kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Dzień Edukacji Narodowej 2017

Opublikowany: 2017-10-16 13:45:34

„Rodzice oddają to, co dla nich najcenniejsze – swoje dzieci, ludziom którzy budzą ich zaufanie – nauczycielom. To jeden z najważniejszych wyznaczników rangi Państwa zawodu”. Te słowa Jarosława Karcza, odpowiedzialnego za oświatę zastępcy burmistrza Pragi-Południe, na długo zapadną w pamięć i serca pracowników oświaty, licznie zgromadzonych w piątek, 13 października, w sali widowiskowej Centrum Promocji Kultury.

Na wstępie wysłuchaliśmy dwóch utworów gitarowych w wykonaniu Michała Szczęsnego, nauczyciela ze Szkoły Podstawowej nr 120, który też poprowadził uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej dzielnicy.

Wszystkich zebranych i grono dostojnych gości powitała Marzenna Adamiak, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga-Południe. Na sali znaleźli się m.in. senator Marek Borowski, radni m.st. Warszawy Dorota Lutomirska i Paweł Lech, radni dzielnicy Praga-Południe: Irena Bartosińska, Marcin Kluś i Ryszard Kalkhoff, zastępca burmistrza Pragi-Południe Michał Wieremiejczyk, dyrektor DBFO Robert Sagan, dyrektor Centrum Promocji Kultury Barbara Gebler-Wasiak oraz reprezentujący związki zawodowe Zofia Idzikowska ze Związku Nauczycielstwa Polskiego i Jerzy Smoliński z NSZZ „Solidarność”.

Z ust zastępcy burmistrza Jarosława Karcza padło tego dnia wiele ciepłych słów pod adresem nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych oraz pracowników szkół i przedszkoli. Burmistrz podkreślił m.in., że głównie dzięki ogromnemu wysiłkowi dyrektorów placówek oświatowych i samorządu rok szkolny mógł się zacząć bez przeszkód 1 września. Mówca podkreślił wkład pracy urzędników Wydziału Oświaty, Wydziału Infrastruktury (specjalne podziękowania otrzymał obecny na uroczystości Andrzej Wójcik, naczelnik tego wydziału) oraz zarządu dzielnicy. „Pracowite wakacje zakończyły się prawdziwym sukcesem. Naszym sukcesem. Jestem dumny, że mogę z państwem pracować. (…) Szkoła, w której uczy się 1700 uczniów przypomina olbrzymi statek, wielki jak tankowiec, który dyrektor musi przeprowadzić po wzburzonym morzu”, dodał, składając podziękowania dyrektorkom szkół i przedszkoli, z których większość poświęciła tegoroczne wakacje, by sprostać wymogom reformy systemu oświaty. „Skoro usunięto z lektur wielu klasyków, a ich miejsce zajęli nieznani pisarze, zdecydowanie związani z obozem obecnej władzy, to jakie będą następne, wychowywane przez Państwa pokolenia? Myślące samodzielni, mające własne poglądy, czy spolegliwe wobec każdej władzy?”, pytał retorycznie burmistrz Karcz. Na koniec, składając pedagogom życzenia sukcesów i satysfakcji z wykonywania zawodu, oznajmił, iż zarząd dzielnicy podjął decyzję o przyznaniu podwyżek pracownikom administracyjnym placówek oświatowych. Zebrani nagrodzili tę informacje gromkimi brawami.

Senator Marek Borowski przyznał, że nie jest mu łatwo dzisiaj przemawiać, głównie ze względu na nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą reforma systemu oświaty. „Najważniejsze to nauczyć młodych ludzi, by wątpili i zadawali pytania. Wtedy narzucone lektury nie są aż tak ważne”, powiedział między innymi.

Radny miasta Paweł Lech podziękował swoim byłym nauczycielom z Grochowa za nauczenie go samodzielnego myślenia. Wspomniał ciepło swojego nauczyciela historii z liceum im. Wyspiańskiego, zmarłego we wrześniu 91-letniego prof. Tadeusza Żytkiewicza, jednego z najbardziej znanych pacjentów prof. Zbigniewa Religi. Paweł Lech podziękował też południowopraskim nauczycielom w imieniu wszystkich rodziców, jako ojciec trzech córek, które uczyły się w naszej dzielnicy.

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Sportu w Radzie Dzielnicy Irena Bartosińska podziękowała kadrze pedagogicznej i pracownikom szkół oraz przedszkoli, za wysiłek, jakim były najpracowitsze chyba wakacje w ich karierze. „Dumna jestem ze wszystkich pracowników, którzy spowodowali, ze 1 września byliśmy gotowi na przyjęcie uczniów”, powiedziała. Do życzeń i gratulacji dołączył się także Marcin Kluś, Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe. Zwrócił on uwagę, jak olbrzymim wysiłkiem, organizacyjnym, ale i wręcz fizycznym, obarczeni zostali w tym roku wszyscy pedagodzy i w związku z tym złożył im życzenia wytrwałości.

Po przemówieniach i życzeniach przyszedł czas na wręczenie pracownikom oświaty nagród burmistrza dzielnicy Praga-Południe Tomasza Kucharskiego. Następnie poznaliśmy nazwiska nauczycieli uhonorowanych Medalami Komisji Edukacji Narodowej, laureatów nagród Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta m.st. Warszawy. Po nauczycielach nagrody odebrali również najlepsi południowoprascy uczniowie i ich nauczyciele.

Głos zabrali następnie przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych.

Pan Jerzy Smoliński z NSZZ „Solidarność” przypomniał, czym była i jakim uznaniem cieszyła się przed wiekami Komisja Edukacji Narodowej.

Pani Zofia Idzikowska ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, obok życzeń i podziękowań, odniosła się krytycznie do reformy systemu oświaty, wskazując na te jej elementy, co do których nie ma zgody członków ZNP – braku konsultacji reformy ze środowiskiem, byle jak sklecone programy nauczania i wytyczne, źle napisane podręczniki. Pani Idzikowska złożyła na koniec gorące podziękowania samorządowi Pragi-Południe, szczególnie Wydziałowi Oświaty i Wychowania, za trud włożony we wdrożenie reformy.

Część oficjalną dzielnicowego Dnia Edukacji Narodowej zakończyły podziękowania i gorące życzenia wytrwałości, sukcesów i satysfakcji zawodowej złożone pracownikom oświaty przez organizatorów uroczystości.

http://galeria.pragapld.waw.pl/2017/10/13/dzien-edukacji-2017/

14707

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum