kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

Przewodniczący Dzielnicowej Komisji:

Paweł Jarosz

Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny ARKA

e-mail: [email protected]

Prezydium Dzielnicowej Komisji:

Paulina Wróbel

Bogusław Kruk

Maciej Starczewski

Anna Perzyńska

 

Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Praga-Południe wchodzący w skład Dzielnicowej Komisji:

Bożena Przybyszewska - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

tel. (22)  44 35 103, [email protected]www.pragapld.waw.pl

 

Zuzanna Grabusińska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,
tel. (22) 277-33-00, (22) 277-33-01
[email protected],
www.ops-pragapoludnie.pl
e-mail DKDS: [email protected]

Spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego są jawne i otwarte, zapraszamy na nie wszystkich chętnych, zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Dzielnicy Praga-Południe do włączania się w prace DKDS Praga-Południe.


 

Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznegoz dnia 11.12.2019 roku 

 


 

W dniu 11 grudnia 2019 r. – środa o godzinie 17.00 w Zespole Placówek Charytatywnych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ul. Grochowskiej 111/113, odbędzie się posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

 


 

Agenda spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Praga-Południe w dniu 19.12.2019 Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. Grochowska 274, (sala 305, III piętro).

Prowadzenie - Paweł Jarosz (członek prezydium) 

1. Kontynuowanie dyskusji na temat infrastruktury sportowej w naszej dzielnicy - p. Ewelina Bartosik

2. Dyskusja o zwiększeniu zaangażowania lokalnych organizacji pozarządowych w promocję swoich działań na łamach  gazety "Dzielnica" - p. Krystyna Radkowska

3 . Forum Współpracy na linii Biznes - Organizacje Pozarządowe - postępy w przygotowaniach - p. Krystyna Radkowska

4. Krótkie sprawozdanie ze szkolenia nt. zmian przepisów dotyczących składania ofert, realizacji zadania i rozliczania dotacji – p. Krystyna Mamak

 


 

Protokół z posiedzenia DKDS Praga – Południe w dniu  22 października 2019 roku 

 


 

W dniu 22 października 2019 r. – wtorek o godzinie 17.00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6, sala konferencyjna, II piętro odbędzie się posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

 


 

Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznegoz dnia 17.09.2019 roku 

 


 

W dniu 17 września 2019 r. – wtorek o godzinie 17.00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6, sala konferencyjna, II piętro odbędzie się posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.


 
 

W dniu 18 czerwca 2019 r. – wtorek o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon przy ul. Kickiego 1, odbędzie się posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

Agenda spotkania w załączeniu


 

Dnia 28 maja 2019 r. – wtorek o godzinie 17.00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6, II piętro, sala konferencyjna odbędzie się posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

Agenda spotkania w załączeniu


Dnia 7 maja 2019 r. – wtorek o godzinie 17.00 w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  przy ul. Grochowskiej 262, odbędzie się posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

Agenda spotkania w załączeniu.


 

Dnia 19 marca – wtorek o godzinie 17.30 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL  przy ul. Paca  40, odbędzie się posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

Protokół z posiedzenia
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznegoz dnia 22 listopada 2018 roku.


Protokół z posiedzeniaDzielnicowej Komisji Dialogu Społecznegoz dnia 02.10.2018 roku


W dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy  przy ul. Podskarbińskiej 6 II piętro odbędzie się posiedzenie komisji DKDS.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków DKDS oraz  zainteresowane organizacje!


 

 
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Dzielnicy Praga-Południe
Monika Czaplarska
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
tel. (22) 443 55 29,
[email protected]
Zadania dzielnicowego koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi W dniu 6 października 2018 r. w godzinach 11:00-17:00 w Pawilonie Sinfonii Varsovii przy ul. Grochowskiej 272 odbędzie się piknik Prasko-Południowe Prezentacje.
Chcemy wspólnie z Państwem opracować program tegorocznego święta lokalnych stowarzyszeń, fundacji i instytucji działających na rzecz mieszkańców Pragi-Południe. By usprawnić naszą pracę prosimy o wypełnienie poniższego formularza, w którym mogą Państwo określić zarówno formę zaprezentowania organizacji jak i sposób swojego zaangażowania w organizację wydarzenia. Prasko-Południowe Prezentacje to wydarzenie współorganizowane przez całe środowisko lokalnych organizacji pozarządowych. Liczymy na Państwa udział! Uprzejmie prosimy o uzupełnienie załączonych informacji w tabelce i odesłanie formularza zgłoszeniowego w programie Word (nie pdf, nie skan). Wszystkie szczegóły znajdują się pod linkiem w pliku .doc: Formularz zgłoszeniowy Prasko-Południowe Prezentacje 2018

 

 


 


Protokoły ze spotkań DKDS:


 

Na stronie internetowej Urzędu poniżej zamieszczamy zweryfikowaną w trakcie pracy nad przewodnikiem bazę organizacji działających na Pradze Południe. Organizacje, które chcą wprowadzić zmiany bądź są zainteresowane dodaniem danych swojej organizacji do w/w bazy proszone są o kontakt mailowy z Panią Moniką Czaplarską, mail: [email protected].

 

 

Roczne sprawozdania z działalności Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 Protokoły ze spotkań Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Praga-Południe w kadencjach 2009-2014
 

 

 

Protokół z posiedzeniaDzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego

z dnia 22 listopada 2017 roku 

11911