kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

XLII Sesja Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

Opublikowany: 2017-12-05 14:37:09

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy ( Dz. U. 2015 poz. 1438) zwołuję XLII Sesję Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy na dzień 12 grudnia 2017 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej w (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

                                                                                             

Proponowany porządek obrad XLII Sesji Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

 

1)           Przyjęcie porządku obrad.

2)           Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Dzielnicy.

3)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy na 2017 rok (27) Druk Nr 301 z dnia 21.11.2017 r. Załącznik nr 1Załącznik nr 2; Załącznik nr 3-4Załącznik nr 5

4)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy na 2017 rok (28) Druk Nr 303 z dnia 27.11.2017 r. Załącznik nr 1; Załącznik nr 2-3; Załącznik nr 4 

5)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania   projektu uchwały Rady m.st Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Skaryszewskiego. Druk Nr 302 z dnia 27.11.2017 r.

6)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy (Skwer Seniora). Druk Nr 305 z dnia 1.12.2017 r. Załącznik 

7)           Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 170/XXX/2017 Rady Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o nadanie nazwy „Rondo im. ppor. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” (nazwa skrócona: Rondo „Inki”)” obszarowi położonemu na terenie Przyczółka Grochowskiego, u zbiegu ul. Poligonowej, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Kapelanów Armii Krajowej. Druk Nr 306 z dnia 1.12.2017 r. Załącznik nr 1Załącznik nr 2,

8)           Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 169/XXX/2017 Rady Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o nadanie nazwy „Rondo im. ppor. Antoniego Wodyńskiego ps. „Odyniec” (nazwa skrócona: Rondo „Odyńca”)” obszarowi położonemu na terenie Przyczółka Grochowskiego, u zbiegu ul. Poligonowej i Kompasowej w Warszawie Druk Nr 307 z dnia 1.12.2017 r.  Załącznik nr 1Załącznik nr 2

9)           Projekt uchwały w sprawie skargi przedstawiciela lokatorów pana M. J. na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy. Druk Nr 304 z dnia 30.11.2017 r.

10)       Projekt uchwały w sprawie skargi Pana J. P. na działanie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. Druk Nr 308 z dnia 4.12.2017 r.

11)       Interpelacje i zapytania radnych.

12)       Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy

 

 

Marcin Kluś

14786

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum