Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Czechowickiej 19A

ZRZĄDZENIE NR 686/2018
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia  27.04.2018 roku

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Czechowickiej

 link do Zarządzenie nr 686/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 kwietnia 2018 roku 

 

działka/i ew.nr

22

23

obręb

3-07-13

powierzchnia

  57m2                             

456m2

księga wieczysta

WA6M/00330809/2

WA6M/00438319/7

mpzp

obszar Gocławka Północnego

 

47 MW(U) - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.

 

forma zbycia

sprzedaż

cena wywoławcza

650 000,00 zł  plus podatek VAT

wadium

65 000,00 zł

minimalne postąpienie

6 500,00 zł

termin złożenia zgłoszenia udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami

 

28 czerwiec 2018r. do godz.1500

Termin przetargu

04 lipiec 2018r. godz. 1000

 

 

 

Dodatkowe informacje na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/nieruchomości .  Ponadto bliższe dane o nieruchomości można uzyskać w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Wydział Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy przy pl. Chałubińskiego 8 pok. 28 tel. 22 44 32 159,  lub w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 pok. 225, tel. 22 44 35 269, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Adres

Czechowicka Zobacz na mapie
działka budowlana , 513 m2Przetarg

Data przetargu: 28 Marzec 2018 10:00
Cena wywoławcza: zł/m2
w trakcie przetargu

 

 

 

 

Zdjęcia

« wróć do listy nieruchomości