kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

"Poradnik Gimnazjalisty"

Opublikowany: 2010-03-31 15:18:29

Szanowni Państwo, z myślą o rodzicach i uczniach III klas gimnazjów, którzy niedługo będą dokonywali wyboru dalszej drogi edukacyjnej przygotowaliśmy elektroniczny Poradnik Gimnazjalisty. Ma on na celu dopomóc Państwu i Państwa dzieciom w podjęciu tej, być może niełatwej decyzji.

 

W poradniku znajdują się między innymi informacje o ofercie szkół ponadgimnazjalnych na Pradze Południe, wskazówki jakie czynniki należy brać pod uwagę przy wyborze szkoły, a także testy umożliwiające gimnazjaliście zbadanie swoich predyspozycji zawodowych. Autorem Poradnika jest Pani Małgorzata Polkowska, doradca metodyczny z zakresu doradztwa zawodowego i nauczyciel Zespołu Szkół nr 21 w Warszawie, ul. Saska 78.

Zachęcam do lektury. Mam nadzieję, że okaże się ona pomocna przy wyborze wymarzonej szkoły.

Jarosław Karcz

   Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Praga Południe

GIMNAZJALISTO!

Musisz podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, decyzję sięgającą swoimi skutkami w twoją przyszłość.
Trafny wybór szkoły i zawodu będzie wyznacznikiem sukcesów zawodowych w dorosłym życiu, da Ci możliwość samorealizacji i zadowolenia.

PAMIĘTAJ! Planowanie kariery edukacyjno zawodowej to trudne ale opłacalne zadanie, wymaga sporo wysiłku i czasu, procentuje w przyszłości, to twój indywidualny projekt kariery.

Dlatego skorzystaj z naszego poradnika gimnazjalisty, który udzieli Ci niezbędnych wskazówek i informacji przydatnych do wyboru zawodu i szkoły.

Poradnik dla gimnazjalistów i rodziców  

 

I. Zanim dokonasz wyboru szkoły ponadgimnazjalnej musisz:

1.     Poznać siebie czyli rozpoznać swoje zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności , temperament , cechy charakteru, mocne i słabe strony:
- zainteresowania - zainteresowanie jakąś dziedziną łączy się zwykle ze skłonnością do wykonywania w niej pewnych działań
- uzdolnienia, umiejętności - mogę być uzdolniony plastycznie, muzycznie, uczę się szybko języków obcych, umiem dobrze gotować,
- temperament - każdy z nas jest inny, jedni są opanowani, inni wybuchają, są ludzie pracujący wolno, są też pracujący szybko,
- cechy charakteru - różnicują ludzi, są zawody , w których są niezbędne pozytywne cechy charakteru,
- mocne i słabe strony - w czym jestem dobry, nad czym muszę jeszcze popracować, które działania kończą się niepowodzeniem.
2.     Określić swoje predyspozycje zawodowe w kierunku wykonywanego zawodu — pomogą Ci w tym doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy, testy predyspozycji zawodowych.
3.     Ocenić  stan zdrowia - pod względem możliwości wykonywania zawodu i nauki w szkole (szczególnie jeżeli wybierasz szkoły zawodowe i technika).
4.     Poznać wiedzę o interesujących Cię zawodach - wymagania zawodu, jego specyfikę, możliwości kształcenia w danym zawodzie - informatory, teczki zawodów, media, Internet, programy komputerowe, rodzina, znajomi.
5.     Zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych – progi punktowe, profile klas, baza dydaktyczna, dni otwarte, informatory.
6.     Poznać aktualny rynek pracy - poszukiwane zawody, firmy poszukujące pracowników, wymagania pracodawców - Internet, biblioteka, media.
7.     Poznać zawody przyszłości.
8.     Dokonać analizy wyników nauczania z wymaganiami szkół ponadgimnazjalnych – samoocena swoich możliwości.
9.     Nakreślić plan działania z uwzględnieniem celów życiowych
, spełniaj swoje marzenia poprzez konsekwentne realizowanie zamierzonych celów, cele muszą być realne, wykonalne.

 

Marzenia są motorem do sukcesu, wyznaczają kierunek  działania.

Masz szanse zawsze, wierz w swoje możliwości, bądź najlepszy!

 

II. Możesz skorzystać z oferty następujących szkół ponadgimnazjalnych na terenie dzielnicy Praga- Południe : licea ogólnokształcące, technika i szkoły zawodowe

W naszych szkołach zawodowych możesz zdobyć ciekawy zawód, absolwenci znajdują dobrą , atrakcyjną pracę. Na obecnym rynku pracy technicy i wykwalifikowani robotnicy to  najbardziej poszukiwani fachowcy.

PRZYKŁADY:
Zawody gastronomiczno-hotelarskie - zatrudnienie w restauracjach, hotelach, biurach podróży.
Zawody ekonomiczne - zatrudnienie w administracji samorządowej, urzędy, biura podatkowe, firmy ubezpieczeniowe.
Zawody elektroniczno – informatyczne - zatrudnienie w każdej firmie, obecnie jest duże zapotrzebowanie na specjalistów tej branży.
Zawody chemiczne-zatrudnienie w branżach: medycznej, kosmetycznej, ochronie środowiska, biotechnologii.


SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W NASZEJ DZIELNICY


LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Nauka trwa 3 lata - uzyskujesz wykształcenie ogóle z poziomem średnim,  możesz dalej uczyć się w szkole policealnej, a po zdaniu egzaminu maturalnego możesz podjąć studia wyższe. 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
ul. Saska 59
03-914 Warszawa
www.mickiewicz4.pol.pl
tel.: 22 617 85 83

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy
ul. Zbaraska 1
04-014 Warszawa 
www.lo19.waw.ids.pl
tel.: 22 810 38 29

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Naddnieprzańska 2/4
04-205 Warszawa
www.liceum23.waw.pl
tel.: 22 610 63 61

XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Bolesława Prusa
ul. Zwycięzców 7/9
03-936 Warszawa
www.prus.edu.pl
tel.: 22 617 74 13

XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
ul. Międzyborska 64/70
04-010 Warszawa
www.47lo.waw.pl
tel.: 22 810 22 01

XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Zbigniewa Herberta
ul. Umińskiego 12
03-984 Warszawa
www.herbert99lo.edu.pl
tel.: 22 671 99 27
fax. 22 671 11 66

LXXII Liceum Ogólnokształcące im. Jakuba Jasińskiego
ul. Grochowska 346/348
03-838 Warszawa
www.jasinski.edu.pl
tel.: 22 619 20 91
fax. 22 619 13 60

LXXXVII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Leopolda Okulickiego
ul. Saska 78
03-914 Warszawa
www.zs21.edu.pl
tel.: 22 617 33 74

CXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stefana Kisielewskiego
ul. Szczawnicka 1
04-089 Warszawa
www.zs5.edupage.org
tel.: 22 810 54 28
fax. 22 810 54 23

XCVI Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej
Al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa
www.zs37.waw.pl
tel.: 22 671 89 37

XCVII Liceum Ogólnokształcące im. im. Olimpijczyków Polskich
ul. Siennicka 15
04-395 Warszawa
www.olimpijczycy.republika.pl
tel.: 22 810 79 61


TECHNIKA

Nauka trwa 4 lata - zdobywasz wykształcenie średnie oraz kwalifikacje   zawodowe w wybranym zawodzie potwierdzone dyplomem . Dyplom możesz odebrać z suplementem EUROPASS w języku angielskim , który prezentuje twoje umiejętności, kompetencje zawodowe w sposób czytelny na europejskim rynku pracy.

Możesz podjąć pracę w wyuczonym zawodzie lub również kontynuować naukę w szkole policealnej, a po zdaniu egzaminu maturalnego na studiach wyższych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2                                            

ul. Majdańska 30/36       
04-110 Warszawa                       
www.zsgh.edu.pl   
 tel.: 22 810 04 89

ZAWODY:
Kucharz
Technik hotelarstwa

Technik organizacji usług gastronomicznych                       

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZO-GASTRONOMICZNYCH
Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II 
ul. Komorska 17/23
04-161 Warszawa

www.zssgil.edu.pl

tel.: 22 610 35 88  

ZAWODY:
Kucharz

Kelner    
Technik organizacji usług gastronomicznych

Technik żywienia gospodarstwa domowego

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 37 im. AGNIESZKI OSIECKIEJ     
Technikum Łączności im. prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego            
Al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa  
www.zs37.waw.pl

tel.: 22 671 89 37       
fax. 22 617 77 60

ZAWODY
Technik telekomunikacji  
Technik teleinformatyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 21   im. prof. Józefa Zawadzkiego 
Technikum nr 27           
ul. Saska 78
03-914 Warszawa    
www.technikumchemiczne.edu.pl 
www.technikum27.edu.pl  
tel.: 22 617 33 74   

ZAWODY
Technik analityk – specjalizacje:
- analiza środków kosmetycznych 
- analiza środków farmaceutycznych  
Technik usług fryzjerskich            

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 5 im. STEFANA KISIELEWSKIEGO                                 
Technikum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi           
ul. Szczawnicka 1            
04-089 Warszawa  
www.zse5.waw.pl 
tel.: 22 810 54 28

ZAWODY
Technik ekonomista

Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich                                          
Technikum nr 12
ul. Siennicka 15
04-395 Warszawa
www.olimpijczycy.republika.pl 
tel.: 22 810 79 61     

ZAWODY   
Technik obsługi turystycznej  

                                                         

SZKOŁY ZAWODOWE

Nauka trwa 2 lub 3 lata - zdobywasz ogólną wiedzę oraz praktykę zawodową Naukę zawodu w praktyce można odbywać podczas warsztatów szkolnych i w firmach, uzyskujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tak jak w technikach możesz otrzymać Suplement EUROPASS.

Dalej możesz kontynuować naukę w uzupełniającym liceum (2 lata) lub technikum (3 lata).

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZO-GASTRONOMICZNYCH
Zasadnicza Szkoła Spożywczo- Gastronomiczna im. Jana Pawła II 
ul. Komorska 17/23                                                      
04-161 Warszawa                                                           
www.zssgil.edu.pl                                                            
tel.: 22 610 35 88   

ZAWODY
Cukiernik
Kucharz małej gastronomii                

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZO - HOTELARSKICH
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 20     

ul. Majdańska 30/36  
04-110 Warszawa           
www.zsgh.edu.pl
tel.: 22 810 04 89 

ZAWODY
Cukiernik
Kucharz małej gastronomii

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 37 im. AGNIESZKI OSIECKIEJ    
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 55

al. Stanów Zjednoczonych 24  
03-964 Warszawa 
www.zs37.waw.pl 
tel.: 22 671 89 37
fax. 22 617 77 60

ZAWODY
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych   

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH nr 89
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 53  
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy nr 3 
ul. Skaryszewska 8
02-803 Warszawa   
www.zsznr89.internetdsl.pl   

ZAWODY
Kucharz małej gastronomii, sprzedawca,
Fryzjer, piekarz, cukiernik,
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej


III. Poznaj prezentacje zawodów, w jakich kształcą szkoły zawodowe i technika naszej Dzielnicy

 • Technik analityk
 • Technik usług fryzjerskich  
 • Kucharz
 • Kelner   
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik ekonomista
 • Technik teleinformatyk  
 • Technik telekomunikacji

Jeżeli wybierzesz naukę w szkole ponadgimnazjalnej w naszej dzielnicy w szkole, która znajduje się poza twoim miejscem zamieszkania, możesz starać się o miejsce w tej placówce na czas trwania nauki.

Bursa nr 5 im. ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej   
ul. Zagójska 3, 04-160 Warszawa,
tel. 22 810 84088
e-mail: bursa@bursa5.edu.pl


VI. Poznaj zawody przyszłości czyli takie, które dadzą szerokie możliwości zatrudnienia na obecnym rynku pracy:

 • grafik komputerowy,

 • projektanci serwisu www,  

 • programista administrator baz danych,    

 • inżynier obsługi systemów komputerowych,  

 • administrator sieci informatycznej,

 • telepracownik - praca w domu za pośrednictwem Internetu,  

 • producenci gier komputerowych,    

 • projektant systemów komputerowych, 

 • analityk sieciowy,     

 • bioinżynier chemiczny,   

 • bioinżynier genetyczny,                          

 • biotechnolog farmaceutyczny,    

 • architekt ochrony środowiska,     

 • specjaliści do spraw administracji międzynarodowej,    

 • eksperci w dziedzinie problematyki Unii Europejskiej,  

 • specjaliści ds. budżetowania, analizy kosztów, zarządzania finansami,   

 • specjaliści zajmujący się obsługą biznesu m.in. doradcy podatkowi i ubezpieczeniowi,

 • negocjator w dużych firmach i korporacjach,

 • psychoterapeuta,

 • fizjoterapeuta,

 • radiolog,

 • doradcy zawodowi i personalni, 

 • logistyk,  

 • pracownik socjalny,

 • kelner,

 • hostessa,

 • kucharz,

 • specjalista ds. marketingu i zarządzania, 

 • specjalista od reklamy,

 • specjalista d/s public relations,

 • twórca reklam.


VII. Możesz zgłosić się do doradcy zawodowego na bezpłatne konsultacje
      
                        


Zespół  Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1  
ul. Stawki 10, kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00    
tel. 509 96 55 56, (umawiamy się telefonicznie)

Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży,   
Plac   Defilad 1,  
we wtorki w godz. 16.00 - 18.30,
w czwartki 15.30 - 19.30 i soboty 10.00 –   14.00,  
tel. 22 656 66 48

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
ul. Mińska 1/5 tel. 22 810 20 29,
ul. Kordeckiego 54 tel. 22 610 21 32


VIII.  Wskazówki na przyszłość

 Aby w przyszłości odnieść sukces musisz posiadać następujące umiejętności:

- ciągłego doskonalenia,
- zdobywania i wykorzystywania informacji,
- dostosowywanie się do ciągłych zmian – elastyczność,
- umiejętność pracy z ludźmi,
- kreatywność, innowacyjność,
- znajomość języków obcych.

IX.  Poznaj niektóre zawody, które łączą się z nauczanymi przedmiotami w szkole:

- historia - archeolog, historyk, historyk sztuki, antykwariusz, dziennikarz, konserwator budynków, przewodnik turystyczny,
- wychowanie fizyczne - sędzia sportowy, nauczyciel w-f , trener, specjalista odnowy biologicznej, specjalista rehabilitacji,
- biologia- mikrobiolog, genetyk, dietetyk,
- chemia - technik chemik, technik ochrony środowiska, laborant chemiczny,
- geografia - geolog, kartograf, hydrolog, meteorolog, pilot wycieczek, menedżer turystyki,
- fizyka - energetyk jądrowy, technik elektronik, fototechnik, optyk inżynier fizyk,
- plastyka, muzyka- kulturoznawca, artysta plastyk (techniki graficzne, konserwatorskie, animator kultury).


X. Zbadaj swoje predyspozycje zawodowe za pomocą testów

  Test 1:

 

Test 2:

Test 3:

Test 4:

 

Absolwent Technikum Chemicznego nr 3 w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Krzysztof W. Szewczyk

Kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Politechnika Warszawska

Rozpocząłem naukę w Technikum w 1965 roku. Wtedy to TCh3 rozpoczęło działalność na ulicy Saskiej. To były pionierskie czasy. Mieliśmy tylko sale lekcyjne i żadnych pomieszczeń laboratoryjnych. Zajęcia laboratoryjne odbywały się, często w godzinach popołudniowych, na ulicy Hożej (w TCh1) i na ulicy Stawki (wtedy mieściło się tam jeszcze TCh2). Za to mieliśmy duże boisko. Dopiero wiele lat później, boisko zostało zmniejszone, aby zrobić miejsce dla skrzydła laboratoryjnego. Kadra nauczycielska, zwłaszcza w zakresie przedmiotów ścisłych, była na dobrym poziomie. Przydało się to później w czasie studiów na Wydziale Chemicznym PW. To właśnie w Technikum, dzięki Pani Wolskiej, dobrze nauczyłem się chemii organicznej. Na studiach przedmiot ten był koszmarem dla wielu moich kolegów, a mnie nie sprawiał żadnych trudności. Częściowo dzięki Panu Paprockiemu, który uczył procesów i aparatów przemysłu chemicznego, wybrałem na studiach nie technologię chemiczną ale inżynierię chemiczną – wtedy, w 1970 r., był to nowy kierunek studiów. A ja chciałem zostać projektantem fabryk chemicznych. Jednak losy zawodowe potoczyły się inaczej niż planowałem. Po studiach, zamiast do biura projektów, trafiłem do Instytutu Inżynierii Chemicznej PW. I tam już pozostałem. Zainteresowania zawodowe coraz bardziej oddalały mnie od klasycznej chemii. Od wielu lat zajmuję się biotechnologią przemysłową i bioreaktorami. I doceniam wiedzę techniczno-chemiczną, którą zdobyłem w Technikum. W każdym razie moje losy wskazują, że nauka w Technikum na pewno nie ograniczyła moich możliwości znalezienia własnej drogi rozwoju zawodowego.

Absolwent Technikum Chemicznego nr 3 w Warszawie
dr Małgorzata Szewczyńska
Kierownik Pracowni Metod Chromatograficznych
Centralny Instytut Ochrony Pracy

Od skończenia przeze mnie Technikum Chemicznego, klasy analitycznej, minęły 22 lata. Obchody 20 lat matury mieliśmy w 2007 roku, bo nam się pomyliły lata. Było super, przyjechali prawie wszyscy choć losy porozrzucały nas trochę po Polsce. Z niektórymi kolegami i koleżankami nie widzieliśmy się od końca szkoły, mimo to czuliśmy się i zachowywaliśmy jakby nigdy nie minęło tych 19 lat. Mieliśmy wrażenie jakby lekcje skończyły się w piątek, a my w sobotę spotkaliśmy się w pubie. Na rocznicowym spotkaniu byli też zaproszeni przez nas nauczyciele, do których dotarliśmy  i którzy mogli przyjść i oni tez się nie zmienili.

Wspomnienia, śmiech, przypominanie kto w kim się kochał, kto o kim co myślał i zbieranie do kupy fragmentów wspomnień z wycieczek i wspólnych wyjazdów. Okazało się, że każdy pamięta co innego, a dopiero przekrzykiwanie się w wspomnieniach pozwoliło w całości odtworzyć wycieczkę czy jakieś śmieszne historie z lekcji np. nie można było iść do tablicy do odpowiedzi, bo jak się wracało na miejsce nie było na nim zeszytów, książek ani nawet krzesła była to tzw. wachanara (cokolwiek to znaczy) – giną statki i załogi, więc przed pójściem do odpowiedzi trzeba było się spakować i zabrać wszystko ze sobą. Nauczyciele byli bezradni…..

 Dziś jak wspominam tamte czasy to były to najlepsze lata. Jakby można byłoby wrócić wstecz to chyba właśnie chciałabym przeżyć ten okres swojej młodości jeszcze raz. Do dziś przetrwały przyjaźnie z tamtych lat i to z tamtego okresu mam najlepszych znajomych, do dziś spotykam się z nauczycielami ze szkoły.

Choć nie wiem czy wtedy podobnie myślałam, ale dziś jak wspominam lata spędzone w technikum - to myślę sobie, że była to fajna szkoła, lekcje były na luzie – na tyle ile można było sobie pozwolić, nie było stresu, że sprawdzian czy kartkówka (ale to może teraz tak mi się wydaje…). Pamiętam super przerwy z radiowęzłem, w którym leciała muzyka z naszych czasów, a więc trochę disco, new romantic, no i heavy metalu – on leciał chyba w czwartek to było oczko w głowie Marka. Ciemnia fotograficzna tam też można się było zaszyć i to było królestwo Piotrka, dziś jest on filmowcem i fotografikiem.

Pamiętam jak dziś pierwszą lekcję pipetowania na pracowni z ówczesnym dyrektorem i Andrzeja, który jako pierwszy miał powtarzać poprawne pipetowanie, zajęcia z pracowni szklarskiej (tak się to chyba nazywało), na których oprócz wytapiania próbówek, kapilar i innego sprzętu szklanego, uczyliśmy się robić słoniki ze szkła i mieliśmy przy tym poparzone palce, bo kto pamiętał, że szkło jest rozgrzane do czerwoności. Albo pracownię analizy jakościowej, dziurawe fartuchy i chyba ze 400 reakcji charakterystycznych (przynajmniej tak mi się wtedy wydawało, że ich tyle jest) na zaliczenie działu kationy i aniony, no i praktyki robotnicze po 4. klasie w fabryce farb i lakierów w czeskiej Pradze. Kurs tańca w soboty, naukę gry w tenisa i   pierwszą wycieczkę klasową do Poznania, potem do Karpacza, ale tam klasa się trochę podzieliła - ale nie pamiętam o co.

 Po maturze nie wszyscy koledzy  z mojej klasy poszli na studia, a losy ich zawodowe potoczyły się różnie. Jedni od razu po maturze poszli do pracy jako np. technik  analiz medycznych do szpitala, czy do zakładów chemicznych. Artur skończył WAT i został oficerem WP, Bogdan zaczął studia chemiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a dziś jest oficerem policji, Piotrek jak już wspomniałam jest filmowcem. Ania i Agnieszka skończyły chemię na UW, Monika - technologię żywienia na SGGW i dziś są kierownikami działów badawczo rozwojowych w firmach farmaceutycznych, szefami działów logistycznych w koncernach spożywczych lub przedstawicielami koncernów chemicznych na Polskę. Jeszcze dziewczyny po studiach, zrobiły doktorat i pracują na uczelni lub w instytutach naukowych. 

Między innymi jestem ja,  po technikum dostałam się na chemię na UW, potem zaczęłam pracę w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Zakładzie Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych. Tam zrobiłam doktorat w dziedzinie inżynieria środowiska i dziś jestem Kierownikiem Pracowni Metod Chromatograficznych.

 Z Technikum Chemicznym mam kontakt do dziś – prywatny - dzięki nauczycielom, którzy kiedyś mnie uczyli dziś są moimi przyjaciółmi, a służbowy – dzięki uczniom szkoły, którzy po raz pierwszy w zeszłym roku w mojej pracowni odbywali praktyki uczniowskie.

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

         ŻYCZYMY POWODZENIA I TRAFNEGO WYBORU SZKOŁY, KTÓRA SPEŁNI TWOJE MARZENIA !

1831

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum