kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

XXXV Sesja Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

Opublikowany: 2017-06-13 18:30:44

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy ( Dz. U. Nr 41 poz. 95) zwołuję XXXV Sesję Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy na dzień 20 czerwca 2017 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

Proponowany porządek obrad XXXV Sesji Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

 

1)           Przyjęcie porządku obrad.

2)           Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Dzielnicy.

3)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania  zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy na 2017 rok (14)  Druk Nr 257 z dnia 30.05.2017 r. załącznik nr 1, załącznik nr 2,

4)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania  zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy na 2017 rok (15)  Druk Nr 260 z dnia 08.06.2017 r. załącznik nr 1, załącznik nr 2-3, załącznik nr 4

5)           Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 193/XXXIV/2017 Rady Dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy na 2017 rok (12)  Druk Nr 258 z dnia 30.05.2017 r.  załącznik nr 1, załącznik nr 2,

6)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia  jako lokale socjalne osobom objętym dzielnicowym Programem „Wychodzenia  z  Bezdomności”.  Druk Nr 259 z dnia 06.06.2017 r.

7)           Projekt uchwały w sprawie  skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12 w Warszawie.  Druk Nr 261 z dnia 13.06.2017 r.

8)           Projekt uchwały w sprawie  skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Angorskiej 2.  Druk Nr 262 z dnia 13.06.2017 r.

9)           Projekt uchwały w sprawie  skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dzielnicy Praga –Południe m. st. Warszawy.  Druk Nr 263 z dnia 13.06.2017 r.

10)           Informacja Zarządu Dzielnicy w sprawie wysokości kosztów związanych z przygotowaniem placówek oświatowych do rozwiązań wprowadzonych w wyniku reformy Anny Zalewskiej – Ministra Edukacji Narodowej w rządzie PiS. Druk Nr 264 z dnia 13.06.2017 r.

11)           Informacja Zarządu Dzielnicy w sprawie sytuacji pracowników oświaty w Dzielnicy Praga-Południe w związku z reformą oświaty. Druk Nr 265 z dnia 13.06.2017 r.

12)           Interpelacje i zapytania radnych.

13)           Zamknięcie obrad sesji.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy

Karol Kowalczyk

14507

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum