obszary przydzielono proporcjonalnie do liczby mieszkańców.  Do budżetu partycypacyjnego można zgłaszać projekty o maksymalnej wartości 300 tys. zł.

Podział dzielnicy na 8 obszarów pozwoli na zgłaszanie i wybieranie do realizacji różnorodnych projektów, również tych niewielkich, zaspakajających oczekiwania małych lokalnych społeczności skupionych, np. wokół podwórka czy skwerku. Są to projekty szczególnie cenne, bo integrujące grupy sąsiedzkie i inne małe lokalne środowiska wokół najbliższej im okolicy. Zarząd Dzielnicy zdecydował się na podział Pragi-Południe na 8 obszarów lokalnych, ponieważ to rozwiązanie daje małym, „sąsiedzkim” projektom największe szanse.

gf

Podział kwoty na obszary w ramach budżetu

partycypacyjnego 2019 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Kwota razem (100%)  4 920 000,00 zł,

- projekty ogólnodzielnicowe (15% kwoty) – 738 000,00 zł,

- projekty lokalne (85 % kwoty)  – 4 182 000,00 zł  (8 obszarów lokalnych, podział kwoty na obszary lokalne proporcjonalnie do ilości mieszkańców w danym obszarze).

Dopuszczalny górny limit wartości jednego projektu 300 000 zł.

 

Nazwa Obszaru

Granica obszaru

Kwota

na obszar

 

OGÓLNODZIELNICOWY

 

 

 

738 000,00

 

KAMIONEK

od północnej granicy Dzielnicy stroną nieparzystą ul. Podskarbińskiej do zbiegu z ul. Grochowską, zachodnią stroną ul. Międzyborskiej do Al. Waszyngtona, nieparzystą stroną od osi Al. Waszyngtona do ronda Waszyngtona, przez rondo Waszyngtona i na północ od osi Al. Poniatowskiego mostu Poniatowskiego do osi rzeki Wisły i granicy Dzielnicy, wzdłuż zachodniej i północnej granicy Dzielnicy do wysokości ul. Podskarbińskiej.

 

 

 

322 239,55

 

GROCHÓW CENTRUM

 

od ul. Podskarbińskiej, parzystą stroną od osi ul. Grochowskiej do ul. Garwolińskiej, zachodnią stroną ul. Garwolińskiej do torów kolejowych relacji Warszawa - Otwock i dalej na północ do granicy Dzielnicy, wzdłuż granicy dzielnicy na Zachód do wysokości ul. Podskarbińskiej, stroną parzystą ul. Podskarbińskiej do osi ul. Grochowskiej.

 

 

376 634,74

 

GROCHÓW PÓŁNOCNY

 

od północy na wysokości ul. Garwolińskiej wzdłuż granicy Dzielnicy na wschód do wiaduktu Marsa, wiaduktem i zachodnią stroną ul. Marsa do ul. Płowieckiej, ul. Płowiecką do ul. Grochowskiej, parzystą stroną od osi ul. Grochowskiej do ul. Garwolińskiej, wschodnią stroną ul. Garwolińskiej na północ do granicy Dzielnicy.

 

 

564 512,06

 

SASKA KĘPA

 

wzdłuż osi rzeki Wisła do mostu Poniatowskiego, południową stroną wzdłuż Al. Poniatowskiego, przez rondo Waszyngtona, wzdłuż parzystej strony od osi Al. Waszyngtona do linii elektrycznej biegnącej główną alejką ogródków działkowych, wzdłuż tej linii od zachodu do osi Al. St. Zjednoczonych, projektowaną Al. Tysiąclecia do osi rzeki Wisła.

 

 

 

757 327,73

 

 

GROCHÓW KINOWA

 

od zachodu od osi Al. Waszyngtona, wzdłuż linii elektrycznej biegnącą główną alejką ogródków działkowych po wschodniej stronie do osi Al. St. Zjednoczonych, północną stroną od osi Al. St. Zjednoczonych do Ronda Wiatraczna, nieparzystą stroną od osi ul. Grochowskiej do ul. Międzyborskiej, wschodnią stroną ul. Międzyborskiej do Al. Waszyngtona, parzystą stroną od osi Al. Waszyngtona do zachodniej granicy Osiedla.

 

 

 

222 176,85

 

PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI

 

 

wzdłuż Al. St. Zjednoczonych, ul. Ostrobramskiej, ul. Motorowej, ul. Poligonowej do zbiegu ul. Żymirskiego i ul. Kwarcianej, od południa powyżej południowego brzegu jeziorka Gocławskiego do Al. St. Zjednoczonych.

 

 

114 339,91

 

GROCHÓW POŁUDNIOWY

 

południową stroną od osi ul. Grochowskiej od ul. Wiatracznej do ul. Marsa, ul. Ostrobramską, wzdłuż Kanału Nowa Ulga do wysokości ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, do zbiegu z ul. Poligonową, wzdłuż ul. Poligonowej do ul. Motorowej, wzdłuż ul. Motorowej do ul. Ostrobramskiej, wzdłuż ul. Ostrobramskiej do zbiegu z Al. St. Zjednoczonych, nieparzystą stroną od osi Al. St. Zjednoczonych do Ronda Wiatraczna.

804 828,79

 

GOCŁAW

 

wzdłuż kanału Nowa Ulga, osią rzeki Wisła, projektowaną Al. Tysiąclecia do zbiegu z Al. Stanów Zjednoczonych, poniżej południowego brzegu jeziorka Gocławskiego, wzdłuż ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w kierunku wschodnim, do kanału Nowa Ulga.

 

1 019 940

 


Granice Osiedli stanowią obszary lokalne określone na załączonej  mapie.

 

Podobnie jak w minionej edycji Zespół ds. budżetu partycypacyjnego określił zasady ogólnodostępności projektów w budżecie partycypacyjnym. Ustalenie zasad ogólnodostępności projektów zapewni dostęp do efektów realizacji projektów możliwie szerokiej grupie potencjalnych odbiorców. Jest to szczególnie ważne w przypadku projektów zgłaszanych w placówkach oświatowych: szkołach i przedszkolach, do których dostęp szerszej grupy mieszkańców jest utrudniony. Zasady ogólnodostępności projektów w budżecie partycypacyjnym 2019  w m.st. Warszawie w Dzielnicy Praga-Południe znajdują się TUTAJ.

 

Mamy zasady budżetu partycypacyjnego 2019 na Pradze-Południe
i z niecierpliwością czekamy na pomysły.
Zgłaszanie projektów rozpoczyna się 1 grudnia br. i trwa do 22 stycznia 2018r. Przyszłość Warszawy jest w Twoich rękach!

 


 

25 października br. Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę o powołaniu zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2019. Treść uchwały 1570/2017 znajduje się TUTAJ.

Przed Zespołem najważniejsze zadania: podział dzielnicy na obszary i podział kwoty 4 mln 920 tys. zł przeznaczonej na budżet partycypacyjny w dzielnicy, a także ustalenie limitu wartości projektu. Na podstawie rekomendacji Zespołu Zarząd Dzielnicy podejmie decyzje co do szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego 2019 w Dzielnicy Praga-Południe.

Skład zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2019 w dzielnicy Praga-Południe:

  1. Przedstawiciele mieszkańców:

1)    Pan Paweł Dąbrowski

2)    Pan Wojciech Jóźwiak

3)    Pani Dorota Kozłowska

4)    Pani Agnieszka Ozimkowska

5)    Pan Włodzimierz Pawłowski

6)    Pani Grażyna Serzysko

 

  1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

1)    Pan Jan Dudkowski „Ładna Kępa”

2)    Pan Łukasz Hnatkowski Fundacja Odnowy Warszawskiej Pragi

3)    Pan Jacek Pytkowski „Stowarzyszenie Wiatrak”

4)    Pani Jolanta Saratowicz „Warszawska Masa Krytyczna”

5)    Pani Alicja Wydro „Fundacja Zwierzochron”

 

  1. Pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych położonych na terenie Dzielnicy i niezaliczonych uchwałą Rady m.st. Warszawy do jednostek o znaczeniu ponaddzielnicowym, w zakresie których zadania i kompetencje przekazano dzielnicom:

1)    Pani Katarzyna Janowska Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

2)    Pani Agnieszka Lipska Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

3)    Pani Anna Paluch-Bielańska Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

4)    Pani Anna Wojtasik Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

  1. Przedstawiciele Klubów Radnych działających w Radzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:

1)    Pani Dorota Krall Klub Radnych Platforma Obywatelska

2)    Pani Mariola Gac Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 

  1. Przedstawiciele organów uchwałodawczych jednostek niższego rzędu w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:

1)    Pani Justyna Adamek Rada Osiedla Grochów Południowy

2)    Pani Natalia Janusz Rada Osiedla Gocław

3)    Pan Tomasz Marzecki Rada Osiedla Kamionek

4)    Pani Agnieszka Rogińska Rada Osiedla Grochów Centrum

 

  1. Przedstawiciel Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe

1)    Pan Kazimierz Urbański

 

Na pierwszym posiedzeniu 25 października br. na Przewodniczącego Zespołu został wybrany Pan Paweł Dąbrowski, na Zastępcę Przewodniczącego -  Pan Jacek Pytkowki, a Sekretarzem Zespołu została Pani Agnieszka Lipska. Gratulujemy wyboru i życzymy powodzenia w pracach zespołu!


Protokół z posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 2019 w Dzielnicy Praga-Południe w dniu 7 listopada 2017 roku 

załącznik nr 1    załącznik nr 2    załącznik nr 3    załącznik nr 4

 


Informacja

o posiedzeniu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2019 na Pradze-Południe

 

Posiedzenie Zespołu do spraw budżetu partycypacyjnego 2019 odbędzie się w dniu 7 listopada br. w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 w sali 305 o godz. 17.15

Przedmiotem posiedzenia będzie wypracowanie rekomendacji dla Zarządu  Dzielnicy             w zakresie:

1)      możliwości zgłaszania projektów o charakterze ogólnodzielnicowym lub lokalnym w dzielnicy;

2)      podziału dzielnicy na obszary terytorialne;

3)      podziału kwoty przeznaczonej na realizację projektów o charakterze ogólnodzielnicowym lub lokalnym w dzielnicy;

4)      ustalenia dopuszczalnego górnego limitu wartości jednego projektu o charakterze ogólnodzielnicowym lub lokalnym albo ustalenia braku limitu;

 

Serdecznie zapraszamy!


Protokół  posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 2019 w Dzielnicy Praga-Południe  w dniu 25 października 2017 roku.

 

Regulamin Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 2019 w Dzielnicy Praga-Południe


Lista obecności.Informacja

o posiedzeniu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2019 na Pradze-Południe

Pierwsze spotkanie Zespołu do spraw budżetu partycypacyjnego 2019 odbędzie się w dniu  25 października br. w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe
ul. Grochowska 274 w sali 305  o godz. 17.15

 Na posiedzeniu członkowie Zespołu wybiorą przewodniczącego i sekretarza, ustalą regulamin pracy zespołu, a także zapoznają się z zadaniami Zespołu na najbliższy czas.

 Zgodnie z zarządzeniem prezydenta m. st. Warszawy nr 1299/2015 posiedzenia zespołu mają charakter otwarty i może w nich wziąć udział każda zainteresowana osoba.

Serdecznie zapraszamy!


 

Trwa nabór do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy!

cx

ZARZĄDZENIE NR 1660/2017
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 18 października 2017 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy
w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2019

14699

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2019 roku