kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2019 roku

Opublikowany:

Zarządzenie nr 1660/2017 prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18.10.2017r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami w m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2019

REGULAMIN przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019 – załącznik do zarządzenia prezydenta m.st. Warszawy nr 1660/2017 z 18.10.2017r.

25 października br. Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę o powołaniu zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2019. Treść uchwały 1570/2017 znajduje się TUTAJ.

Przed Zespołem najważniejsze zadania: podział dzielnicy na obszary i podział kwoty 4 mln 920 tys. zł przeznaczonej na budżet partycypacyjny w dzielnicy, a także ustalenie limitu wartości projektu. Na podstawie rekomendacji Zespołu Zarząd Dzielnicy podejmie decyzje co do szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego 2019 w Dzielnicy Praga-Południe.

Skład zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2019 w dzielnicy Praga-Południe:

  1. Przedstawiciele mieszkańców:

1)    Pan Paweł Dąbrowski

2)    Pan Wojciech Jóźwiak

3)    Pani Dorota Kozłowska

4)    Pani Agnieszka Ozimkowska

5)    Pan Włodzimierz Pawłowski

6)    Pani Grażyna Serzysko

 

  1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

1)    Pan Jan Dudkowski „Ładna Kępa”

2)    Pan Łukasz Hnatkowski Fundacja Odnowy Warszawskiej Pragi

3)    Pan Jacek Pytkowski „Stowarzyszenie Wiatrak”

4)    Pani Jolanta Saratowicz „Warszawska Masa Krytyczna”

5)    Pani Alicja Wydro „Fundacja Zwierzochron”

 

  1. Pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych położonych na terenie Dzielnicy i niezaliczonych uchwałą Rady m.st. Warszawy do jednostek o znaczeniu ponaddzielnicowym, w zakresie których zadania i kompetencje przekazano dzielnicom:

1)    Pani Katarzyna Janowska Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

2)    Pani Agnieszka Lipska Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

3)    Pani Anna Paluch-Bielańska Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

4)    Pani Anna Wojtasik Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

  1. Przedstawiciele Klubów Radnych działających w Radzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:

1)    Pani Dorota Krall Klub Radnych Platforma Obywatelska

2)    Pani Mariola Gac Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 

  1. Przedstawiciele organów uchwałodawczych jednostek niższego rzędu w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:

1)    Pani Justyna Adamek Rada Osiedla Grochów Południowy

2)    Pani Natalia Janusz Rada Osiedla Gocław

3)    Pan Tomasz Marzecki Rada Osiedla Kamionek

4)    Pani Agnieszka Rogińska Rada Osiedla Grochów Centrum

 

  1. Przedstawiciel Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe

1)    Pan Kazimierz Urbański

 

Na pierwszym posiedzeniu 25 października br. na Przewodniczącego Zespołu został wybrany Pan Paweł Dąbrowski, na Zastępcę Przewodniczącego -  Pan Jacek Pytkowki, a Sekretarzem Zespołu została Pani Agnieszka Lipska. Gratulujemy wyboru i życzymy powodzenia w pracach zespołu!

 


Informacja

o posiedzeniu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2019 na Pradze-Południe

 

Posiedzenie Zespołu do spraw budżetu partycypacyjnego 2019 odbędzie się w dniu 7 listopada br. w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 w sali 305 o godz. 17.15

Przedmiotem posiedzenia będzie wypracowanie rekomendacji dla Zarządu  Dzielnicy             w zakresie:

1)      możliwości zgłaszania projektów o charakterze ogólnodzielnicowym lub lokalnym w dzielnicy;

2)      podziału dzielnicy na obszary terytorialne;

3)      podziału kwoty przeznaczonej na realizację projektów o charakterze ogólnodzielnicowym lub lokalnym w dzielnicy;

4)      ustalenia dopuszczalnego górnego limitu wartości jednego projektu o charakterze ogólnodzielnicowym lub lokalnym albo ustalenia braku limitu;

 

Serdecznie zapraszamy!


Protokół  posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 2019 w Dzielnicy Praga-Południe  w dniu 25 października 2017 roku.

 

Regulamin Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 2019 w Dzielnicy Praga-Południe


Lista obecności.Informacja

o posiedzeniu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2019 na Pradze-Południe

Pierwsze spotkanie Zespołu do spraw budżetu partycypacyjnego 2019 odbędzie się w dniu  25 października br. w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe
ul. Grochowska 274 w sali 305  o godz. 17.15

 Na posiedzeniu członkowie Zespołu wybiorą przewodniczącego i sekretarza, ustalą regulamin pracy zespołu, a także zapoznają się z zadaniami Zespołu na najbliższy czas.

 Zgodnie z zarządzeniem prezydenta m. st. Warszawy nr 1299/2015 posiedzenia zespołu mają charakter otwarty i może w nich wziąć udział każda zainteresowana osoba.

Serdecznie zapraszamy!


 

Trwa nabór do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy!

cx

ZARZĄDZENIE NR 1660/2017
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 18 października 2017 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy
w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2019

14699

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2019 roku