kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2018 roku

Opublikowany:

 

 

 

 

Znamy wyniki głosowania na projekty z budżetu

partycypacyjnego 2017 w Warszawie Projekty do budżetu partycypacyjnego 2018 zweryfikowane pozytwnie, dopuszczone do głosowania 


LISTA

b 


 

Informacja o posiedzeniu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2018 na Pradze-Południe

 

 Szanowni Państwo,

 

spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego odbędzie się w dniu 29 maja br. o godz. 16.30 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w sali 305 przy ul. Grochowskiej 274.

 

 Na posiedzeniu Zespołu wypracowane zostaną rekomendacje dla Zarządu Dzielnicy  Praga-Południe m. st. Warszawy dot. możliwości przesunięcia części środków z budżetu partycypacyjnego 2018 z obszaru Przyczółek Grochowski do obszaru ogólnodzielnicowego  w związku z weryfikacją projektów, w wyniku której w obszarze Przyczółek Grochowski do głosowania dopuszczono tyko jeden projekt o wartości 65 000 zł, a na obszar ten przeznaczono 106 165,54 zł.

 

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta m. st. Warszawy nr 1299/2015 posiedzenia zespołu mają charakter otwarty i może w nich wziąć udział każda zainteresowana osoba.

 

Zapraszamy!


Protokół  posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 2018 w Dzielnicy Praga-Południe  w dniu 29 maja 2017 roku, załącznik nr 1.Protokół  posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 2018 w Dzielnicy Praga-Południe  w dniu 15 maja 2017 roku.


Protokół Nr 5 posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 2018 w Dzielnicy Praga-Południe  w dniu 21kwietnia 2017 roku.

 


Protokół Nr 4 posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy z dnia 19 kwietnia 2017 roku.


Informacja

o posiedzeniu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2018 na Pradze-Południe

 

Szanowni Państwo,

spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego odbędzie się w dniu 15 maja br. od godz. 17 w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty w sali konferencyjnej przy ul. Grochowskiej 262.

 

Na posiedzeniu prezentowane będą odwołania autorów projektów do budżetu partycypacyjnego od negatywnych wyników weryfikacji. Zespół podejmie decyzje co do zasadności prowadzenia ponownych weryfikacji poszczególnych projektów. Ponowna weryfikacja projektów na wniosek projektodawcy prowadzona jest po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu.

 

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta m. st. Warszawy nr 1299/2015 posiedzenia zespołu mają charakter otwarty i może w nich wziąć udział każda zainteresowana osoba.

Zapraszamy!Zaproszenie

na posiedzenia Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2018 na Pradze-Południe

 

Spotkania Zespołu do spraw budżetu partycypacyjnego odbędą się w dniach: 

19 kwietnia br. Urząd Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 sala 305 od godz. 17.00

21 kwietnia br. Urząd Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 sala 305 od godz. 17.00

Porządek posiedzeń:

 1. przyjęcie porządku posiedzenia,
 2. analiza wyniku weryfikacji projektów w odniesieniu do kryteriów weryfikacji zgodnie z regulaminem Budżetu partycypacyjnego 2018 oraz spełniania kryterium ogólnodostępności projektów na podstawie definicji ogólnodostępności efektów projektów dla Pragi- Południe
 3. sprawy różne

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta m. st. Warszawy nr 1299/2015 posiedzenia zespołu mają charakter otwarty i może w nich wziąć udział każda zainteresowana osoba.

Serdecznie zapraszamy!SPOTKANIE VARSAVIANISTYCZNE
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu varsavianistycznym "Warszawa w powieściach", które odbędzie się 19 kwietnia o godz.17:00 w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 40, mieszczącej się przy ul. Paca 46.
Wydarzenie poprowadzą przewodnicy ze Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka".
Spotkanie zrealizowano w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2017.
Wstęp wolny, zapraszamy!
a
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,
w sobotę 1 kwietnia odbył się spacer z dendrologiem po Parku Skaryszewskim. Miłośnicy przyrody i wszyscy zainteresowani mogli się dowiedzieć, jak sprawdzić, czy drzewo jest zdrowe, czy może jego stan wymaga interwencji.

Spacer był częścią projektu z budżetu partycypacyjnego 2017 Ochrona drzew Parku Skaryszewskiego. Pogoda sprzyjała i przybyli licznie mieszkańcy usłyszeli jak oceniać i chronić drzewa, zdobyli podstawy wiedzy, jak odróżniać, czy drzewo trzeba za wszelką cenę chronić, czy np. usunąć, bo może powodować zagrożenie. W dalszej części projektu specjaliści-dendrolodzy przeprowadzą badania terenowe oceny stanu drzew w Parku Skaryszewskim. Powstanie szczegółowy raport o stanie drzew parku, zawierający zalecenia jak je chronić. Będzie on dostępny w Internecie i  zostanie zaprezentowany na spotkaniach dendrologów z mieszkańcami. Na podstawie raportu będzie można lepiej dbać o drzewa, dowiemy się jakie działania należy podjąć, żeby je chronić i pielęgnować. 


 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w dyskusjach nad projektami zgłoszonymi do budżetu partycypacyjnego  2018. W Dzielnicy Praga-Południe będziemy dyskutować nad 255 projektami. Autorzy pomysłów zaprezentują swoje projekty i uzyskają wskazówki od urzędników, członków zespołu ds. budżetu partycypacyjnego i mieszkańców jak je udoskonalić. Zapraszamy wszystkich mieszkańców na dyskusje w każdym z 8 obszarów i na dwa spotkania dla projektów ogólnodzielnicowych. Czekamy na projekodawców i mieszkańców zainteresowanych zmianami w swoim otoczeniu od 1 do 18 marca.

 

 

Zapraszamy!

 


W sobotę 14 stycznia 2017 Urząd Dzielnicy Praga-Południe zaprasza wszystkich projektodawców i sympatyków budżetu partycypacyjnego na południowo-praski maraton pisania projektów.

W tym dniu w godz. 11.00-15.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 w sali 305 uzyskać będzie można informacje przydatne przy pisaniu i zgłaszaniu projektów do warszawskiego budżetu partycypacyjnego 2018. Na Państwa pytania odpowiedzą pracownicy Urzędu Dzielnicy i członkowie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Informacji i wskazówek udzielać będą przedstawiciele wydziałów odpowiedzialnych za infrastrukturę, ochronę środowiska, oświatę, kulturę i sport, a także pracownicy Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Na południowo- praskim  maratonie pisania projektów przy kawie i herbacie przedyskutować będzie można pomysły do budżetu partycypacyjnego i uzyskać praktyczne wskazówki od specjalistów z dziedzin, w których  chcielibyśmy zgłosić projekty. Więcej informacji pod adresem e-mail:  [email protected] lub tel. 22 / 44 35 389. Serdecznie zapraszamy!

  

 

 
Zasady budżetu partycypacyjnego 2018 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszając projekty, dyskutując nad nimi, a potem oddając na nie swój głos. Projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców, wpisywane są do planów m.st. Warszawy i realizowane. W czwartej edycji budżetu partycypacyjnego na Pradze-Południe do wydania mamy 4 717 380 zł. Na potrzeby procesu nasza dzielnica została podzielona na 8 obszarów lokalnych zgodnie z granicami osiedli stanowiących jednostki samorządowe niższego szczebla. Możliwe jest również składanie projektów o charakterze ogólnodzielnicowym. Projekty o charakterze ogólnodzielnicowym to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednego obszaru terytorialnego dzielnicy i przeznaczono na ich realizację  15% wartości kwoty budżetu partycypacyjnego tj. 707 607 zł. Kwoty dla poszczególnych obszarów lokalnych zostały obliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców zamieszkujących dane osiedle. UWAGA! Zgłaszane projekty mieścić się muszą w limicie wartości jednego projektu, który  w 2018 r. wynosi do  2/3 kwoty dla danego obszaru, nie więcej jednak niż 300 000 zł.

Uchwała Nr 3605/2016 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w 2018r. w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz określenia zasad funkcjonowania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.


Podział na obszary i kwoty oraz limity dla jednego projektu w obszarze na Pradze-Południe:

OBSZAR

KWOTA /zł/ na obszar

LIMIT DLA JEDNEGO PROJEKTU /zł/             w obszarze

PROJEKTY OGÓLNODZIELNICOWE

707 607,00

300 000

KAMIONEK

308 151,26

205 434

GROCHÓW  CENTRUM

361 677,80

241 118

GROCHÓW  PÓŁNOCNY

541 057,09

300 000

SASKA KĘPA

735 616,25

300 000

GROCHÓW  KINOWA

214 386,40

142 924

PRZYCZÓŁEK  GROCHOWSKI

106 165,64

70 777

GROCHÓW  POŁUDNIOWY

770 039,52

300 000

GOCŁAW

972 679,04

300 000

 

W terminie pomiędzy 1 grudnia 2016 a 23 styczna 2017r. każdy warszawiak będzie mógł złożyć projekt na specjalnym formularzu dostępnym w formie papierowej w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej poświęconej budżetowi partycypacyjnemu www.twojbudzet.um.warszawa.pl. Trzeba opisać projekt i podać jego szacunkowy koszt. Niezbędne jest dołączenie karty z minimum 30 podpisami osób popierających propozycję projektu (do grupy 30 osób popierających projekt nie wlicza się projektodawcy).

PROJEKTY

W ramach budżetu partycypacyjnego mogą być zgłaszane projekty mieszczące się w zadaniach dzielnic możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego (2018), dotyczące terenów ogólnodostępnych będących własnością m. st. Warszawy. Jeżeli projekt będzie dotyczył terenów m.st. Warszawy oddanych w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę dysponenta terenu. Trzeba też pamiętać, że inwestycja nie może być zadaniem własnym dysponenta terenu.

KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ PROJEKTY?

Projekty można składać od 1 grudnia 2016 do 23 stycznia 2017 r.
• w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.twojbudzet.um.warszawa.pl
• w formie papierowej w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, w poniedziałki w godz. 08:00–18:00, wtorek – piątek w godz. 8:00 – 16:00.
• listownie  - przesyłając projekt na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny” (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Formularz zgłaszania projektu z załącznikami dla osób składających projekt papierowo do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy projektu do budżetu partycypacyjnego
Lista osób popierających projekt do budżetu partycypacyjnego
lub na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl w zakładce materiały do pobrania

DYŻURY PODCZAS ETAPU SKŁADANIA PROJEKTÓW

Aby Państwu pomóc pracownicy Urzędu Dzielnicy będą pełnili dyżury konsultacyjne. 

Jeżeli projekt będzie dotyczył zadania z zakresu:
• kultury można skontaktować się z Panią Iwona Kaczorowską ul. Grochowska 274 pok. 212, tel. (22) 44 35 468, e-mail: [email protected]
• sportu  można skontaktować się z Panią Renatą Paprzycką, ul. Grochowska 274 pok. 212, tel. (22) 44 35 483 e-mail: [email protected]
• spraw  społecznych można skontaktować się z Panią Grażyną Małek ul. Podskarbińska 6 pok. 212, tel. (22) 44-35-256, e-mail: [email protected]
• środowiska można skontaktować się z Panem Tomaszem Matuszakiem ul. Podskarbińska 6 pok. 210 tel. (22) 44 35 502 e-mail:  [email protected] lub z Panią Agnieszką Wernikowską ul. Podskarbińska 6, pok. 210, tel. (22) 44 35 519, e-mail: [email protected]
• oświaty można skontaktować się z Panią Joanną Dabińską ul. Podskarbińska 6, pok.222, tel. (22) 44-35-511, e-mail: [email protected]
• informatyki można skontaktować się z Panem Karolem Sosińskim ul. Grochowska 274, pok. 206 tel. (22) 44-35-289, e-mail:  [email protected]
Dodatkowo w zakresie spraw prowadzonych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami można kontaktować się z Panią Katarzyną Kwapisz ul. Walewska 4, pok. 8A, tel. 22 300-35-09.

Odbędą się również dyżury Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, podczas których uzyskać można informacje nt. zasad budżetu partycypacyjnego obowiązujących na Pradze-Południe:
9 stycznia 2017 w godz. 16-18 Urząd Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274
16 stycznia 2017 w godz. 16-18 Urząd Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 - UWAGA! Dyżur odwołany

 

MARATON PISANIA PROJEKTÓW:

Wszystkich projektodawców i zainteresowanych zapraszamy na maraton pisania projektów w dniu 14 stycznia 2017r. w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 w godz. 11-15. W czasie tego wydarzenia uzyskać można pomoc pracowników Urzędu, członków Zespołu, a także wymienić się doświadczeniami z innymi projektodawcami.

KOLEJNE ETAPY:

 • weryfikacja projektów i dyskusje mieszkańców: 24 stycznia - 8 maja 2017 roku

Weryfikacja szczegółowa dokonywana będzie przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy lub przez właściwe merytorycznie jednostki i obejmie:
- ocenę, czy projekt mieści się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom,
-  ocenę, czy projekt jest możliwy do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2018,
-  ocenę, czy projekt umożliwia korzystanie z efektu jego realizacji przez ogół mieszkańców zgodnie z zasadami ogólnodostępności projektów w budżecie partycypacyjnym 2018 w m.st. Warszawie w Dzielnicy Praga-Południe (czyt. poniżej)
-  ocenę, czy projekt jest zlokalizowany na terenie m.st. Warszawy, a w przypadku terenów m.st. Warszawy oddanych w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem czy do formularza zgłoszeniowego dołączono również zgodę dysponenta terenu. 

-  ocenę, czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa,
-  analizę technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu,
-  urealnienie kosztorysu wskazanego przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym,
- sprawdzenie, czy urealniony kosztorys nie przekracza kwot przewidzianych w danym obszarze,
-  analizę poniesienia kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu,

-  analizę, czy nazwa projektu, a także skrócony opis projektu oddają istotę projektu i są zgodne z pełnym opisem i kosztorysem

UWAGA!!! W ramach budżetu partycypacyjnego nie mogą być zgłaszane projekty, które
-  zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej,
-  zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów),
-  są sprzeczne z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy.

Spotkania promocyjne trwają od 1 do 18 marca 2017 roku, dotyczą zgłoszonych projektów i obejmują prezentacje projektów przez projektodawców albo ich przedstawicieli oraz dyskusje nad projektami pomiędzy projektodawcami, mieszkańcami, członkami Zespołu, jak również przedstawicielami urzędu dzielnicy oraz właściwych merytorycznie jednostek, które mogą prowadzić do modyfikacji projektów.

 • odwołania i ponowna weryfikacja: 8 maja - 26 maja 2017 roku
 • spotkania promocyjne projektów: 1 czerwca -  30 czerwca 2017 roku

Podczas imprez promocyjnych lub innych wydarzeń dzielnicowych projektodawcy będą mogli prezentować swoje projekty, aby jak najwięcej osób mogło się z nimi zapoznać przed etapem głosowania.

 • głosowanie mieszkańców na projekty: 14 czerwca - 30 czerwca 2017 roku

Finałem będzie głosowanie, w efekcie którego zostaną wybrane projekty do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Warszawy: drogą elektroniczną lub osobiście w jednej wybranej przez siebie dzielnicy. Głosować będziemy na dowolną ilość projektów z danego obszaru, z zastrzeżeniem, że suma kosztów realizacji wybranych projektów nie może przekraczać kwot przeznaczonych na dany obszar. Projekty, które nie uzyskają przynajmniej 10 % głosów ważnych oddanych w danym obszarze terytorialnym nie będą rekomendowane do realizacji, nawet jeżeli kwota pozostała do rozdysponowania umożliwiałaby ich realizację.

 • ogłoszenie listy projektów do realizacji: do 14 lipca 2017 roku
 • ewaluacja – prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego, jednak nie później niż do 11 grudnia 2017 roku. 

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z dzielnicowym  Informatorem dla projektodawców

Rekomendacje zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w zakresie zasad ogólnodostępności projektów w budżecie partycypacyjnym 2018 w m.st. Warszawie w Dzielnicy Praga-Południe

Dla spełnienia warunku ogólnodostępności projektów miękkich: wydarzenia/ spotkania/zajęć konieczne jest zapewnienie informacji o realizowanym projekcie i możliwości udziału w nim na stronie internetowej instytucji będącej gospodarzem projektu, oraz rozpowszechnienie papierowych plakatów i/lub ulotek informujących o projekcie w przestrzeni gospodarza projektu, a także w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe.

Dla spełnienia ogólnodostępności projektów, w których liczba miejsc jest ograniczona ustala się rekrutację uczestników projektu poprzez kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku projektów infrastrukturalnych w przestrzeni zewnętrznej (np. parki, podwórka, place zabaw itp.) minimalny zakres/czas dostępności dla ogółu mieszkańców stanowi okres od świtu do zmierzchu przez wszystkie dni tygodnia.

Dla projektów infrastrukturalnych i/lub polegających na zakupie sprzętu i urządzeń, wewnątrz obiektów m. st. Warszawy, jak żłobki, szkoły, przedszkola, boiska i ogródki przedszkolne i przyszkolne, placówki kultury i sportu ogólnodostępność definiuje się jako możliwość korzystania przez ogół mieszkańców ze sprzętu, urządzeń i infrastruktur w wymiarze:

 1. w dni robocze
 • po godzinach pracy placówek:

a. od ukończeniu zajęć co najmniej do zmierzchu w przypadku boisk i ogródków,

b.  od ukończeniu zajęć co najmniej do godz. 19.00 w przypadku zamykanych pomieszczeń pod dachem:

2. w dni wolne od pracy

 • przynajmniej przez osiem godzin w każdy dzień wolny od pracy.

 

Dla projektów infrastrukturalnych i/lub polegających na zakupie sprzętu i urządzeń, wewnątrz obiektów bez ograniczonego dostępu jak placówki kultury i sportu:

- w godzinach zwyczajowo przyjętych jako godziny pracy tych placówek.

(Uznaje się przy tym, że kryterium to nie wyklucza zakupu księgozbioru do bibliotek, zamkniętych w dni wolne od pracy, bowiem czytelnicy mają możliwość wypożyczania książek i gier do domów w godzinach pracy placówek i korzystania z nich w dogodnym dla siebie czasie.)

Ponadto wymagane jest umieszczenie w widocznym dla mieszkańców miejscu przy wejściu do obiektu  informacji, że w placówce znajduje się sprzęt, urządzenia lub  infrastruktura zakupiona w ramach budżetu partycypacyjnego dostępna dla każdego w minimalnym wymiarze czasu wskazanym powyżej.

W przypadku projektów na rzecz żłobków, przedszkoli, szkół wymagana jest (jako załącznik do projektu) zgoda dyrektora placówki na udostępnienie boisk, placów zabaw, sal i wyposażenia dla osób spoza placówki przez wskazane powyżej  minimum godzinowe.

Podane warunki ogólnodostępności projektów infrastrukturalnych obowiązują aż do końca przewidzianego przez producenta/wykonawcę okresu żywotności sprzętu, urządzeń i infrastruktury lub do czasu wycofania sprzętu, urządzeń i infrastruktury z eksploatacji, jednakowo dla projektów infrastrukturalnych w przestrzeni zewnętrznej, jak i w placówkach zamkniętych.


 

 Protokół nr 3 posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 2018 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2016 roku 

 


 

Zaproszenie

na posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2018 na Pradze-Południe

 

Spotkanie Zespołu do spraw budżetu partycypacyjnego odbędzie się w dniu 16 listopada br. w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 w sali 305 od godz. 17.15.

Porządek posiedzenia:

 1. przyjęcie porządku posiedzenia,
 2. wypracowanie zasad ogólnodostępności projektów w Dzielnicy Praga-Południe.

 Zgodnie z zarządzeniem prezydenta m. st. Warszawy nr 1299/2015 posiedzenia zespołu mają charakter otwarty i może w nich wziąć udział każda zainteresowana osoba.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół ds. budżetu partycypacyjnego 2018 na Pradze Południe rozpoczął pracę!

19 października br. odbyło się pierwsze posiedzenie. Członkowie zespołu wybrali Przewodniczącego,  Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Zespołu. Pan Paweł Trojak został wybrany na Przewodniczącego, Pani Anna Oleksiak na Wiceprzewodniczącą, a Pani Beata Dylska podjęła się funkcji Sekretarza.

Podczas warsztatu informacyjno-integracyjnego przeprowadzonego dla Zespołu jego uczestnicy mogli dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zadaniami czekającymi Zespół w procesie budżetu partycypacyjnego. Szczególną uwagę skierowano na najbliższe zadania: ustanowienie  regulaminu Zespołu, podział Dzielnicy na obszary, podział kwoty przewidzianej na Budżet partycypacyjny i ewentualne ustalenie limitu wartości dla pojedynczego projektu.  Warsztatowy charakter spotkania był także dobrą okazją do poznania się przez członków Zespołu, przedstawienia motywacji do uczestnictwa w procesie budżetu partycypacyjnego i stawianych sobie celów.

Wybranym do pełnienia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącej i Sekretarza Zespołu serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pełnieniu podjętych wyzwań!

Skład Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2018 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy powołanego uchwałą Zarządu Dzielnicy z dnia 12 października 2016r.
1)      Paweł Trojak przedstawiciel Rady Osiedla Gocław Przewodniczący Zespołu
2)      Anna Oleksiak przedstawicielka Rady Osiedla Grochów Południowy Zastępca Przewodniczącego Zespołu
3)      Beata Dylska przedstawicielka organizacji pozarządowych „Stowarzyszenie Wiatrak” Sekretarz Zespołu

Przedstawiciele mieszkańców:
4)      Barbara Krześniak
5)      Joanna Rybicka
6)      Leszek Siejka
7)      Róża Witkowska
8)      Barbara Woronowicz
9)      Andrzej Krzysztof Wójcik

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
10)  Jolanta Saratowicz „Zielone Mazowsze”

Pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych położonych na terenie Dzielnicy:
11)  Katarzyna Kwapisz Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
12)  Ilona Młynarczyk Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
13)  Anna Paluch-Bielańska Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
14)  Bożena Pazyrska Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
15)  Anna Wojtasik- Koordynator budżetu partycypacyjnego dla Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Przedstawiciele Klubów Radnych działających w Radzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:
16)  Dorota Krall Klub Radnych Platforma Obywatelska
17)  Damian Paczkowski Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Przedstawicielka Radnych nie przynależących do żadnego z klubów działających w Radzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:
18)  Pani Katarzyna Olszewska

Przedstawiciele organów uchwałodawczych jednostek niższego rzędu w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:
19)  Dorota Jankowska-Lamcha Rada Osiedla Kamionek
20)  Agnieszka Rogińska Rada Osiedla Grochów Centrum
21)  Dariusz Stefaniak Rada Osiedla Grochów Kinowa

Przedstawicielka Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
22)  Pani Zofia Barbara Backiel  

Protokół z 1 posiedzenia Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego z dnia 19 października 2016 roku. 


 

Zaproszenie

na posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2018 na Pradze-Południe

Spotkanie Zespołu do spraw budżetu partycypacyjnego odbędzie się w dniu 27 października br. w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 w sali 305 od godz. 17.15

Porządek posiedzenia:

 1. przyjęcie porządku posiedzenia,
 2. przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 19 października 2016r.,
 3. przyjęcie regulaminu zespołu ds. Budżetu partycypacyjnego,
 4. podział dzielnicy na podobszary na cele przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego na Pradze-Południe,
 5. podział kwoty przeznaczonej na budżet partycypacyjny na podobszary na Pradze Południe,
 6. przyjęcie/nieprzyjęcie limitu wartości jednego projektu,
 7. wypracowanie zasad ogólnodostępności projektów w Dzielnicy Praga-Południe.

 

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta m. st. Warszawy nr 1299/2015 posiedzenia zespołu mają charakter otwarty i może w nich wziąć udział każda zainteresowana osoba.

Serdecznie zapraszamy!

Protokół  z 2 posiedzenia Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego z dnia 27 października 2016 roku Zaproszenie na pierwsze posiedzenie

Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na Pradze-Południe

Pierwsze spotkanie Zespołu do spraw budżetu partycypacyjnego odbędzie się w dniu 19 października br. w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 w sali 305 od godz. 17.15

Na posiedzeniu wybrany zostanie Przewodnicząca/y oraz sekretarz Zespołu. Następnie członkowie Zespołu wezmą udział w warsztacie informacyjno- integracyjnym przygotowującym do pracy w procesie budżetu partycypacyjnego.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta m. st. Warszawy nr 1299/2015 posiedzenia zespołu mają charakter otwarty i może w nich wziąć udział każda zainteresowana osoba.

Serdecznie zapraszamy!

 


 Akty Prawne

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO  W M. ST. WARSZAWIE NA ROK 2018

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2018

Uchwała Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w sprawie powołania zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2018 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Uchwała Nr 3605/2016 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w 2018r. w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz określenia zasad funkcjonowania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.


 

Ruszyła kolejna edycja warszawskiego budżetu partycypacyjnego!

Mieszkańcy Pragi-Południe zapoznali się z zasadami i regulaminem budżetu partycypacyjnego 2018 na spotkaniu w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274. Omówiono poszczególne etapy budżetu od powołania zespołu, poprzez składanie projektów, aż do czerwcowego głosowania. Po przedstawieniu reguł najnowszego budżetu partycypacyjnego członkowie Zarządu Dzielnicy Jarosław Karcz i Piotr Żbikowski – Zastępcy burmistrza odpowiedzieli na pytania i wątpliwości mieszkańców dotyczące budżetu, a także omówili plany Dzielnicy na najbliższe lata. Mieszkańcy dowiedzieli się jakie zadania będą zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego do końca 2017r., a także programu rewitalizacji i innych inwestycji dzielnicowych. W ramach programu rewitalizacji będą to m. in. : remonty podwórek, kamienic, nowe zagospodarowanie bazaru Rogatka. Plany inwestycyjne obejmują budowę żłobka, boisk, remonty i doposażenia szkół, przedszkoli, a także naprawy ulic.

W drugiej części spotkania zostali wyłonieni członkowie zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Jak co roku przed zespołem stoją ważne zadania w procesie budżetu. Do  zespołu zgłosili się przedstawiciele dwóch organizacji pozarządowych. Chęć pracy w zespole zadeklarowało też dziewięciu mieszkańców, spośród których sześciu wylosowano do zespołu i trzech na listę rezerwową.

 

Za obecność i aktywność wszystkim mieszkańcom serdecznie dziękujemy!

 

 

 


 

 

14058

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2018 roku