kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

Od szkolenia do zatrudnienia – EFS

Opublikowany: 2017-09-13 10:22:37

Europejski Wykład Otwarty „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” 20 wrzesień 2017 r. godz. 15:00 Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 / Kruczkowskiego 5

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”, który odbędzie się w środę 20 września br. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzi
Pani Judyta Zasuwa - Koordynator Wojewódzki Projektu, Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP jako państwowa jednostka wyspecjalizowana w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku życia, pragnie gorąco zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia” skierowany jest do osób w wieku 18-24 lat:
• które pozostają bez zatrudnienia,
• które nie uczą się,
• których ograniczenia środowiskowe, brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe, kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy, a także brak doświadczenia zawodowego, utrudniają samodzielne nabycie umiejętności i uniemożliwiają wejście na rynek pracy.

Projekt w swym założeniu proponuje takie formy wsparcia jak:
• indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
• indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,
• zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
• kursy zawodowe,
• staże zawodowe,
• kursy językowe,
• kurs prawa jazdy kat. B,
• kurs przedsiębiorczości,
• zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych,
• kurs komputerowy o standardzie ECDL,
• warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się,
• indywidualne pośrednictwo pracy,
• kreowanie wizerunku,
• stypendium szkoleniowe,
• wyżywienie uczestników,
• dofinansowanie kosztów dojazdów uczestników na zajęcia,
• refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
Zagadnienia omawiane podczas wykładu:
1. Charakterystyka pracy Ochotniczych Hufców Pracy
2. Przedstawienie wytycznych do realizacji projektów OHP w ramach „Gwarancji dla młodzieży”
3. Omówienie wytycznych do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4. Prezentacja proponowanych form wsparcia w trakcie realizacji projektu
5. Zaprezentowanie materiałów z przeprowadzonych kursów oraz innych form wsparcia
w projektach realizowanych przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy
6. Zapisy chętnych uczestników do udziału w projekcie, kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach „Gwarancji dla młodzieży”

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej
rejestracji pod adresem: wyklady_europejskie@um.warszawa.pl

14645

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum