kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie naszej dzielnicy

Opublikowany: 2016-01-04 09:35:00

Od 4 stycznia 2016 r. w dwóch placówkach Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59 oraz przy ul. Paca 42 na terenie Dzielnicy Praga-Południe świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej, na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, korzystać mogą:

1)      osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

2)      osoby posiadające ważne Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny

3)      osoby, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

4)      osoby, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

5)      osoby, które nie ukończyły 26 lat

6)      osoby, które ukończyły 65 lat

7)      osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty

Dyżury prawników pełnione będą w dwóch punktach:

1)      w Filii Nr II Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Walecznych 59, wejście A  – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00, tel. 22 514 63 10.

2)      w Dziale Pomocy Specjalistycznej  Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Paca 42, wejście C – od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00, tel. 22 517 69 40.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej proszone są o przedłożenie prawnikowi  odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienia do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz złożenie w jego obecności stosownego oświadczenia.

Miejskie lokale, w których usytuowane są punkty nieodpłatnej pomocu prawnej:
Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy 41/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku, załącznik 1 - wykaz lokali wraz z harmonogramem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.


Link do strony http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,7763,harmonogramy-prac-punktow-nieodplatnej-pomocy.html

13380

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum