Nieruchomość gruntowa niezabudowana prz ul. Latyczowskiej

ZARZĄDZENIE NR 722/2017
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 13.04.2017

w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Latyczowskiej

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), że nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Latyczowskiej, stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy, przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Adres nieruchomości

ul. Latyczowska, dzielnica Praga-Południe

Nr księgi wieczystej

KW nr WA6M/00449697/0

Oznaczenie w księdze

wieczystej i w ewidencji

gruntów

nr działki ewidencyjnej

44/6

nr obrębu

3-05-26

Powierzchnia nieruchomości

407 m2

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana.

Przeznaczenie i sposób

zagospodarowania

Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, nieruchomość znajduje się na terenie o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonym symbolem M1.20. Określenie sposobu i możliwości zagospodarowania nieruchomości może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Forma zbycia

Sprzedaż

Cena wywoławcza

610 500,00 zł

słownie zł: sześćset dziesięć tysięcy pięćset

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług (VAT), stosownie do art. 43   ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r.   poz. 710).

 

Link do zarządzenia nr 722/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa przy pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 111, I piętro,  tel. 22 44 32 159,  lub w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 pok. 225, tel. 22 44 35 269, od poniedziałku do piątku w godz. 800–1600.
 

Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w serwisie "Nieruchomości miejskie - kup lub wynajem".

 

Adres

Latyczowska Zobacz na mapie
działka budowlana , 407 m2Przetarg

Data przetargu: 21 Czerwiec 2017 10:00
Cena wywoławcza: zł/m2
w trakcie przetargu

 

 

 


Zdjęcia

« wróć do listy nieruchomości