kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Gdzie wyrzucić papierek po lodach ?

Opublikowany: 2014-03-27 12:42:02

To był najbardziej interesujący punkt obrad 55 sesji Rady Dzielnicy Praga Południe. Informacja o funkcjonowaniu nowego systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie Pragi Płd. znalazła się w programie tej sesji z inicjatywy klubu radnych PO. Jak pokazała gorąca dyskusja, była to słuszna decyzja.

Wątpliwości, zastrzeżenia i pytania radni kierowali do Zarządu Dzielnicy, ale przede wszystkim do obecnych na Sali sygnatariuszy umowy „śmieciowej”: Pani Jolanty Zagórskiej właścicielki firmy LEKARO, odbierającej odpady komunalne w dzielnicy oraz Pani Jolanty Krzywiec Dyrektora Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy. Obie panie, w krótkich wystąpieniach przyznały, że początki ogromnej operacji jaką było wprowadzenie nowego systemu odbioru śmieci, nie były łatwe. Wiele trudności przysporzyła inwentaryzacja, trudno było dopasować harmonogramy odbiorów do oczekiwań mieszkańców, brakowało pojemników, do niektórych miejsc odbioru trudno było dojechać ze względu na wąskie ciągi komunikacyjne, notorycznie zatykała się infolinia itp.  

Mamy podstawy uważać, że największe problemy są już za nami – stwierdziła Dyrektor J. Krzywiec. - Z naszych danych wynika, że aktualnie, reklamacje dotyczą już tylko 5% punktów odbioru. Oczywiście chcemy, aby ta ilość reklamacji znacznie się zmniejszyła – powiedziała Dyrektor J. Krzywiec.

Zdecydowana większość radnych zgodnie przyznała, że funkcjonowanie nowego systemu odbioru odpadów komunalnych systematycznie się poprawia. Podkreślili jednak, że nadal sporo jest w nim do poprawienia. Za bardzo istotne uznali dalsze prowadzenie wśród mieszkańców akcji informacyjno – edukacyjnej nt. segregacji odpadów. - Kiedy  każdy mieszkaniec naszej dzielnicy będzie wiedział do którego pojemnika wrzucić przysłowiowy papierek po lodach, wtedy będzie można uznać, że akcja przynosi właściwe efekty – powiedział radny Kowalczyk.
Spór wywołał problem wystawiania śmieci przez właścicieli domów jednorodzinnych. - To jakieś mityczne pojęcie „wystawianie śmieci” – grzmiała radna B. Manarczyk. - Przy niektórych posesjach nie ma na to miejsca. Worki zawalają chodniki, albo nawet pas jezdni. Właściciele niektórych domów to ludzie starzy, schorowani, którym trudno jest wystawiać te śmieci, bo nie mają na to siły. Nie rozumiem dlaczego nie można odebrać tych śmieci na przykład z wiat śmieciowych, w których zostawiono uchyloną furtkę.
Odpowiadając radnej B. Manarczyk, Dyrektor J. Krzywiec powołała się na przepisy prawa zabraniające obcym wejścia na teren prywatny, bez zgody właściciela. Wykluczyła, tym samym, zmianę obowiązującej reguły. Jednak przedstawiciel LEKARO zadeklarował, że w indywidualnych przypadkach, po dogadaniu szczegółów, będzie możliwe odbieranie śmieci zgodnie z oczekiwaniami zainteresowanych.
Dyskusja była ostra, ale rzeczowa. Strony miały możliwość wyjaśnienia sobie wiele spornych kwestii. Jednak niektórym radnym z opozycji ten merytoryczny charakter debaty, tak ważnej dla życia mieszkańców i sprawnego funkcjonowania dzielnicy, wyraźnie nie odpowiadał. Ja chyba mieszkam w innej dzielnicy! Las Olszynki Grochowskiej zaśmiecony, dezorientacja i powszechny  bałagan w sprawie śmieci – z politycznym wyczuciem głosił radny Borkowski. - Trzeba sięgnąć do umownych kar finansowych i zastosować je za złą realizację kontraktu przez LEKARO – wtórował mu radny Lasocki. Mimo tego rodzaju wystąpień dyskusja nie przerodziła się w zwykłą młockę. Dla większości obecnych na sali ważniejsze od politycznych plusików, było dążenie do jak najlepiej działającego systemu odbioru śmieci.  
 


11521

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum