kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2015 roku

Opublikowany:

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Serdecznie zapraszamy na konferencję o budżecie partycypacyjnym w Warszawie, która odbędzie się 29 września 2014 r. (poniedziałek) w godzinach 17:00-20:30 w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy ul. Starej 4. Konferencja ma na celu omówienie i zaprezentowanie harmonogramu budżetu partycypacyjnego w Warszawie na rok 2016. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość rozmowy o założeniach drugiej edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie, wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z pierwszą edycja, a także nawiązania współpracy wokół tego przedsięwzięcia – urzędnikami, mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. 

Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo tu: http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/konferencja-bud-et-partycypacyjny-w-warszawie-2016

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 września na adres mailowy: [email protected]Wyniki głosowania na projekty złożone do realizacji z budżetu partycypacyjnego na Pradze-Południe

Lista projektów rekomendowanych do realizacji na Pradze-Południe

Wyniki głosowania na Pradze-Południe

Prezentacja wyników głosowania z Warszawy

 


GŁOSOWANIE NA PROJEKTY Z BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 20–30 CZERWCA 2014 r.

Zapraszamy do głosowania na projekty złożone przez mieszkańców Warszawy w ramach Budżetu Partycypacyjnego w Warszawie na rok 2015.

Głosowanie trwa od 20 do 30 czerwca 2014 r.

Aby zagłosować na projekty:

 • Trzeba mieszkać w Warszawie (nie trzeba być jednak zameldowanym).
 • Należy wybrać dzielnicę, w której chce się  zagłosować (nie musi być to dzielnica w której się mieszka). Można głosować tylko w jednej dzielnicy!
 • Następnie należy wybrać 1 obszar w dzielnicy. Na Pradze Południe jest 8 obszarów (Gocław, Grochów-Centrum, Grochów-Kinowa, Grochów-Południowy, Grochów-Północny, Kamionek, Przyczółek Grochowski, Saska Kępa). Na Pradze Południe nie ma projektów ogólnodzielnicowych!
 • Następnie należy wybrać maksymalnie 5 projektów w jednym obszarze, każdemu przyznając równoważny głos. UWAGA! Nie można głosować na projekty z różnych obszarów! Jeżeli zagłosujemy na więcej niż 5 projektów z wybranego obszaru, głos nie będzie ważny !

 

GŁOSOWAĆ można:

– przez Internet - głosowanie będzie trwało na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl. Po oddaniu głosu, na podany adres e-mail wysłany zostanie link potwierdzający głosowanie, który należy  otworzyć najpóźniej do 30 czerwca do godz. 23:59:59. Dopiero wtedy głos zostanie uznany za ważny !

– lub papierowo – przychodząc do wybranego Urzędu Dzielnicy. W naszej dzielnicy głosować można w Wydziale Obsługi Mieszkańców (poniedziałek godz. 8-18, wtorek-piątek godz. 8-16) wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania. Karta do głosowania jest dostępna w WOM, można ją także pobrać ze strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl Uwaga! W każdej dzielnicy karty do głosowania są inne, różnią się listami projektów!

– lub przesłać swój głos listownie do Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274, z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2015”. Żeby głos był ważny, musi wpłynąć do Urzędu pomiędzy 20 a 30 czerwca 2014 r.

UWAGA ! Jeżeli zagłosujemy więcej niż jeden raz (np. zagłosujemy przez internet i osobiście), wtedy wszystkie głosy zostaną uznane za nieważne.

Głosowanie jest jawne. W karcie do głosowania należy podać swoje dane: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i adres e-mail (UWAGA! Podany adres e-mail w głosowaniu może zostać użyty tylko raz!). W celu lepszej weryfikacji zachęcamy do podania w karcie do głosowania numeru Karty Warszawiaka/Karty Młodego Warszawiaka.

Głosować mogą też osoby niepełnoletnie. Żeby taki głos był ważny opiekun prawny/rodzic musi wyrazić zgodę na udział nieletniego w głosowaniu poprzez uzupełnienie oświadczenia.

Głosować mogą też cudzoziemcy mieszkający w Warszawie nieposiadający numeru PESEL. Należy wówczas  przed rozpoczęciem głosowania zgłosić się do Urzędu Dzielnicy z ważnym dokumentem podróży wydanym przez państwo, którego jest się obywatelem oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

15 lipca 2014 r. zostanie ogłoszona lista projektów przeznaczonych do realizacji w 2015 roku!

Karty do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawie na rok 2015 (pliki do pobrania):

GOCŁAW
GROCHÓW CENTRUM
GROCHÓW KINOWA
GROCHÓW PÓŁNOCNY
GROCHÓW POŁUDNIOWY
KAMIONEK
PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI
SASKA KĘPA

Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procesie budżetupartycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015 (plik do pobrania) Zachęcamy do zapoznania się z listami projektów zgłoszonych przez mieszkańców Pragi-Południe:

Gocław - plik do pobrania
Przyczółek Grochowski - plik do pobrania
Grochów Kinowa - plik do pobrania
Saska Kępa - plik do pobrania
Grochów Północny - plik do pobrania
Grochów Centrum - plik do pobrania
Grochów Południowy - plik do pobrania 
Kamionek - plik do pobrania


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projektach przyjdź na spotkanie. Terminarz spotkań - plik do pobrania. 

Zagłosuj na projekty, które Ci się podobają - od 20 czerwca br. do 30 czerwca br. - zagłosuj internetowo na stronie https://twojbudzet.um.warszawa.pl/grupa-menu-2/g-osowanie lub papierowo w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe w Wydziale Obsługi Mieszkańców - wybierz obszar, a następnie max. 5 projektów z tego obszaru.


Zapraszamy na spotkania z autorami projektów złożonych w ramach budżetu partycypacyjnego:

28.05.2014 r. Gocław - Klub Kultury Gocław ul. Abrahama 10 /wejście od Bora-Komorowskiego przy basenie Wodnik/ godz.18.00

30.05.2014 r. Przyczółek Grochowski - Klub Osiedlowy "Groszek" Spółdzielni Mieszkaniowej Przyczółek Grochowski ul. Ostrzycka 2/4 godz. 18.30

02.06.2014 r. Grochów Kinowa - Rada Osiedla Grochów Kinowa ul. Sygietyńskiego 7, I piętro, godz. 18.00

04.06. 2014 r. Saska Kępa - Klub Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23, godz. 18.00

05.06.2014 r. Kamionek - Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274, sala 305, III piętro, godz. 18.00

10.06.2014 r. Grochów Północny - Gimnazjum nr 22 im. gen. P. Szembeka ul. Boremlowska 6/12, sala gimnastyczna, godz. 18.00

12.06. 2014 r. Grochów Centrum - Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL ul. Paca 40, godz. 18.00

13.06.2014 r. Grochów Południowy - Rada Osiedla Grochów-Południowy ul. Czapelska 46, godz. 18.00

 


Zakończył się etap weryfikacji formalno-finansowej zgłoszonych projektów w ramach realizacji budżetu partycypacyjnego. Podczas tego etapu sprawdzaliśmy:

 1. czy projekt został  złożony na odpowiednim  formularzu zgłoszeniowym (oryginał lub kopia ) w wyznaczonym terminie,
 2. czy projekt jest zlokalizowany na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich,
 3. czy projekt został złożony z wymaganymi załącznikami (lista poparcia, zgoda opiekuna prawnego, zgoda dysponenta terenu),
 4. czy przedmiot projektu należy do zadań własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji  dzielnicom,
 5. czy projekt jest możliwy do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2015,
 6. czy projekt spełnienia wymogi wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 7. czy zostały doprecyzowane koszty realizacji projektu (realność wstępnego kosztorysu),
 8. czy całkowita i zweryfikowana kwota kosztorysu mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację budżetu partycypacyjnego w danym obszarze.


Po zakończeniu weryfikacji projektów przez pracowników Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz pracowników jednostek miejskich: Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Oczyszczania Miasta, Zarządu Transportu Miejskiego, Zarządu Mienia m.st. Warszawy, projekty zostały przekazane do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w celu dokonania ostatecznej weryfikacji.

Spośród 199 projektów, które wpłynęły do Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w terminie od 20 stycznia do 10 marca b.r. do kolejnego etapu zakwalifikowało się 151 projektów.

Lista pozytywnie zweryfikowanych projektów (plik do pobrania).

Jednocześnie informujemy, że kolejnym etapem przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawa będą tzw. publiczne dyskusje dotyczące projektów w każdym z obszarów na terenie Pragi-Południe, które będą odbywały się w terminie między 26 maja a 18 czerwca b.r. Szczegółowe terminy spotkań w każdym z obszarów zostaną podane wkrótce. 

 
Co to jest budżet partycypacyjny?
Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Najpierw mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań/projektów, które następnie zostają poddane pod głosowanie wszystkich mieszkańców. Tym samym mieszkańcy współtworzą budżet miasta współdecydując o określonej puli środków publicznych.
Głównym założeniem budżetu partycypacyjnego jest edukacja mieszkańców na temat wydatkowania środków publicznych, a także bezpośrednia dyskusja nad kwestiami finansowymi.
 
Budżet partycypacyjny w Warszawie:
W Warszawie mieszkańcy będą współdecydować o wydatkach z miejskiej kasy, w ramach budżetów dzielnicowych na rok 2015. Łączna kwota środków przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców nie będzie mniejsza niż 0,5 – 1,0% budżetu dzielnicy. Zgodnie z harmonogramem pomysły zadań będą zgłaszane w pierwszych miesiącach 2014 r., następnie odbędą się dyskusje nad zgłoszonymi projektami, a ostatecznie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

Budżet partycypacyjny na Pradze-Południe:
W Dzielnicy Praga-Południe mieszkańcy będą decydować o wydatkowaniu kwoty 2,1 mln zł, co stanowi ok. 0,6% budżetu. 
Zasady podziału środków finansowych opracował Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego, który Uchwałą nr 5173/2013 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 15 października 2013 roku został powołany w następującym składzie:
1. Przedstawiciele mieszkańców Pragi-Południe: Anna Antonowicz, Agnieszka Bińczycka, Joanna Grad, Anna Kiryłło, Iwona Rządkowska
2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z Pragi-Południe: Joanna Hetnarowicz – Budżet Partycypacyjny dla Pragi-Południe, Tomasz Jabłoński – Inicjatywa Mieszkańców Pragi-Południe, Karolina Kopińska – Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Maciej Łapski – Inicjatywa Mieszkańców „Warszawa Społeczna”, Krzysztof Piętka – Stowarzyszenie Centrum Dialogu Obywatelskiego
3. Przedstawiciele Rad Osiedli z Pragi-Południe: Karol Kowalczyk – Rada Osiedla Grochów Kinowa, Andrzej Miękina – Rada Osiedla Grochów Centrum, Adam Rosiński – Rada Osiedla Kamionek, Renata Zatorska –Rada Osiedla Grochów Północny 
4. Przedstawiciele Rady Dzielnicy Praga-Południe: Marek Borkowski, Sławomir Kozłowski, Michał Suliborski
5. Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Praga-Południe: Zbigniew Giruć, Dorota Grusiecka, Iwona Kaczorowska, Magdalena Mroczek, Ilona Młynarczyk
(1. zmiana w składzie Zespołu - powołanie Pani Anny Kiryłło w miejsce Pani Joanny Bil: uchwała nr 5602/2013 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5173/2013 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 15 października 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego dla Dzielnicy Praga-Południe; 2. zmiana w składzie Zespołu - powołanie Pani Ilony Młynarczyk w miejsce Pani Anny Rurki: uchwała nr 5949/2014 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5173/2013 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 15 października 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego dla Dzielnicy Praga-Południe)
Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Południe działa na podstawie Regulaminu Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Południe 
Podział na obszary i kwoty:
• Gocław 496 431,13 zł
• Grochów Południowy 406 919,86 zł
• Saska Kępa 393 970,45 zł
• Grochów Północny 279 103,00 zł
• Grochów Centrum 194 080,86 zł
• Kamionek 159 092,78 zł
• Grochów Kinowa 116 211,72 zł
• Przyczółek Grochowski 54 190,21 zł
Razem Praga-Południe 2 100 000,00 zł 

ETAPY Budżetu Partycypacyjnego:
25 września - 15 października 2013 roku - Nabór i powołanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Południe 
02 - 31 grudnia 2013 roku - Konsultacje społeczne w sprawie zasad podziału Dzielnicy i środków finansowych wypracowanych przez Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Południe (raport z konsultacji oraz załączniki: ankieta, pytania mieszkańców, uwagi mieszkańców)
20 stycznia  - 10 marca 2014 roku - Zgłaszanie projektów przez mieszkańców (dyżury konsultantów); formularz zgłoszeniowy, lista poparcia, zgoda opiekuna prawnego (tylko, gdy projektodawcą jest osoba niepełnoletnia)
25 maja - 18 czerwca 2014 roku - Prezentacja projektów i dyskusja mieszkańców
20 - 30 czerwca 2014 roku - Głosowanie na projekty
15 lipca 2014 roku - Ogłoszenie zwycięskich projektów
2015 rok - Realizacja zwycięskich projektów przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Południe:
Magdalena Mroczek, tel. 22 44 35 244.
Adres e-mail: [email protected] .
 

Protokoły z posiedzeń Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego:
 

Zachęcamy do zapoznania się z ideą budżetu partycypacyjnego w naszej biblioteczce:
O budżecie partycypacyjnym: 
http://partycypacjaobywatelska.pl/technika/35
O budżecie partycypacyjnym w Warszawie:
http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl
O budżecie partycypacyjnym w Łodzi: 
http://budzet.dlalodzi.info/
 
10316

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2015 roku