kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]
Jesteś tutaj:

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Dzielnicy Praga-Południe od 18 maja

Opublikowano:2020-06-01 09:54:28

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami funkcjonowania Urzędu Dzielnicy Praga-Południe od dnia 10 maja 2020 r.

czytaj więcej...

Wydział Obsługi Mieszkańców i kontakty telefoniczne do Urzędu Dzielnicy Praga-Południe na czas sytuacji specjalnej z koronawirusem

Opublikowano:2020-03-16 14:02:00

W trosce o naszych mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe zostały uruchomione telefony do kontaktu. Są one obsługiwane przez pracowników poszczególnych wydziałów i zespołów.

czytaj więcej...

Porządki na Rondzie Wiatraczna

Opublikowano:2007-08-20 18:04:15

Władze Dzielnicy zaniepokojone rozwojem dzikiego handlu oraz protestami mieszkańców rozpoczęły działania zmierzające do zaprowadzenia ładu w rejonie Ronda Wiatraczna. Już wkrótce na ten teren wkroczą zespoły złożone z funkcjonariuszy Straży Miejskiej i pracowników Urzędu oraz służb finansowych, systematycznie kontrolujących legalność istniejących "dzikich targowisk".

czytaj więcej...

Dojedźmy RAZEM na Masę Krytyczną

Opublikowano:2007-08-14 16:10:16

Praska Grupa Rowerowa (www.zjazd.waw.pl ) oraz radny Maciej Bogucki zapraszają rowerzystów z Pragi Południe na wspólny dojazd na Warszawską Masę Krytyczną.

 

Spotkamy się w piątek 31 sierpnia o o godzinie 17:00 na Rondzie Wiatraczna, pomiędzy ul. Grochowską i Al. Waszyngtona. Ruszymy w drogę o 17:15 i w miłej atmosferze dojedziemy na Plac Zamkowy.

czytaj więcej...

W obronie „Weterynarii”

Opublikowano:2007-08-03 11:36:47

W dniu 2 sierpnia br. po publikacjach „Mieszkańca” i innych informacjach dotyczących historycznych zabudowań Instytutu Weterynarii przy ul. Grochowskiej, doszło do spotkania przedstawicieli Zarządu Dzielnicy z władzami SGGW.

W kwietniu br. „Mieszkaniec” (8, 2007) ogłosił, że po kilku latach starań SGGW sprzedała budynki Weterynarii przy ul. Grochowskiej 272 przypominając jednocześnie tragiczne losy innych zabytków, które dostały się w ręce prywatnych deweloperów (np. sprawa „Drucianki” przy rondzie Wiatraczna, 3, 2006). W maju Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał kompleks zabudowań weterynarii do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego („Kolejne budynki praskie w rejestrze zabytków”).

Podczas czwartkowego spotkania rektor uczelni, prof. Tomasz Borecki, zapewnił, że SGGW żadną miarą nie zmierza do wyburzenia historycznych budynków instytutu i wyjaśnił, że zbycie terenu podyktowane było kwestiami materialnymi. Według słów rektora nowy właściciel chce przeznaczyć budynek na cele edukacyjne. Prof. Borecki zadeklarówał również chęć przybycia na sesję rady dzielnicy w celu szczegółowego przedstawienia sprawy radnym i wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.

To ważna dla zaniepokojonych losami Weterynarii mieszkańców dzielnicy informacja.

czytaj więcej...

Honorowy Obywatel Miasta z Pragi Południe

Opublikowano:2007-08-02 13:34:14

Z radością informujemy, że Pani Teresa Skupień, mieszkanka naszej dzielnicy, działaczka i prezes Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy, została odznaczona tytułem Honorowego Obywatela Warszawy.

Dekoracja odbyła się podczas uroczystej sesji Rady Miasta na Zamku Królewskim. Pani Teresa znalazła się w towarzystwie takich postaci jak: prezydent Lech Wałęsa, b. marszałek Sejmu Wiesław Chrzanowski, Irena Sendlerowa, żołnierze AK: Janusz Brochowicz-Lewiński, Czesław Cywiński oraz twórca szczepionki przeciwko wirusowi polio prof. Hilary Koprowski.

Tytuły Honorowego Obywatela Warszawy przyznawane są od 1918 r. Otrzymali je m.in. Maria Skłodowska-Curie, Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Stefan Starzyński, Władysław Bartoszewski, kard. Józef Glemp, Marek Edelman, Jan Nowak-Jeziorański oraz Jan Paweł II.

czytaj więcej...

63 rocznica Powstania Warszawskiego

Opublikowano:2007-08-02 08:46:53

Z okazji 63 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godz. 14.00 odbyły się uroczystości przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Dzielnicę Praga Południe reprezentowali Burmistrz Tomasz Kucharski wraz z zastępcą Markiem Karpowiczem, oraz radni: Teresa Kuźmińska, Bożena Manarczyk i Bogdan Jeziorski.

 

czytaj więcej...

O rozwój nauki i kultury

Opublikowano:2007-08-01 13:33:00

17 lipca br. odbyło się spotkanie Burmistrza Dzielnicy, Pana Tomasza Kucharskiego, oraz jego zastępcy, Pana Marka Karpowicza z władzami Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, podczas którego ustalono zakres wspólnych działań dotyczących rozwoju społeczno-kulturalnego Pragi Południe.

Spotkanie odbyło się przy ul. Chodakowskiej, w budynku SWPS, gdzie kiedyś mieściły się hale fabryczne Zakładów Wytwórczych Aparatury Rozdzielczej. Władze uczelni mogły poszczycić się interesującymi rozwiązaniami przekształcenia zabudowań industrialnych w nowoczesną placówkę akademicką.

Rektorzy przedstawili władzom Dzielnicy szereg propozycji dotyczących współpracy w zakresie promocji nauki i kultury, z kolei Burmistrz Kucharski zaproponował organizowanie systematycznych spotkań uszczegóławiających podejmowane działania. Obie inicjatywy zostały zgodnie przyjęte. Otwiera to nowe możliwości rozwoju kultury i nauki na terenie Pragi Południe, z czego z pewnością skorzystają sami mieszkańcy.

Należy dodać, że SWPS stara się o szybkie przekształcenie w uniwersytet, co – jeśli stanie się faktem – niewątpliwie podniesie nie tylko rangę uczelni, lecz również naszej Dzielnicy.

czytaj więcej...

Obchody Powstania Warszawskiego w naszej Dzielnicy

Opublikowano:2007-07-31 14:05:55

W dniu 31 lipca 2007 r. o godz. 10.00 Burmistrz Dzielnicy Praga Południe Tomasz Kucharski odwiedził wraz z przedstawicielami Urzędu, Radnymi Dzielnicy, Kombatantami oraz mieszkańcami Pragi Południe miejsca pamięci związane z bohaterskimi czynami Powstańców. Dla Barbary Kolińskiej pseud. "Baśka", Janiny Skiwskiej pseud."Janka", Leonarda Ranca pseud. "Grajcarek" oraz Leszka Rylskiego pseud. "San" - żołnierzy AK, był to czas refleksji i wspomnień o przeżytych 63 lata temu wydarzeniach. Powróciły uczucia sprzed lat. Niech ich apel "Pamiętajcie o nas, że byli tacy co walczyli o Polskę i serce oddali za Polskę" żyje w nas!

czytaj więcej...

Sesja w cienu żałoby

Opublikowano:2007-07-25 09:34:34

24 lipca br. odbyła się XI sesja rady dzielnicy Praga Południe. Radni, na wniosek przewodniczącego klubu PO, Ryszarda Kalkhoffa, rozpoczęli obrady minutą ciszy, aby uczcić ofiary tragicznego wypadku polskich pielgrzymów we Francji. Następnie sesja przebiegała pod znakiem dyskusji nad projektem statutu m.st. Warszawy. Debata trwała długo przy aktywnym udziale wszystkich klubów. Ostatecznie radni przyjęli wszystkie poprawki Komisji doraźnej ds. zaopiniowania projektu statutu m.st. Warszawy, która została powołana na poprzedniej sesji, oraz część poprawek zgłaszanych przez klub PiS, LiD oraz radnych PO. Ponadto podczas sesji wprowadzono poprawki do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz przyjęto uchwałę w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Stadionu Dziesięciolecia.

czytaj więcej...

XI Sesja Rady Dzielnicy

Opublikowano:2007-07-19 14:00:46

24 lipca br. o godz 10.00 w sali konferencyjnej (305) Urzędu Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 odbędzie się XI sesja Rady Dzielnicy Praga Południe.

Proponowany porządek obrad XI sesji: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Dzielnicy. 3. Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu statutu m. st. Warszawy. 4. Uchwała w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 2007 r. 5. Uchwała w sprawie zaopiniowania wykazu nr 3/2007 z dnia 29.06.2007 r. lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 6. Uchwała w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy dotyczącej wpisania do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego m. st. Warszawy na lata 2008 – 2012 dla Dzielnicy Praga Południe, projektu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy „Na ratunek zabytkom – II etap rewitalizacji osiedla Kamionek – Modernizacja kamienic przy ul. Grochowskiej 322, ul. Skaryszewskiej 2 oraz ul. Skaryszewskiej 6” wpisanych w „Mikroprogram Rewitalizacji dla Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy”. 7. Stanowisko w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Stadionu Dziesięciolecia, sporządzonego w oparciu o uchwałę Nr LVI/1509/2005 Rady m. st.Warszawy z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Stadionu Dziesięciolecia. 8. Oświadczenia radnych, wolne wnioski, informacje. 9. Interpelacje i zapytania. 10.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 11.Informacje o pracach Zarządu. 12.Zamknięcie obrad sesji. Materiały dotyczące sesji w załączniku.

czytaj więcej...

Spotkanie ws. inwestycji na Gocławiu

Opublikowano:2007-07-12 12:39:50

6 lipca br, na prośbę władz Dzielnicy Praga Południe, zainteresowanych właściwym zaspokojeniem potrzeb przyszłych mieszkańców nowopowstającego osiedla mieszkaniowego na Gocławiu w rejonie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, odbyło się w Ratuszu M.st. Warszawy spotkanie z udziałem vice-prezydenta m.st.Warszawy, Jerzego Millera, zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga Południe, Marka Karpowicza, radnych Dzielnicy Teresy Kuźmińskiej i Michała Suliborskiego oraz przedstawicieli Biur Urzędu m.st.Warszawy: Obsługi Inwestorów, Architektury i Planowania Przestrzennego, Polityki Zdrowotnej, Drogownictwa i Komunikacji, Polityki Lokalowej, Rozwoju Miasta, Sportu i Rekreacji, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Ochrony Środowiska oraz Edukacji. Tematem spotkania było omówienie współpracy miasta z inwestorami przy realizacji osiedli mieszkaniowych na Pradze Południe – Osiedle Gocław, na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Prezydent Jerzy Miller poprosił merytoryczne Biura Urzędu Miasta oraz władze Dzielnicy o jak najszybsze zdefiniowanie potrzeb społecznych w związku z powstaniem na Gocławiu szeregu nowych inwestycji. Prosił też, aby poszczególne Biura ustaliły zadania, które będą realizowały w kontekście powstającego ok. 30 tysięcznego "miasta", a szczególnie dot.:

  • służby zdrowia: ilość nowych placówek ZOZ

  • oświaty: budowa żłobków, przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum

  • terenów sportowo-rekreacyjnych

  • przygotowania tras komunikacyjnych: poszerzenie i rozbudowa ul.J.Nowaka-Jeziorańskiego, poszerzenie ul.Bora -Komorowskiego oraz budowa Al.Tysiąclecia

  • komunikacji miejskiej

  • infrastruktury liniowej podziemnej i nadziemnej - wodociągi, kanalizacja, linie energetyczne.

Uzyskana wiedza ma posłużyć do rozpoczęcia dialogu z deweloperami w celu całościowego zaspokojenia potrzeb przyszłych mieszkańców, w podziale zadań miasto-deweloperzy.

czytaj więcej...