kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Akcja Kedywu upamiętniona

Opublikowany: 2019-09-26 14:43:00

26 września 2019 r., o godz. 11.00, rozpoczęły się uroczystości związane z odsłonięciem na ścianie kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 2 tablicy upamiętniającej akcję żołnierzy 9 Kompanii Dywersyjnej II Obwodu AK „Żywiciel” z czerwca 1944 r.

W tym miejscu wykonali oni wyrok śmierci na komendancie obozu przejściowego Dulag, znajdującego się przy ul. Skaryszewskiej. Uroczystość zorganizowali Stowarzyszenie Żołnierzy AK „Żywiciel”, Urząd Dzielnicy Praga-Południe i Instytut Pamięci Narodowej.

Wydarzenie rozpoczęto wprowadzeniem pocztów sztandarowych: Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” z pocztem wystawionym przez Jednostkę Strzelca 1401 im. Strzelców Kaniowskich, I LO im. Limanowskiego z Żoliborza, Technikum Elektronicznego nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” z Żoliborza, żoliborskiego Zespołu Szkół nr 28 im. Synów Pułku oraz szkół południowopraskich – SP 255 im. Cypriana Kamila Norwida, Zespołu Szkół Specjalnych nr 89, XXIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie i LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego. Posterunek honorowy przy tablicy objęli uczniowie klasy wojskowej z LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego pod dowództwem mjr. Dariusza Paździocha.

Po wysłuchaniu Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej prowadzący uroczystość powitał wspaniałych gości: prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy AK „Żywiciel” i Miłośników Ich Tradycji plut. podch. AK Wacława Gluth-Nowowiejskiego ps. „Wacek”; Janusza Prażmo ps. „Krzysztof”, żołnierza 9 Kompanii Dywersyjnej, kolegę uczestników akcji na Skaryszewskiej, uczestnika akcji dywersyjnych i walk na Żoliborzu; prof. Stefana Hahna ps. „Stefański”, urodzonego 20 lutego 1921 roku w Poznaniu, żołnierza Służby Łączności AK, który podczas okupacji pracował na Kamionku w fabryce aparatów elektrycznych Szpotański, a w szkole inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda siedział w jednej ławce z Janem Bytnarem; Bogusława Kamolo ps. „Hipek” żołnierza „Żywiciela”.

Na uroczystość przyjechały specjalnie z Bydgoszczy p. Anna Pawlak i p. Maria Marszałek, córki śp. Jacka Śniegockiego ps. „Czek”, uczestnika akcji na Skaryszewskiej, po wojnie znanego bydgoskiego lekarza onkologa, który zmarł rok temu, przeżywszy 90 lat. Powitano pana prof. Marka Rockiego, rektora SGH, syna uczestnika akcji – kaprala podchr. Jana Rockiego ps „Bratek”. Jan Rocki był żołnierzem 229 plutonu wchodzącego w skład Dziewiątej Kompanii Dywersji Bojowej AK. Jest autorem książki „Dziewiąta Dywersyjna”. Jej żołnierze brali udział w wielu akcjach dywersyjnych oraz wykonywali wyroki śmierci na zdrajcach i konfidentach. Jan Rocki zmarł 20 października 1998 r.

Na uroczystości nie mogło zabraknąć pana Marka Rzeszotarskiego – wiceprezesa Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel”, którego determinacja i silna wola doprowadziły do pojawienia się tablicy na ul. Skaryszewskiej 2.

W gronie gości powitano ponadto Adama Siwka, Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, południowopraskiego kombatanta kpt. Feliksa Waśkiewicza oraz Krystynę Szypowską, córkę płk. Jana Szypowskiego „Leśnika”.

Był wśród gości ks. dr Józef Marcin Gontarz, proboszcz parafii pw. św. Wincentego Pallottiego przy ul. Skaryszewskiej.

Obecni byli radni Dzielnicy Praga-Południe,wiceprzewodniczące rady Bożena Manarczyk i Mirosława Terlecka, oraz radni Irena Bartosińska i Sylwester Nowak. Zarząd Dzielnicy Praga-Południe reprezentował zastępca burmistrza Karol Kowalczyk.

Powitano licznie zgromadzonych przedstawicieli Rady Seniorów Pragi-Południe z przewodniczącą Zofią Backiel. Obecni byli ponadto Waldemar Klimek z Towarzystwa Przyjaciół Pragi, Jerzy Kunikowski z Centralnej Biblioteki Wojskowej, mieszkańcy dzielnicy i społecznicy – Krystyna Bukowska i Władysława Paduch z Klubu Sąsiada na Skaryszewskiej, Janina Chudzyńska z Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Tadeusz Burchacki, Monika Wesołowska, Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi oraz Dariusz Kunowski z Teatru Scena Lubelska 30/32.

Zarys historyczny akcji, której dotyczy tablica, przedstawił zebranym pan Marek Rzeszotarski, wiceprezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel”. Podkreślił bohaterstwo wykonawców wyroku na Eugenie Bollongino, ich męstwo i poświęcenie. Swoimi wspomnieniami podzielił się także 98-letni prof. Stefan Hahn. Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bożena Manarczyk przypomniała o roli radnych we wsłuchiwaniu się w pomysły, potrzeby i projekty mieszkańców, które następnie owocują takimi tablicami. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Karol Kowalczyk nawiązał do jej słów, przypominając, że władze samorządowe dzielnicy są zobligowane do realizowania takich pomysłów, choć bardzo często droga do ich urzeczywistnienia jest długa i kręta. Z kolei dyrektor IPN Adam Siwek zwrócił się z podziękowaniami do wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tej tablicy i upamiętnienia akcji Kedywu AK.

Po przemówieniach nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy, którego dokonali: Wacław Gluth-Nowowiejski , prof. Stefan Hahn, Anna Pawlak i Maria Marszałek, prof. Marek Rocki, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bożena Manarczyk, zastępca Burmistrza Dzielnicy Karol Kowalczyk oraz dyrektor Adam Siwek z IPN.

Po odsłonięciu tablicy ks. dr Józef Gontarz zmówił z zebranymi modlitwę i dokonałpoświęcenia tablicy.

Ostatnią częścią uroczystości było złożenie kwiatów pod tablicą przez delegacje Stowarzyszenia Żołnierzy AK „Żywiciel”, prezesa IPN, Rady i Zarządu Dzielnicy Praga-Południe oraz Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe. Kwiaty złożyły także córki pana Jacka Śniegockiego ps. „Czek”, nauczyciele i przedstawiciel samorządu szkolnego żoliborskiego Zespołu Szkół nr 28 im. Synów Pułku, wicedyrektor i uczniowie Technikum Elektronicznego nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” z Żoliborza, mieszkańcy dzielnicy Wawer, społecznicy z Klubu Sąsiada na ul. Skaryszewskiej i inni mieszkańcy.

Po odprowadzeniu pocztów sztandarowych, prowadzący podziękował wszystkim za udział, na czym uroczystość zakończono.

15688

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum