Nieruchomość gruntowa przy ul. Załęże

ZRZĄDZENIE NR 1414/2018
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia  28.08.2018 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej                         w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Załęże

 link do Zarządzenie nr 1414/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2018 roku 

 

działka/i ew.nr

157

obręb

3-04-05

powierzchnia

574m2

księga wieczysta

WA6M/00186076/9

mpzp

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Według Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. warszawy, nieruchomość znajduje się na terenie o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej symbolem M2.12.

Określenie sposobu i możliwości zagospodarowania nieruchomości może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

 

Dla ww. nieruchomości została wydana decyzja nr 56/WZ-PPd/10 o warunkach zabudowy z dnia 28.12.2010 roku  ustalająca warunki i szczegółowe  zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem.

 

forma zbycia

sprzedaż

cena wywoławcza

720 000,- zł netto  

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka  podatku VAT wynosi 23%.

 

 

 

Dodatkowe informacje na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/nieruchomości.  Ponadto bliższe dane o nieruchomości można uzyskać w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Wydział Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy przy pl. Chałubińskiego 8 pok. 28 tel. 22 44 32 159,  lub w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 pok. 225, tel. 22 44 35 269, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.
 

Adres

Załęże Zobacz na mapie
działka budowlana , 574 m2Przetarg

Data przetargu:
Cena wywoławcza: zł/m2
przygotowywana - czas nieokreślony

 

 

 

 

Zdjęcia

« wróć do listy nieruchomości