kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

„Zima w Mieście 2018”

Opublikowany: 2017-11-24 10:28:00

Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Nie masz pomysłu na ferie zimowe? Zostajesz w domu i chciałbyś aktywnie spędzić wolny czas? Od 15 do 26 stycznia 2018 roku rusza na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Program „Zima w Mieście 2018”.

To kolejna edycja programu oferującego wypoczynek dzieciom i młodzieży  w czasie ferii zimowych. Program będzie realizowany w 17 placówkach 

(5 feryjnych placówkach edukacyjnych oraz 12 feryjnych placówkach specjalistycznych, w tym w 4 obiektach OSiR).

Dzielnica zorganizuje dla dzieci i młodzieży liczne atrakcje. W Zespole Szkół nr 37, al. Stanów Zjednoczonych 24, przygotowano dla dzieci i młodzieży lodowisko, z którego od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 będą mogły korzystać bezpłatnie grupy zorganizowane. W punktach zajęć specjalistycznych przygotowano bogaty program złożony z zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, literackich, językowych, tanecznych, komputerowych. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprosi na Pływalnie: „Wodnik”  i „Szuwarek” oraz na Halę Sportową „Saska”  i „Siennicka”.  W programie zajęć placówek edukacyjnych przewidziano min. wyjścia do kina, muzeum, ZOO, Centrum Nauki Kopernik, gry planszowe, zabawy, dyskoteki.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że  Szkoły  realizujące Warszawski Program   „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, dysponują wolnymi miejscami na ww. Program.

Od 18 grudnia 2017 roku rusza rekrutacja uzupełniająca do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” realizowanego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Karty Uczestnika Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018”  są przyjmowane w szkołach organizujących ww. Program.   

                          

Wykaz szkół  i placówek realizujących Warszawski Program   „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

w okresie od 15.01.2018 r. do 26.01.2017 r.

 

Feryjne placówki edukacyjne czynne w godzinach 7:00 -17:00

1.Szkoła Podstawowa nr 72

  ul. L. M. Paca 44

  nr tel. 22 277 14 30

 

2.Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi 

ul. Międzyborska 70 

nr tel. 22 810 32 44

 

3.Szkoła Podstawowa nr 215

ul. Kwatery Głównej 13

nr tel. 22 610 67 79

 

4.Szkoła Podstawowa nr 312

ul. W. Umińskiego 12

nr tel. 22 671 11 66

 

5.Szkoła Podstawowa nr 373 

ul. Angorska 2

nr tel. 22 617 57 24

 

Opłaty za posiłki są przyjmowane od 2 stycznia 2018 roku do 5 stycznia 2018 roku -  na konto szkoły realizującej ww. program.  

W treści przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia z adnotacją „Warszawski Program „Zima w Mieście 2018”.

 

Opłata za posiłki wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki w tym jeden ciepły  np.: II śniadanie oraz obiad dwudaniowy lub obiad dwudaniowy oraz podwieczorek.

Z opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego (na mocy decyzji Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły, że uczeń w ciągu roku szkolnego 2017/2018 korzysta bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie) z obiadów szkolnych.

 

Harmonogram zapisów na Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” realizowany
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica/                      prawnych uczniów

od

do

27.11.2017 r.

08.12.2017 r.

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów  kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych.

 

 

18.12.2017 r.

Publikacja w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych listy uczestników zakwalifikowanych na Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

02.01.2018 r.

05.01.2018 r.

Wniesienie opłat za żywienie w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów zakwalifikowanych, w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych.

18.12.2017 r.

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

 

18.12.2017 r.

 

 

26.01.2018 r.

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów w ramach wolnych miejsc, kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku    w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych.


 

Feryjne zajęcia specjalistyczne

1.Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1
ul. Kwatery Głównej 11
nr tel. 22 610 67 77

2.Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2
ul. A. Nobla 18/26
nr tel. 22 617 59 62

3.Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
ul. J. Dwernickiego 29A
nr tel. 22 870 03 81

4.Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
ul. M. Pawlikowskiego 3
nr tel. 22 613 55 46

5.Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2
ul. Wał Miedzeszyński 397
nr tel. 22 617 88 51

6.Centrum Promocji Kultury
ul. Podskarbińska 2
nr tel. 22 277 08 20

7.Biblioteka Publiczna
ul. Meissnera 5
nr tel. 22 671 04 51 wew. 117

8. Dom Kultury ORION

il. Egipska 7

nr tel. 696 459 063


Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

1. Pływalnia „Wodnik”
ul. Abrahama 10
nr tel. 22 673 82 00

2. Pływalnia „Szuwarek”
ul. Kwatery Głównej 13
nr tel. 22 879 77 51

3. Hala Sportowa „Saska”
ul. Angorska 2
nr tel. 22 672 60 77

4. Hala Sportowa „Siennicka”
ul. Siennicka 40
nr tel. 22 870 13 60

Lodowisko

Lodowisko szkolne przy Zespole Szkół nr 37
al. Stanów Zjednoczonych 24
nr tel. 22 617 77 60


Wykaz szkół, które będą organizowały żywienie w ramach Warszawskiego Programu
„Zima w Mieście 2018” Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
w okresie od 15.01.2018 r. do 26.01.2018 r.


Feryjne placówki edukacyjne

1.Szkoła Podstawowa nr 72
ul. L. M. Paca 44
nr tel. 22 277 14 30

2.Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Międzyborska 70
nr tel. 22 810 32 44

3.Szkoła Podstawowa nr 215
ul. Kwatery Głównej 13
nr tel. 22 617 72 32

4. zkoła Podstawowa nr 312
ul. W. Umińskiego 12
nr tel. 22 671 11 66

5.Szkoła Podstawowa nr 373
ul. Angorska 2
nr tel. 22 617 57 24


Wykaz zajęć specjalistycznych organizowanych w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018”  w Dzielnicy Praga-Południe m.st. WarszawyStandard feryjnej placówki edukacyjnej (FPE)

1.Feryjna placówka edukacyjna organizowana jest w szkole i pracuje przez 5 dni roboczych w tygodniu, w terminie określonym w harmonogramie dzielnicowym.
2.Uczestnikiem feryjnej placówki edukacyjnej, może być każdy uczeń szkoły podstawowej, bez względu na dzielnicę, w której mieszka i szkołę, do której uczęszcza.
3.Uczestnicy mają zapewnioną opiekę i zajęcia edukacyjno-wychowawcze
w godzinach pracy rodziców/opiekunów prawnych, od godziny 7.00 do godziny 17.00.
4.Uczestnicy korzystają bezpłatnie z różnorodnych zajęć: artystycznych, sportowych, edukacyjnych, rekreacyjnych w ramach przygotowanej oferty przedsięwzięć miejskich i dzielnicowych.
5.Uczestnik feryjnej placówki edukacyjnej otrzymuje dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły.
6.Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
7.Uczestnik feryjnej placówki edukacyjnej, w zależności od potrzeb
i warunków atmosferycznych, bezpłatnie otrzymuje napoje.

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

SP-72    KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

SP-120  KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

SP-215  KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

SP-312  KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

SP-373  KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

Karta uczestnika Warszawskiego Programu „Zima w mieście 2018”

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że  Szkoły  realizujące Warszawski Program                                   „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, dysponują wolnymi miejscami na ww. Program.

            Od 18 grudnia 2017 roku rusza rekrutacja uzupełniająca do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” realizowanego w Dzielnicy Praga-Południe                       m.st. Warszawy. Karty Uczestnika Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018”                                         są przyjmowane w szkołach organizujących ww. Program.   

                         

Wykaz szkół  i placówek realizujących Warszawski Program                                                            „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

w okresie od 15.01.2018 r. do 26.01.2017 r.

 

Feryjne placówki edukacyjne

 

czynne w godzinach 7:00 -17:00

 

1.     Szkoła Podstawowa nr 72

      ul. L. M. Paca 44

      nr tel. 22 277 14 30

 

2.     Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Międzyborska 70

nr tel. 22 810 32 44

 

3.     Szkoła Podstawowa nr 215

ul. Kwatery Głównej 13

nr tel. 22 610 67 79

 

4.     Szkoła Podstawowa nr 312

ul. W. Umińskiego 12

nr tel. 22 671 11 66

 

5.     Szkoła Podstawowa nr 373

ul. Angorska 2

nr tel. 22 617 57 24

 

Opłaty za posiłki są przyjmowane od 2 stycznia 2018 roku do 5 stycznia 2018 roku -  na konto szkoły realizującej ww. program.  

W treści przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia z adnotacją „Warszawski Program „Zima w Mieście 2018”.

 

Opłata za posiłki wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki w tym jeden ciepły          np.: II śniadanie oraz obiad dwudaniowy lub obiad dwudaniowy oraz podwieczorek.
Z opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego (na mocy decyzji Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły, że uczeń w ciągu roku szkolnego 2017/2018 korzysta bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie) z obiadów szkolnych.

14769

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum