kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

XXX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Opublikowany: 2017-01-31 14:17:09

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy ( Dz. U. Nr 41 poz. 95) zwołuję XXX Sesję Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy na dzień 7 lutego 2017 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej w (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

Proponowany porządek obrad XXX Sesji Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

 

1)           Przyjęcie porządku obrad.

2)           Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Dzielnicy.

3)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania  zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy na 2017 rok (1)  Druk Nr 212 z dnia 24.01.2017 r.,  zał. 1, zał. 2

4)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania  zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy na 2017 rok (2)  Druk Nr 215 z dnia 27.01.2017 r., zał. 1-2, zał. 3

5)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania  zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy na 2017 rok (3)  Druk Nr 217 z dnia 30.01.2017 r., zał. 1, zał. 2

6)           Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o nadanie nazwy „Rondo im. ppor. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” ( nazwa skrócona: Rondo „Inki”)” obszarowi położonemu na terenie Przyczółka Grochowskiego, u zbiegu ul. Poligonowej

i Kompasowej w Warszawie.  Druk Nr 214 z dnia 25.01.2017 r.

7)           Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o nadanie nazwy „Rondo im. ppor. Antoniego Wodyńskiego ps. „Odyniec” ( nazwa skrócona: Rondo „Odyńca”)” obszarowi położonemu na terenie Przyczółka Grochowskiego, u zbiegu  ul. Poligonowej, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Kapelanów Armii Krajowej w Warszawie.  Druk Nr 213 z dnia 25.01.2017 r.

8)           Projekt uchwały w sprawie ponownej skargi Pana (…) dotyczącej działań podejmowanych przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy i Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga –Południe m. st. Warszawy w odniesieniu do terenów Osiedla Grochów II.  Druk Nr 216 z dnia 30.01.2017 r.

9)           Interpelacje i zapytania radnych.

10)       Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy

 

 

Karol Kowalczyk

14280

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum