kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

Sprawy społeczne i zdrowie

Zarząd Dzielnicy Praga – Południe  m.st. Warszawy ogłasza konkurs dla placówek oświatowych na wdrażanie programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnicę Praga – Południe zgodnie ze standardem zagospodarowania czasu wolnego ujętym w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawa w 2015r.Zarząd Dzielnicy Praga – Południe  m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  w roku 2015 zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz zaprasza do składania ofert. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Film z realizacji pilotażowego projektu certyfikacji placówek oświatowych pt. "Chronimy Dzieci".

 


 

EWALUACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

 


 

W związku ze zmianą ustawy żłobkowej Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przygotowało broszurę informacyjną pt. "Organizacja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w Warszawie". Zapraszamy do lektury!

 


  

Logo Niebieskiej LiniiInformujemy, że w Warszawie działa poradnia telefoniczna przeznaczona dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie pochodzących głównie z terenów miasta. Poradnia prowadzona jest przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” będące placówką Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawska Niebieska Linia dofinansowana jest przez Urząd m.st. Warszawy.

 

Warszawska "Niebieska Linia"

22 668-70-00

w dni powszednie w godzinach 14.00 - 22.00
dyżur prawny w ramach poradni odbywa się w poniedziałki i środy w godzinach: 18.00 - 22.00.

 Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny 
 

Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, realizuje zadania wynikające z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1456) oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jedn. tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.) 

Wnioski o świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami, jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy) oraz wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przyjmowane są od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00 w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (stanowisko 47, 48 i 49), który mieści się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, przy ul. Grochowskiej 274. Osoby poruszające się na wózkach, oraz osoby z wózkami, zapraszamy do wejścia do Urzędu od ul. Kamionkowskiej. 
 

Pliki do pobrania:

Fundusz Alimentacyjny:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:Specjalny zasiłek opiekuńczy:

 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:


Świadczenie pielęgnacyjne:

 

Zasiłek pielęgnacyjny:

levitra bez recepta