kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Aktywiści chcą zablokować uspołecznienie Nowych Dynasów?

Opublikowany: 2021-06-02 15:09:54

Ze zdumieniem przyjęliśmy informację o inicjatywie aktywistów „Nowe Dynasy”. Bez konsultacji z Urzędem Dzielnicy Praga-Południe oraz bez zgody zarządcy tego obiektu, ZGN Praga-Południe, organizują oni bowiem wydarzenie, którego celem jest ograniczenie możliwości przeznaczenia tego trenu na szersze cele społeczne.

Akcja „Wysadźmy tor”, na którą zapraszają aktywiści, wydaje się z pozoru niewinna, a wręcz atrakcyjna. Z zapowiedzi polegać ma bowiem na obsadzeniu terenów wokół i wewnątrz toru sadzonkami roślinnymi, w tym sadzonkami drzew. Jeśli spojrzeć na nią jednak z perspektywy trwającej dyskusji o przyszłym przeznaczeniem tego obiektu, widać wyraźnie, że jej prawdziwym celem jest ograniczenie lokalnej debaty i konsultacji społecznych, zablokowanych przez epidemię.
Przypomnijmy chronologię wydarzeń: Po wieloletniej batalii prawnej miasto odzyskało od dzierżawców teren dawnego toru kolarskiego. Tor oraz otaczająca go działka były zdewastowane i zaśmiecone. ZGN Praga-Południe, jako administrator tego terenu, przeznaczył niemałe środki finansowe na jego uporządkowanie i zabezpieczenie.
Intencją władz dzielnicy było od początku, by obiekt ten służył lokalnej społeczności jako powszechnie dostępny teren sportowo-rekreacyjny. Pojawiła się jednak grupa aktywistów, chcąca zawęzić jego przeznaczenie tylko do profesjonalnego toru kolarskiego, z którego de facto mogłaby korzystać jedynie znikoma część społeczności lokalnej. Nie dziwi zatem, że pomysł stworzenia miejsca dla wybranych nie spotkał się z poparciem społecznym, przede wszystkim mieszkańców Kamionka.
Szokujące jest, że w sytuacji, gdy ich inicjatywy nie zostały przyjęte w szeroko prowadzonej debacie, aktywiści próbują ją „obejść” i stosować taktykę faktów dokonanych. Zasadzenia na terenach wokół i wewnątrz toru mają bowiem wyraźnie na celu ograniczenie możliwości przeznaczenia tej nieruchomości na cele szersze niż sam tor kolarski.
Władze dzielnicy, działając również w imieniu mieszkańców, stanowczo nie zgadzają się na próby narzucania przez wąską grupkę amatorów kolarstwa torowego swojego zdania, wbrew wnioskom wynikającym z dotychczasowej debaty publicznej.
Przypominamy, że teren toru kolarskiego jest obecnie niedostępny dla osób postronnych. Aktywiści nie uzyskali – bo o nią nawet nie wystąpili – zgody administratora obiektu na swoje wydarzenie.
Wszystkich zainteresowanych dalszym losem terenów dawnego toru kolarskiego zapraszamy do dyskusji. Nadal trwa procedura uchwalania miejscowego planu przestrzennego dla obszaru, na którym znajduje się ten obiekt. Nie obawiamy się publicznej dyskusji na ten temat, apelujemy jednak, by odbywała się ona z poszanowaniem powszechnie przyjętych zasad i nie polegała na próbach narzucenia swojego stanowiska siłą, czy metodą faktów dokonanych.
16938

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum