kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2017 roku

Opublikowany:

Podziękowania dla członków zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2017

Tuż przed otwarciem czwartej edycji warszawskiego budżetu partycypacyjnego zakończyła się praca południowo-praskiego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2017. Ostatnie spotkanie służyło podsumowaniu zebranych doświadczeń, ale przede wszystkim podziękowaniu członkom zespołu za ich pracę, zaangażowanie i wysiłek włożony w każdy z etapów budżetu. W imieniu burmistrza Tomasza Kucharskiego Zespołowi podziękowała Pani Katarzyna Niwińska naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Członkowie zespołu otrzymali pamiątkowe statuetki, które przypominać im będą przygodę z budżetem. Za godziny poświęcone dyskusjom, ocenom i promocji budżetu partycypacyjnego na Pradze- Południe jeszcze raz serdeczne podziękowania. Wszyscy z Państwa, którzy chcieliby wykorzystać swoje  doświadczenia zdobyte w trzeciej edycji i rozwijać partycypację na Pradze-Południe zostali zaproszeni do udziału  w nowej edycji budżetu, która rusza już 6 października br. o 17.30 w Urzędzie Dzielnicy. 
INFORMACJA - 3 edycje budżetu partycypacyjnego

  
75 zwycięskich projektów na Pradze-Południe

Na Pradze-Południe  w III edycji mamy aż 75 projektów do realizacji. Mieszkańcy w głosowaniu zdecydowali, które wnioski są najlepsze. I tak w puli ogólnodzielnicowej wybrano 11 projektów za 436 250 zł. W poszczególnych podobszarach do realizacji wybrano:

Grochów Centrum 9 projektów za 353 300 zł, Grochów Centrum
Grochów Kinowa 9 projektów za 216 271 zł, Grochów Kinowa
Grochów Płn. 5 projektów za 530 225 zł, Grochów Północny
Grochów Płd. 12 projektów za 771 897 zł, Grochów Południowy
Kamionek 6 projektów za 307 297 zł, Kamionek
Saska Kępa 10 projektów za 740 634 zł, Saska Kępa
Gocław 11 projektów za 957 435 zł, Gocław

Przyczółek Grochowski 2 projekty za 101 500 zł, Przyczółek Grochowski
Obszar Ogólnodzielnicowy 11 projektów za 436 250 zł, Ogólnodzielnicowe 

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Serdecznie zapraszamy na ogłoszenie wyników głosowania w budżecie partycypacyjnym 12 lipca o godz. 18:00 w Ogrodzie Powszechnym (przy teatrze Powszechnym ul. Zamoyskiego 20). W przypadku brzydkiej pogody przeniesiemy się do wnętrz Teatru Powszechnego. Dla osób, które nie będą mogły być z nami obecne, na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl udostępniamy transmisję on-line całego wydarzenia oraz do godz. 20:00 opublikujemy wyniki głosowania w internecie.


 

Co wiemy o Święcie Saskiej Kępy?

 

         Protokoły ze spotkań i posiedzeń.

 


Budżet Partycypacyjny 2017 GŁOSOWANIE

Głosowanie na projekty z budżetu partycypacyjnego od 14 do 24 czerwca 2016 roku.
Możesz zagłosować na dwa sposoby: 

 • Najłatwiej jest zagłosować przez Internet – wchodząc między 14 a 24 czerwca na stronę www.twojbudzet.um.warszawa.pl
 • Można zagłosować również papierowo – przychodząc pomiędzy 14 a 24 czerwca do Urzędu Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 (pn. w godz. 8-18, wt.- pt. w godz. 8-16) i wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania lub do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami ul. Walewska 4 (pn.-pt. w godz. 12-16). UWAGA! Głosować papierowo można tylko osobiście, okazując przed przekazaniem karty dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. 
Papierowe karty do głosowania dostępne są w urzędzie dzielnicy, wersja elektroniczna dostępna jest na stronie internetowej www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz tutaj: 
- Gocław,
- Grochów Centrum,
- Grochów Kinowa,
- Grochów Płd.,
- Grochów Płn.,
- Kamionek,
- Przyczółek Grochowski,
- Saska Kępa.

 


 

Budżet partycypacyjny przed głosowaniem

Mamy wyniki weryfikacji projektów z budżetu partycypacyjnego 2017 wyczekiwane przez projektodawców i mieszkańców! Na Pradze-Południe jest aż 158 pozytywnie ocenionych projektów! Znakomitą większość zgłoszonych wniosków urzędnicy zaopiniowali na tak, tylko 29 zweryfikowano negatywnie. Ostatecznie, o tym które z projektów będą realizowane, rozstrzygnie głosowanie w dniach 14 – 24 czerwca.

W burzliwym procesie weryfikacji wiele z projektów trzeba było modyfikować, doszacować i poprawić, ale dzięki współpracy autorów i urzędników w większości przypadków udało się osiągnąć kompromis i zweryfikować wnioski pozytywnie. W głosowaniu  mieszkańcy Pragi – Południe będą mogli wybierać spośród pomysłów na ulepszenie przestrzeni publicznej: remonty chodników i dróg, oświetlenie alejek spacerowych, budowę placów zabaw dla dzieci, młodzieży a nawet dorosłych, zagospodarowanie skwerków do wypoczynku, zrobienie siłowni plenerowych, a także zorganizowanie czasu wolnego w formie warsztatów z różnych dziedzin: kulturalnych, edukacyjnych, zajęć sportowych dla wszystkich grup wiekowych, powiększenie oferty bibliotek i ogólnodostępnych pracowni komputerowych w szkołach i domach kultury. Praga -Południe pochwalić się może dużą aktywnością mieszkańców w procesie podejmowania decyzji  o działaniach włodarzy naszej dzielnicy. Wszystkie zgłoszone projekty dostępne są na stronie internetowej www.twojbudzet.um.warszawa.pl. 
Warto zapoznać się z pomysłami z poszczególnych podobszarów.  W tym roku dzielnicę podzielono na 8 wg granic osiedli i podobszar ogólnodzielnicowy, w którym zgłaszano projekty obejmujące swoim zasięgiem więcej niż jedno osiedle, najczęściej warsztaty i działania kulturalne oraz sportowe. Głosować na wybrane projekty można, jak co roku, przez internet lub osobiście w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe przy Grochowskiej 274 i w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Walewskiej 5. Kwota 4 468 294 zł czeka na decyzje mieszkańców. Już w czerwcu zadecydujemy jak ją wydać!

Poniżej, wykaz projektów dopuszczonych do głosowania, w podziale na obszary:

Obszar Grochów Centrum
Obszar Grochów Kinowa
Obszar Grochów Północny
Obszar Grochów Południowy
Obszar Kamionek
Obszar Saska Kępa
Obszar Gocław

Obszar Przyczółek Grochowski
Obszar Ogólnodzielnicowy 

 WYKAZ PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA – BUDZET PARTYCYPACYJNY 2017

- Obszar Grochów Centrum
- Obszar Grochów Kinowa
- Obszar Grochów Północny
- Obszar Grochów Południowy
- Obszar Kamionek
- Obszar Saska Kępa
- Obszar Gocław

- Obszar Przyczółek Grochowski
- Obszar Ogólnodzielnicowy 

 


Za nami kolejne pracowite spotkanie zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dotyczące opiniowania projektów ocenionych przez wydziały i jednostki merytoryczne. 28 kwietnia br. zespół zaopiniował 81 projektów! Trzynaście spośród nich wróciły do ponownej weryfikacji  z prośbą o uzupełnienie wniosków.  Ocenę 68 projektów członkowie zespołu przyjęli bez uwag. Kolejne spotkanie zespołu ds. budżetu partycypacyjnego odbędzie się w dniu 10.05.2016 w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświatowych ul. Grochowska 262 sala konferencyjna I piętro  od godz. 17.15


 

Zapraszamy!Za nami pracowite spotkanie zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dotyczące opiniowania projektów ocenionych przez wydziały i jednostki merytoryczne. 19 kwietnia br. zespół zaopiniował 100 projektów! Trzy spośród nich wróciły do ponownej weryfikacji  z prośbą o uzupełnienie wniosków.  Ocenę 97 projektów członkowie zespołu przyjęli bez uwag. Do zaopiniowania pozostało 85 projektów.
Kolejne spotkanie zespołu ds. budżetu partycypacyjnego odbędzie się w dniu 28.04.2016 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 s. 305 od godz. 17.15.

Zapraszamy!Etap dyskusji publicznych nad projektami do budżetu partycypacyjnego 2017 za nami!

Na Pradze -Południe dyskutowaliśmy o projektach na 11 spotkaniach w terminie pomiędzy 18 lutego a 2 marca br. W spotkaniach uczestniczyli autorzy znakomitej większości projektów - do dalszego etapu budżetu partycypacyjnego przeszły 193 projekty (z 213 zgłoszonych) napisane przez 123 autorów. Urzędnicy komórek merytorycznych, w których realizowane będą wybrane projekty, przekazywali projektodawcom wskazówki, dzięki którym możliwe będzie pozytywne zweryfikowanie wniosków. Oprócz merytorycznych uwag i podpowiedzi autorzy projektów często otrzymywali potwierdzenie, że ich pomysł jest potrzebny i ciekawy. Były też kontrowersje, emocje i wyraźne sugestie do zmian w projektach - materiał do przemyślenia dla autorów. Szczególnie aktywni byli uczestnicy dyskusji nad projektami ogólnodzielnicowymi. Do 13 marca autorzy mogą wprowadzać zmiany, do których zainspirowały ich spotkania. 

Wszystkim uczestnikom spotkań: autorom i odbiorcom projektów, członkom zespołu ds. budżetu, partycypacyjnego, urzędnikom za dyskusje i zaangażowanie w proces budżetu partycypacyjnego serdecznie DZIĘKUJĘ!

 


 

W naszej dzielnicy mieszkańcy złożyli 213 wniosków do budżetu partycypacyjnego. Już od 18 lutego zapraszamy Państwa na spotkania z projektodawcami i urzędnikami, którzy będą odpowiadać na Państwa pytania. Szczegółowe informacje poniżej.

Południowopraski Maraton Pisania Projektów 
Wszystkich Państwa, którzy chcą uzyskać pomoc w pisaniu projektów z budżetu partycypacyjnego serdecznie zapraszamy na Południowopraski Maraton Pisania Projektów, który odbędzie się 9 stycznia, w sobotę, w godz. 12.00 -16.00 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 w sali 305. 
Podczas Maratonu będzie można uzyskać wsparcie w przygotowaniu projektu oraz złożyć przygotowane już wnioski.
Serdecznie zapraszamy.

 

 

Z budżetu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na rok 2017 do dyspozycji mieszkańców została przeznaczona kwota 4 468 294 zł. co stanowi 1% planowanego budżetu dzielnicy na 2017 r.

KIEDY MOŻNA ZGŁASZAĆ PROJEKTY?
Projekty można zgłaszać od 16 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. 
• w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.twojbudzet.um.warszawa.pl
• w formie papierowej w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, - w poniedziałki w godz. 08:00–18:00, wtorek – piątek w godz. 8:00 – 16:00 
• listownie - przesyłając projekt na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny 2017” (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy)

Każdy mieszkaniec m.st. Warszawy może zgłosić i poprzeć więcej niż jeden projekt. Jeden projekt może zostać zgłoszony przez maksymalnie trzech mieszkańców. Projekt należy szczegółowo opisać i podać jego szacunkowy koszt. Niezbędne jest również dołączenie do niego podpisów minimum 30 osób popierających (do tej grupy nie wlicza się projektodawcy).

W naszej dzielnicy projekt może mieć charakter ogólnodzielnicowy lub lokalny. 

Projekt ogólnodzielnicowy to taki, który dotyczy więcej niż jednego obszaru lokalnego i nie przekracza kwoty 446 829,40 zł. 

Projekt lokalny dotyczy jednego z 8 obszarów lokalnych, na które została podzielona Dzielnica Praga-Południe: Kamionek, Grochów Centrum, Grochów Północny, Saska Kępa, Grochów Kinowa, Przyczółek Grochowski, Grochów Południowy, Gocław. 

Szacunkowy koszt projektu musi mieścić się w kwocie przeznaczonej dla danego obszaru, jednak nie może być wyższy niż 300 000 zł.

 

 
 

OBSZAR

KWOTA /zł/

PROJEKTY OGÓLNODZIELNICOWE

446 829,40

1.KAMIONEK

308 298,85

2.GROCHÓW  CENTRUM

363 734,88

3.GROCHÓW  PÓŁNOCNY

543 715,64

4.SASKA KĘPA

740 793,05

5.GROCHÓW  KINOWA

216 829,41

6.PRZYCZÓŁEK  GROCHOWSKI

102 533,36

7.GROCHÓW  POŁUDNIOWY

776 314,03

8.GOCŁAW

969 245,38

Razem

4 468 294,00 zł

 

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZYGOTOWUJĄC PROJEKT

Projekty zgłaszane przez mieszkańców mogą dotyczyć zarówno dziedzin społecznych, kulturalnych, oświatowych, sportowych, ochrony środowiska jak i infrastrukturalnych związanych z budową lub modernizacją.

Należy jednak zwrócić szczególna uwagę, aby projekt spełniał następujące warunki:

- był zlokalizowany na terenie będącym własnością m.st. Warszawy. Dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów zlokalizowanych na terenie nie będącym we władaniu m.st. Warszawy z zastrzeżeniem, że teren ten jest i będzie ogólnodostępny dla mieszkańców a inwestycja nie jest zadaniem własnym właściciela terenu,

- mieścił się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy przekazanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym (np. Zarządowi Dróg Miejskich, Zarządowi Oczyszczania  Miasta, Zarządowi Transportu Miejskiego).  W każdej z tych jednostek jest koordynator ds. budżetu partycypacyjnego, z którym można się skontaktować w celu ustalenia, czy teren jest administrowany przez tę jednostkę oraz zapoznać się planami inwestycyjnymi na kolejne lata),

- był możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego 2017 (w 2016 roku dopuszcza się tylko proste prace przygotowawcze),

- miał charakter ogólnodostępny tzn. że z efektów jego realizacji będzie mogła korzystać jak najszersza grupa odbiorców,

- znajdował się na terenie nieobciążonym na rzecz osób trzecich tzn. wolnym od roszczeń .

 

W ramach budżetu partycypacyjnego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

- zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej,

- zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów),

- są sprzeczne z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy.

 

Projekty, które zawierają treści uznawane powszechnie za naganne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne nie będą weryfikowane a informacje o nich nie będą publikowane.

 

W przypadku projektów inwestycyjnych, celem ustalenia na jakim terenie możliwa jest realizacja projektu z budżetu partycypacyjnego niezbędne jest wcześniejsze sprawdzenie lokalizacji pod kątem:

1. własności terenu – kto jest właścicielem i czy nie jest to teren objęty roszczeniami (Wykaz nieruchomości zabudowanych objętych roszczeniami dekretowymi dostępny jest pod adresem http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/GK/
Wydzialy/GK_DW/default.htm
w sekcji „Dodatkowe informacje”),

2. miejscowego planu zagospodarowania (lub projektu takiego planu) – na jaką funkcję przeznaczony jest dany teren i czy w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują funkcje kolidujące. Na etapie weryfikacji będzie możliwość dostosowania projektu do wymogów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Informacje o uchwalonych oraz opracowywanych planach miejscowych można uzyskać w Wydziale Architektury Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy kontaktując się z Panią Anną Skrzypczak, e-mail: [email protected], tel. (22) 44-35-202.  Informacje te dostępne są również na stronie internetowej: www.bip.um.warszawa.pl  

3. czy na tym terenie nie przebiegają pod ziemią elementy infrastruktury uniemożliwiające lokalizację zadania lub podnoszące koszty realizacji (kanalizacja, wodociąg, sieć energetyczna, sieć cieplna, sieć telekomunikacyjna lub oświetleniowa itp.),

4. obsługa komunikacyjna danego terenu – dojazdy ewentualnie dojścia,

5. sprawdzenie szaty roślinnej – czy nie występują gatunki drzew podlegające szczególnej ochronie, których nie można będzie usunąć,

6. w przypadku projektów wymagających dostawy energii elektrycznej lub wody – może być problem z przyłączeniem ich do sieci w ramach jednego roku budżetowego,

7. należy również wziąć pod uwagę przepisy techniczne, które określają odległości, które są wymagane pomiędzy poszczególnymi elementami zagospodarowania – szczególnie od elementów uciążliwych np. dróg i parkingów wielostanowiskowych
(niektóre z nich można znaleźć na stronach internetowych instytucji i firm zajmujących się tego typu zagadnieniami),

8. możliwe jest również śledzenie zamierzeń m.st. Warszawy w zakresie inwestycji na terenie Dzielnicy w Wydziale Infrastruktury – p. Andrzej Wójcik, e-mail: [email protected], tel. (22) 44-35-355.


DYŻURY PODCZAS ETAPU ZGŁASZANIA PROJEKTÓW

Aby Państwu pomóc podczas przygotowywania projektów pracownicy Urzędu Dzielnicy będą pełnili dyżury konsultacyjne.

Jeżeli projekt będzie dotyczył zadania z zakresu:

- kultury można skontaktować się z Panem Arturem Gruntmanem, ul. Grochowska 274, pok. 129, tel. (22) 443 52 30, e-mail: [email protected]

- promocji można skontaktować się z Panią Iwoną Janowską, ul. Grochowska 274, pok. 129, tel. (22) 44 35 238, e-mail: [email protected] lub z Panią Katarzyną Niedzióką-Piwowarską ul. Grochowska 274, pok. 129, tel. (22)  44-35-196, e-mail: [email protected]

- sportu można skontaktować się z Panem Januszem Szymankiewiczem, ul. Grochowska 274, pok. 212, tel. (22) 443 54 70, e-mail: [email protected]

- spraw społecznych można skontaktować się z Panią Grażyną Małek ul. Podskarbińska 6 pok. 114, , tel. (22) 44-35-256, e-mail: [email protected]

- środowiska można skontaktować się z Panią Sabiną Filipowicz ul. Podskarbińska 6, pok. 210, tel. (22) 44 35 501, e-mail: [email protected] lub z Panią Agnieszką Wernikowską ul. Podskarbińska 6, pok. 210, tel. (22) 44 35 519, e-mail: [email protected]

- oświaty można skontaktować się z Panią Joanną Szeptycką ul. Podskarbińska 6, pok.222, tel. (22) 44-35-511, e-mail: [email protected]

- informatyki można skontaktować się z Panem Karolem Sosińskim ul. Grochowska 274, pok.206 tel. (22) 44-35-289, e-mail: [email protected]

- infrastruktury można skontaktować się z Panem Andrzejem Wójcikiem ul. Grochowska 274, pok. 330, tel. (22)44-35-355, e-mail: [email protected]

Dodatkowo w zakresie spraw prowadzonych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami można kontaktować się z Panią Dominiką Adamską ul. Walewska 4, pok. 8A, tel. (22) 300-35-09, e-mail: [email protected]

Będą też dyżury Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, podczas których udzielane będą informacje nt. zasad obowiązujących na Pradze-Południe.

30 listopada 2015 r. godz. 16-18 Urząd Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274, parter Wydział Obsługi Mieszkańców
7 grudnia 2015 r. godz.16-18 Urząd Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274, parter Wydział Obsługi Mieszkańców
4 stycznia 2016 r. godz.17-19 Rada Osiedla Gocław, ul. Bartosika 2 04.01.2016 r.
5 stycznia 2016 r.godz. 18-19.30 Rada Osiedla Grochów-Kinowa, ul. Sygietyńskiego 7, I piętro
7 stycznia 2016 r. godz. 18-19.30 Rada Osiedla Grochów Centrum, ul. Kaleńska 6
11 stycznia 2016 r. godz. 15-19 Rada Osiedla Kamionek, ul. Grochowska 351 lok. U2
12 stycznia 2016 r. godz. 17.30-19 Rada Osiedla Saska Kępa, ul. Walecznych 42
13 stycznia 2016 r. godz. 16.30-18 Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Szaserów 117
13 stycznia 2016 r.godz. 18-20 Rada Osiedla Grochów Południowy, ul. Czapelska 24
14 stycznia 2016 r. godz. 16.30-18 Klub Osiedlowy „Groszek” Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyczółek Grochowski”, ul. Ostrzycka 2/4

W imieniu Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu Transportu Miejskiego serdecznie zapraszamy mieszkańców na dyżur konsultacyjny, który odbędzie się 25 listopada (środa) w godzinach od 16 do 18 w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, sala 311.
 

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z dzielnicowym  Informatorem dla projektodawców.

Pliki do pobrania:
formularz zgłoszeniowy
lista poparcia
zgoda opiekuna prawnego

 


 

ETAPY REALIZACJI BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2017:

 

 

 

 1. akcja informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego – prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego;
 2. określenie szczegółowych zasad funkcjonowania Zespołów oraz przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w dzielnicach – do dnia 30 października 2015 r.;
 3. promocja szczegółowych zasad przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w dzielnicach – od dnia 31 października 2015 r. do dnia 14 listopada 2015 r.;
 4. zgłaszanie projektów – od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 15 stycznia 2016 r.;
 5. przygotowanie oraz promocja publicznych dyskusji mieszkańców – od dnia 18 stycznia 2016 r. do dnia 14 lutego 2016 r.;
 6. publiczne dyskusje mieszkańców – od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 6 marca 2016 r.;
 7. weryfikacja zgłoszonych projektów – od dnia 14 marca 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r.;
 8. losowanie kolejności projektów na listach – do dnia 2 czerwca 2016 r.;
 9. spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców – do dnia 24 czerwca 2016 r.;
 10. głosowanie mieszkańców na projekty – od dnia 14 czerwca 2016 r. do dnia 24 czerwca 2016 r.;
 11. ogłoszenie listy projektów do realizacji – do dnia 15 lipca 2016 r.;
 12. ewaluacja – prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego, jednak nie później niż do dnia 10 grudnia 2016 r.

Budżet Partycypacyjny 2017

 

Pierwsze spotkanie dyskusyjne w ramach budżetu partycypacyjnego za nami. Wczoraj dyskutowaliśmy o 16 projektach z Grochowa Centrum, pula środków przyznana dla tego obszaru to 1 637 290,84 pln. W spotkaniu wzięli udział wszyscy projektodawcy. A już dzisiaj zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 141 ul Szaserów 117 o godz. 17.30 będą omawiane projekty z obszaru Grochów Północny. 

 

 
Zapraszamy !!!

Spotkanie dotyczące zasad III edycji budżetu partycypacyjnego za nami

26 listopada 2015 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 odbyło się otwarte spotkanie dla mieszkańców dotyczące zasad III edycji budżetu partycypacyjnego.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – Pan Jarosław Karcz oraz Pan Michał Wieremiejczyk; Pani Paulina Nowicka z Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, przedstawiciele wydziałów merytorycznych Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – Pani Katarzyna Niwińska, Pani Ewa Sęk, Pani Anna Bielańska, Pani Magdalena Mroczek oraz Pani Anna Wojtasik z Wydziału Organizacyjnego;  Pani Joanna Dabińska z Wydziału Oświaty; Pani Sabina Filipowicz z Wydziału Ochrony Środowiska; Pani Grażyna Małek z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia; Pan Artur Gruntman i Pan Janusz Szymankiewicz z Wydziału Kultury, Sportu i Promocji; Pani Dominika Adamska z Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami oraz członkowie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 

Podczas spotkania omówione zostały zasady III edycji budżetu partycypacyjnego, plany inwestycyjne dzielnicy na kolejne lata oraz inne niż budżet partycypacyjny możliwości realizowania zadań ze środków publicznych m.in. zasady inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy mieli również możliwość zapoznania się z założeniami Strategii Warszawa 2030.

 

W II części spotkania była możliwość indywidualnych konsultacji z pracownikami Urzędu, którzy służyli pomocą zarówno w wypełnianiu formularza zgłoszeniowego projektu, jak i wiedzą merytoryczną dotyczącą realizowanych zadań.

 

 

Przypominamy, że projekty można składać do 15 stycznia 2016 r. a tych z Państwa którzy nie mogli przyjść na spotkanie serdecznie zapraszamy na dyżury konsultacyjne Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, podczas których będzie istniała możliwość otrzymania formularza zgłoszenia oraz materiałów informacyjnych niezbędnych do przygotowania projektu.  

 


Trzecie posiedzenie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 
12 listopada 2015 r. w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 o godz. 17.30 odbyło się III posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
Celem spotkania było omówienie sposobów promocji Budżetu partycypacyjnego przez członków Zespołu, współpracy z Radami Osiedli, ze szkołami, gazetami lokalnymi. Podczas spotkania ustalono miejsca dyżurów członków Zespołu. Odbędą się one zarówno w Urzędzie Dzielnicy jak i w każdym z 8 obszarów lokalnych w terminie od 30 listopada 2015 r. do 14 stycznia 2016 r. 
Spotkania Zespołu są otwarte dla wszystkich mieszkańców. Serdecznie zapraszamy.   
 


W poniedziałek 19 października 2015 r odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2017.  

Zespół zarekomendował Zarządowi Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy podział dzielnicy na 8 obszarów lokalnych, w których będzie można składać projekty oraz wyodrębnienie obszaru ogólnodzielnicowego.

Zespół zdecydował również o podziale kwoty 4 468 294 zł na obszary lokalne proporcjonalnie do ilości mieszkańców danego obszaru. Jednocześnie Zespół zdecydował o wprowadzeniu limitów kwotowych do 500 000 zł na projekt, co oznacza że projekty złożone przez mieszkańców nie mogą przekraczać tej kwoty.

Projekty z budżetu partycypacyjnego na 2017 rok będzie można składać od 16 listopada 2015 r.  do 15 stycznia 2016 r. 

Szczegóły dotyczące zasad obowiązujących na Pradze-Południe opublikujemy na początku listopada b.r.

 

Spotkania Zespołu są otwarte dla wszystkich mieszkańców. Serdecznie zapraszamy.

 


 

Pierwsze spotkanie za nami!

W środę, 7 października, odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2017. Na zebraniu przedstawiono podstawowe założenia III edycji budżetu partycypacyjnego, a następnie ustalono regulamin pracy Zespołu. Ważnym punktem spotkania było ukonstytuowanie się Zespołu.

Przewodniczącym został Pan Paweł Trojak z Rady Osiedla Gocław, a Sekretarzem Pani Agnieszka Osiak, przedstawicielka mieszkańców.

Ustalono, że głównym punktem następnego spotkania Zespołu będzie podział środków w wysokości 4 468 294 zł czyli kwota, którą przeznaczono na projekty do realizacji w roku 2017.

Spotkania Zespołu są otwarte dla wszystkich mieszkańców. Serdecznie zapraszamy.
 


 

Rozpoczyna się nabór do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2017
na Pradze-Południe

Jeżeli jesteś mieszkańcem Pragi-Południe albo działaczem organizacji pozarządowej i chcesz mieć wpływ na kształt budżetu partycypacyjnego, zapraszamy do zgłoszenia się do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.

Rozpoczyna się 3 edycja budżetu partycypacyjnego. Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszają projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos.

Zespół ds. budżetu partycypacyjnego będzie miał za zadanie wypracowywanie zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy na rok 2017 oraz będzie monitorował i wspierał wdrożenie tego procesu. Prace zespołu będą trwały od października 2015 r. do lipca 2016 r. Będą to co najmniej 2-3 spotkania w miesiącu, w godzinach popołudniowych. 


Aby zgłosić się do Zespołu należy przyjść na spotkanie: 

SPOTKANIE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

29 września 2015 r. godz. 17.30

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty DBFO ul. Grochowska 262

Jeżeli zgłosi się więcej niż 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybiorą one spośród siebie w drodze głosowania 5 przedstawicieli. UWAGA: jedna organizacja może być reprezentowana przez jednego przedstawiciela. 

SPOTKANIE DLA MIESZKAŃCÓW

29 września 2015 r. godz. 19.00

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  ul. Grochowska 274, pok. 305 


Spośród zgłoszonych mieszkańców na otwartym spotkaniu wylosowanych zostanie 6 osób.

Jeśli zgłosi się mniej niż 6 lub  6 mieszkańców wówczas wszystkie osoby wejdą w skład Zespołu. Osoby, które chcą reprezentować mieszkańców nie mogą być równocześnie radnymi, osobami związanymi z organizacjami pozarządowymi a także przedstawicielami jednostek niższego rzędu.

Więcej informacji na temat budżetu partycypacyjnego znajduje się na stronie internetowej www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Akty prawne:

 

 

ZESPÓŁ DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE m.st. WARSZAWY


Skład Zespołu:
 

Mieszkańcy:

Pan Leszek Siejka
Pani Marta Litak-Siekut
Pan Tomasz Nocznicki
Pani Agnieszka Osiak - Sekretarz Zespołu
Pani Iwona Rządkowska
Pani Alicja Wydro
 

Przedstawiciele Organizacji pozarządowych:

Pani Beata Dylska „Inicjatywa Mieszkańców Warszawy”
Pan Krzysztof Moreń 
„Zielone Mazowsze”
Pani Paulina Wróbel 
„Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL”
Pani Elżbieta Zając
 „Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku”
 

Radni Dzielnicy Praga-Południe:

Pani Dorota Krall Klub Radnych Platforma Obywatelska
Pan Damian Paczkowski 
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
 

Przedstawiciele Rad Osiedli:

Pani Dorota Jankowska-Lamcha Rada Osiedla Kamionek
Pani Anna Oleksiak 
Rada Osiedla Grochów Południowy
Pani Agnieszka Rogińska 
Rada Osiedla Grochów Centrum
Pan Dariusz Stefaniak 
Rada Osiedla Grochów Kinowa
Pan Paweł Trojak 
Rada Osiedla Gocław - Przewodniczący Zespołu
 

Pracownicy samorządowi:

Pani Dominika Adamska Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Pani Magdalena Mroczek 
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Pani Bożena Pazyrska 
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Pani Anna Wojtasik 
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Pani Anna Paluch-Bielańska Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  

Terminy spotkań Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego:
 • 7 października 2015 r. godz. 17:30 sala nr 305, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274
 • 19 października 2015 r. godz. 17:00 sala nr 203, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Podskarbińska 6
 • 12 listopada 2015 r. o godz. 17.30 sala nr 305, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274
 Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Południe: Anna Wojtasik, tel. 22 44 35 389
Adres e-mail:[email protected]


Zachęcamy do zapoznania się z ideą budżetu partycypacyjnego w naszej biblioteczce:
O budżecie partycypacyjnym: 
http://partycypacjaobywatelska.pl/technika/35
O budżecie partycypacyjnym w Warszawie:
http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl
O budżecie partycypacyjnym w Łodzi: 
http://budzet.dlalodzi.info/
 

Lp.

 

Miejsce dyżuru

Data

1

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

m.st. Warszawy

ul. Grochowska 274,

parter Wydział Obsługi Mieszkańców

 

30.11.2015 r.

godz. 16.00-18.00

2

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

 m.st. Warszawy

ul. Grochowska 274,

parter Wydział Obsługi Mieszkańców

 

07.12.2015 r.

godz. 16.00-18.00

3

Rada Osiedla Gocław

ul. Bartosika 2

04.01.2016 r.

godz. 17.00-19.00

4

Rada Osiedla Grochów-Kinowa

ul. Sygietyńskiego 7, I piętro

05.01.2016 r.

godz. 18.00-19.30

5

Rada Osiedla Grochów Centrum

ul. Kaleńska 6

07.01.2016 r.

godz. 18.00-19.30

6

Rada Osiedla Kamionek

ul. Grochowska 351 lok. U2

11.01.2016 r.

godz. 15.00 -19.00

7

Rada Osiedla Saska Kępa

ul. Walecznych 42

12.01.2016 r.

godz. 17.30-19.00

8

Szkoła Podstawowa nr 141

ul. Szaserów 117

13.01.2016 r.

godz. 16.30- 18.00

9

Rada Osiedla Grochów Południowy

ul. Czapelska 24

13.01.2016 r.

godz. 18.00-20.00

10

Klub Osiedlowy „Groszek”  Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyczółek Grochowski”

ul. Ostrzycka 2/4

14.01.2016 r.

godz. 16.30 – 18.00

17:30
13163

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2017 roku