kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Opublikowany:

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy przypomina o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2014 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2015 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2015 r.  

Opłaty należy dokonać w kasie na terenie Urzędu Dzielnicy lub na rachunek:

 Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy

39 1030 1508 0000 0005 5000 7215 

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Następnie dowód opłaty należy przesłać do Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe za pośrednictwem: 
- faksu nr 22-44-35-539, 
- maila wdg@pragapld.waw.pl 
lub okazać przy stanowiskach: 1, 2, 3 znajdujących się na parterze tutejszego Urzędu Dzielnicy. 

W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu Dzielnicy po dniu 31 stycznia 2015 r. przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginał dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo. 

Przypominamy, że zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012, poz. 1356 z późn. zm.) zezwolenie wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 cytowanej ustawy w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. 

Wzór druku oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Dzielnicy lub do pobrania tutaj: Oświadczenie.

 

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

cialis goedkoop betrouwbaar