kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]
Jesteś tutaj:

Handel obwoźny

Opublikowany:

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Uchwałą Nr 6478/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. ustalił wykaz miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

UCHWAŁA NR 6478/2018 ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego
na terenie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego

Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego w Dzielnicy Praga Południe 

Lp.

położenie miejsca

(adres lub ulica albo nazwa skrzyżowania, numer działki ewidencyjnej i obręb)

poza pasem drogowym/w pasie drogowym

jednostka lub komórka organizacyjna odpowiedzialna za rozpatrzenie wniosku o udostępnienie stanowiska

1

Grochowska/ Zakole

Działka 98/8, obręb 3-04-07

poza pasem drogowym, na terenie ZGN

mapa

mapa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

2

Grochowska/ Mlądzka

Działka 10/3, obręb 3-05-08

poza pasem drogowym

mapa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

3

Męcińska/ Al. Stanów Zjednoczonych

Działka 9, obręb 3-05-04

poza pasem drogowym

mapa 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

4

Grenadierów 2/ Białowieska

Działka 171/1, obręb 3-05-13

poza pasem drogowym, na terenie ZGN

mapa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

5

Łukowska 7c (obok pawilonu)

Działka 6/1, obręb 3-05-18

poza pasem drogowym

mapa

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

6

Motorowa 1 (przy wodzie oligoceńskiej)

Działka 5/2, obręb 3-05-25

poza pasem drogowym

mapa

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

7

Międzynarodowa/ Waszyngtona

Działka 2, obręb 3-01-11

poza pasem drogowym

mapa

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

8

Międzynarodowa/ Waszyngtona

Działka 7, obręb 3-01-02

w pasie drogowym

mapa

Wydział Infrastruktury

9

Saska/ Zwycięzców

Działka 2, obręb 3-01-14

poza pasem drogowym, na terenie ZGN

mapa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

10

Londyńska 6

Działka 106, obręb 3-01-10

w pasie drogowym

mapa

Wydział Infrastruktury

11

Kinowa/ Waszyngtona

Działka 3, obręb 3-05-02

poza pasem drogowym, na terenie ZGN

mapa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

12

Kinowa/ Waszyngtona

Działka 1, obręb 3-05-10

Działka 4, obręb 3-05-10

w pasie drogowym ZDM

mapa

Zarząd Dróg Miejskich

13

Garwolińska 3

Działka 77, obręb 3-04-07

w pasie drogowym

mapa

Wydział Infrastruktury

14

Międzynarodowa/ Zwycięzców

Działka 22, obręb 3-01-11

w pasie drogowym

mapa

Wydział Infrastruktury

15

Rechniewskiego/ Umińskiego

Działka 34/1, obręb 3-06-06

w pasie drogowym

mapa

Wydział Infrastruktury

16

Kwiatkowskiego 1

Działka 6, obręb 3-06-01

w pasie drogowym

mapa

Wydział Infrastruktury

17

Fieldorfa/ Bora Komorowskiego

Działka 1, obręb 3-06-01

w pasie drogowym ZDM

mapa

Zarząd Dróg Miejskich

18

Francuska

Działka 229/2, obręb 3-01-03,

działka 98, obręb 3-01-04,

działka 129, obręb 3-01-07,

działka 2/3, obręb 3-01-09,

działka 106, obręb 3-01-08

w pasie drogowym ZDM

mapa

Zarząd Dróg Miejskich

19

Park Skaryszewski (muszla koncertowa i teren przyległy)

Działka 4/3, obręb 3-01-02

poza pasem drogowym

mapa

Centrum Promocji Kultury

20

OtulinaParku Skaryszewskiego (OWS Waszyngtona)

Działka 46/2, obręb 3-05-31

poza pasem drogowym

mapa

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

21

Teren nad jeziorkiem Balaton

Działka 13/10, obręb 3-06-05

poza pasem drogowym

mapa

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

22

Stocka (teren przyległy do kortów tenisowych)

Działka 12/5, obręb 3-05-06

poza pasem drogowym

mapa

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

23

Park „Opak” – Grochowska/ Podskarbińska

Działka 26, obręb 3-02-08

poza pasem drogowym

mapa

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

24

Park „Leśnika” – Grochowska/ Kwatery Głównej

Działka 59/1, obręb 3-04-14

poza pasem drogowym

mapa

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

25

Afrykańska/ Bora Komorowskiego

Działka 1, obręb 3-01-24

w pasie drogowym ZDM

mapa

Zarząd Dróg Miejskich

26

Francuska 41 

Działka 229/2, obręb 3-01-03

w pasie drogowym ZDM

mapa

Zarząd Dróg Miejskich

27

Meissnera/ Bora Komorowskiego

Działka 1/7, obręb 3-06-03

w pasie drogowym ZDM

mapa

 Zarząd Dróg Miejskich 

28

Abrahama/ Bora Komorowskiego

Działka 24/3, obręb 3-06-04

w pasie drogowym ZDM

mapa 

Zarząd Dróg Miejskich

29

Park „OPAK” Grochowska/ Podskarbińska

Działka 26, obręb 3-02-08

poza pasem drogowym 

mapa 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

30

Park „Leśnika” Grochowska/ Kwatery Głównej 

Działka 59/1, obręb 3-04-14

poza pasem drogowym 

mapa 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

31 

Park „Polińskiego” Garwolińska/ Szaserów

Działki 121/17, 121/18, 121/24, 121/28,  obręb 3-04-07

poza pasem drogowym 

mapa 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

32 

Nobla / Obrońców

(obok kościoła)

Działka 188, obręb 3-01-09

w pasie drogowym

mapa 

Wydział Infrastruktury

33

Męcińska (vis a vis nieruchomości przy ul. Męcińskiej 24)

Działka 34,obręb 3-05-04

poza pasem drogowym 

mapa 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

34

Fieldorfa/ Bora Komorowskiego

Działka 1, obręb 3-06-01

 

w pasie drogowym ZDM

mapa 

Zarząd Dróg Miejskich

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – ul. Grochowska 274,

tel. 22 44 35 274

Wydział Infrastruktury – ul. Grochowska 274, tel. 22 44 35 356

Centrum Promocji Kultury – ul. Podskarbińska 2, tel. 22 277 08 20

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami – ul. Walewska 4, tel. 22 277 3082

Zarząd Dróg Miejskich – ul. Chmielna 120, tel. 22 558 90 00

 

Do sprzedaży całorocznej zalicza się sprzedaż: 

- owoców, warzyw i kwiatów ciętych.

Do sprzedaży okolicznościowej zalicza się sprzedaż:

- choinek, ozdób choinkowych, palm wielkanocnych, bazi oraz innych artykułów związanych ze świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia;

- artykułów w czasie zorganizowanych festynów, kiermasze i giełd;

- pamiątek o Warszawie.

Do sprzedaży jednodniowej zalicza się sprzedaż:

- owoców, warzyw, kwiatów ciętych i artykułów spożywczo - przemysłowych w określonych godzinach wyznaczonego dnia tygodnia.


Zwrot zajętego towaru

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wzywa właścicieli towaru zabezpieczonego przez pracowników Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla dzielnicy Praga-Południe w trakcie przeprowadzanych kontroli zajęcia terenów miejskich pod stoiska handlowe, do jego odbioru. Odbiór zajętego towaru będzie miał miejsce w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. Grochowska 274.

Wnioski o zwrot towaru dostępne są w Informacji Urzędu lub w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń. Wypełniony wniosek należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach: poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00 (parter, stanowiska 38-39).  Po zaakceptowaniu wniosku przez Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe właściciele towaru zostaną poinformowani o terminie i zasadach odbioru towaru.


 

Warszawskie targowiska


Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Uchwałą Nr 1967/2015 z dnia 30 grudnia  2015 r. uchwalił sposób przygotowania i zasady wydawania etykiet samoprzylepnych oraz identyfikatorów osobistych dla osób prowadzących handel obwoźny na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Treść uchwały NR 1967/2015 ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 grudnia 2015 r. (plik do pobrania)

Zasady wydawania etykiet samoprzylepnych oraz identyfikatorów osobistych dla osób prowadzących handel obwoźny na terenie Dzielnicy Praga-Południe (plik do pobrania)

WZÓR ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH ORAZ IDENTYFIKATORÓW OSOBISTYCH


Zawarcie umowy w celu prowadzenia handlu obwoźnego.

 

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu prowadzenia handlu obwoźnego.

 


- treść uchwały Nr 5942/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe z dnia 4 kwietnia 2018 r..

- treść załącznika do Uchwały nr 5942/2018 r. Zarządu Dzielnicy Praga-Południe z dnia 4 kwietnia 2018 r. - wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego

- plan lokalizacji i rozmieszczenia poszczególnych stanowisk (pozycja na wykazie nr 17)

 

 

Zawarcie umowy w celu prowadzenia handlu obwoźnego.

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu prowadzenia handlu obwoźnego. 


Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Uchwałą Nr 1967/2015 z dnia 30 grudnia  2015 r. uchwalił sposób przygotowania i zasady wydawania etykiet samoprzylepnych oraz identyfikatorów osobistych dla osób prowadzących handel obwoźny na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 

Treść uchwały NR 1967/2015 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 30 grudnia 2015 r. (plik do pobrania)

 

Zasady wydawania etykiet samoprzylepnych oraz identyfikatorów osobistych dla osób prowadzących handel obwoźny na terenie Dzielnicy Praga-Południe (plik do pobrania)

Wzór Etykiet Samoprzylepnych oraz Identyfikatorów Osobistych


Warszawskie targowiska


Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego w Dzielnicy Praga Południe 

Lp.

położenie miejsca

(adres lub ulica albo nazwa skrzyżowania, numer działki ewidencyjnej i obręb)

poza pasem drogowym/w pasie drogowym

jednostka lub komórka organizacyjna odpowiedzialna za rozpatrzenie wniosku o udostępnienie stanowiska

1

Grochowska/ Zakole

Działka 98/8, obręb 3-04-07

poza pasem drogowym, na terenie ZGN

mapa

mapa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

2

Grochowska/ Mlądzka

Działka 10/3, obręb 3-05-08

poza pasem drogowym

mapa

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

3

Męcińska/ Al. Stanów Zjednoczonych

Działka 9, obręb 3-05-04

poza pasem drogowym

mapa 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

4

Grenadierów 2/ Białowieska

Działka 171/1, obręb 3-05-13

poza pasem drogowym, na terenie ZGN

mapa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

5

Łukowska 7c (obok pawilonu)

Działka 6/1, obręb 3-05-18

poza pasem drogowym

mapa

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

6

Motorowa 1 (przy wodzie oligoceńskiej)

Działka 5/2, obręb 3-05-25

poza pasem drogowym

mapa

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

7

Międzynarodowa/ Waszyngtona

Działka 2, obręb 3-01-11

poza pasem drogowym

mapa

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

8

Międzynarodowa/ Waszyngtona

Działka 7, obręb 3-01-02

w pasie drogowym

mapa

Wydział Infrastruktury

9

Saska/ Zwycięzców

Działka 2, obręb 3-01-14

poza pasem drogowym, na terenie ZGN

mapa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

10

Londyńska 6

Działka 106, obręb 3-01-10

w pasie drogowym

mapa

Wydział Infrastruktury

11

Kinowa/ Waszyngtona

Działka 3, obręb 3-05-02

poza pasem drogowym, na terenie ZGN

mapa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

12

Kinowa/ Waszyngtona

Działka 1, obręb 3-05-10

Działka 4, obręb 3-05-10

w pasie drogowym ZDM

mapa

Zarząd Dróg Miejskich

13

Garwolińska 3

Działka 77, obręb 3-04-07

w pasie drogowym

mapa

Wydział Infrastruktury

14

Międzynarodowa/ Zwycięzców

Działka 22, obręb 3-01-11

w pasie drogowym

mapa

Wydział Infrastruktury

15

Rechniewskiego/ Umińskiego

Działka 34/1, obręb 3-06-06

w pasie drogowym

mapa

Wydział Infrastruktury

16

Kwiatkowskiego 1

Działka 6, obręb 3-06-01

w pasie drogowym

mapa

Wydział Infrastruktury

17

Fieldorfa/ Bora Komorowskiego

Działka 1, obręb 3-06-01

w pasie drogowym ZDM

mapa

Zarząd Dróg Miejskich

18

Francuska

Działka 229/2, obręb 3-01-03,

działka 98, obręb 3-01-04,

działka 129, obręb 3-01-07,

działka 2/3, obręb 3-01-09,

działka 106, obręb 3-01-08

w pasie drogowym ZDM

mapa

Zarząd Dróg Miejskich

19

Park Skaryszewski (muszla koncertowa i teren przyległy)

Działka 4/3, obręb 3-01-02

poza pasem drogowym

mapa

Centrum Promocji Kultury

20

OtulinaParkuSkaryszewskiego (OWS Waszyngtona)

Działka 46/2, obręb 3-05-31

poza pasem drogowym

mapa

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

21

Teren nad jeziorkiem Balaton

Działka 13/10, obręb 3-06-05

poza pasem drogowym

mapa

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

22

Stocka (teren przyległy do kortów tenisowych)

Działka 12/5, obręb 3-05-06

poza pasem drogowym

mapa

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

23

Park „Opak” – Grochowska/ Podskarbińska

Działka 26, obręb 3-02-08

poza pasem drogowym

mapa

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

24

Park „Leśnika” – Grochowska/ Kwatery Głównej

Działka 59/1, obręb 3-04-14

poza pasem drogowym

mapa

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

25

Afrykańska/ Bora Komorowskiego

Działka 1, obręb 3-01-24

w pasie drogowym ZDM

mapa

Zarząd Dróg Miejskich

26

Francuska 41 

Działka 229/2, obręb 3-01-03

w pasie drogowym ZDM

mapa

Zarząd Dróg Miejskich

27

Meissnera/ Bora Komorowskiego

Działka 1/7, obręb 3-06-03

w pasie drogowym ZDM

mapa

 Zarząd Dróg Miejskich 

28

Abrahama/ Bora Komorowskiego

Działka 24/3, obręb 3-06-04

w pasie drogowym ZDM

mapa 

Zarząd Dróg Miejskich

29

Park „OPAK” Grochowska/ Podskarbińska

Działka 26, obręb 3-02-08

poza pasem drogowym 

mapa 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

30

Park „Leśnika” Grochowska/ Kwatery Głównej 

Działka 59/1, obręb 3-04-14

poza pasem drogowym 

mapa 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

31 

Park „Polińskiego” Garwolińska/ Szaserów

Działki 121/17, 121/18, 121/24, 121/28, 
obręb 3-04-07

poza pasem drogowym 

mapa 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

32 

Nobla / Obrońców

(obok kościoła)

Działka 188, obręb 3-01-09

w pasie drogowym

mapa 

Wydział Infrastruktury

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – ul. Grochowska 274,

tel. 22 44 35 274

Wydział Infrastruktury – ul. Grochowska 274, tel. 22 44 35 356

Centrum Promocji Kultury – ul. Podskarbińska 2, tel. 22 277 08 20

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami – ul. Walewska 4, tel. 22 277 3082

Zarząd Dróg Miejskich – ul. Chmielna 120, tel. 22 558 90 00

Do sprzedaży całorocznej zalicza się sprzedaż: 

- owoców, warzyw i kwiatów ciętych.

Do sprzedaży okolicznościowej zalicza się sprzedaż:

- choinek, ozdób choinkowych, palm wielkanocnych, bazi oraz innych artykułów związanych ze świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia;

- artykułów w czasie zorganizowanych festynów, kiermasze i giełd;

- pamiątek o Warszawie.

Do sprzedaży jednodniowej zalicza się sprzedaż:

- owoców, warzyw, kwiatów ciętych i artykułów spożywczo - przemysłowych w określonych godzinach wyznaczonego dnia tygodnia.


Zwrot zajętego towaru

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wzywa właścicieli towaru zabezpieczonego przez pracowników Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla dzielnicy Praga-Południe w trakcie przeprowadzanych kontroli zajęcia terenów miejskich pod stoiska handlowe, do jego odbioru. Odbiór zajętego towaru będzie miał miejsce w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. Grochowska 274.

Wnioski o zwrot towaru dostępne są w Informacji Urzędu lub w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń. Wypełniony wniosek należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach: poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00 (parter, stanowiska 19-21).  Po zaakceptowaniu wniosku przez Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe właściciele towaru zostaną poinformowani o terminie i zasadach odbioru towaru.


 

Warszawskie targowiskaZarząd Dzielnicy Praga-Południe Uchwałą Nr 1967/2015 z dnia 30 grudnia  2015 r. uchwalił sposób przygotowania i zasady wydawania etykiet samoprzylepnych oraz identyfikatorów osobistych dla osób prowadzących handel obwoźny na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 

Treść uchwały NR 1967/2015 ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 grudnia 2015 r. (plik do pobrania)

Zasady wydawania etykiet samoprzylepnych oraz identyfikatorów osobistych dla osób prowadzących handel obwoźny na terenie Dzielnicy Praga-Południe (plik do pobrania)

WZÓR ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH ORAZ IDENTYFIKATORÓW OSOBISTYCH

 


 


 

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Uchwałą Nr 3134/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. ustalił wykaz miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

Treść uchwały Nr 3134/2016 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe z dnia 24 sierpnia 2016 r. (plik).

Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego (plik).

Zawarcie umowy w celu prowadzenia handlu obwoźnego.

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu prowadzenia handlu obwoźnego.


Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego w Dzielnicy Praga Południe
 

Lp.

położenie miejsca

(adres lub ulica albo nazwa skrzyżowania, numer działki ewidencyjnej i obręb)

poza pasem drogowym/w pasie drogowym

jednostka lub komórka organizacyjna odpowiedzialna za rozpatrzenie wniosku o udostępnienie stanowiska

1

Grochowska/ Zakole

Działka 98/8, obręb 3-04-07

poza pasem drogowym, na terenie ZGN

mapa

mapa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

2

Grochowska/ Mlądzka

Działka 10/3, obręb 3-05-08

poza pasem drogowym

mapa

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami

3

Męcińska/ Al. Stanów Zjednoczonych

Działka 9, obręb 3-05-04

poza pasem drogowym

mapa 

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami

4

Grenadierów 2/ Białowieska

Działka 171/1, obręb 3-05-13

poza pasem drogowym, na terenie ZGN

mapa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

5

Łukowska 7c (obok pawilonu)

Działka 6/1, obręb 3-05-18

poza pasem drogowym

mapa

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami

6

Motorowa 1 (przy wodzie oligoceńskiej)

Działka 5/2, obręb 3-05-25

poza pasem drogowym

mapa

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami

7

Międzynarodowa/ Waszyngtona

Działka 2, obręb 3-01-11

poza pasem drogowym

mapa

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami

8

Międzynarodowa/ Waszyngtona

Działka 7, obręb 3-01-02

w pasie drogowym

mapa

Wydział Infrastruktury

9

Saska/ Zwycięzców

Działka 2, obręb 3-01-14

poza pasem drogowym, na terenie ZGN

mapa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

10

Skaryszewska/ Targowa

Działka 3, obręb 3-02-01

poza pasem drogowym

mapa

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami

11

Londyńska 6

Działka 106, obręb 3-01-10

w pasie drogowym

mapa

Wydział Infrastruktury

12

Kinowa/ Waszyngtona

Działka 3, obręb 3-05-02

poza pasem drogowym, na terenie ZGN

mapa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

13

Kinowa/ Waszyngtona

Działka 1, obręb 3-05-10

Działka 4, obręb 3-05-10

w pasie drogowym ZDM

mapa

Zarząd Dróg Miejskich

14

Garwolińska 3

Działka 77, obręb 3-04-07

w pasie drogowym

mapa

Wydział Infrastruktury

15

Międzynarodowa/ Zwycięzców

Działka 22, obręb 3-01-11

w pasie drogowym

mapa

Wydział Infrastruktury

16

Rechniewskiego/ Umińskiego

Działka 34/1, obręb 3-06-06

w pasie drogowym

mapa

Wydział Infrastruktury

17

Kwiatkowskiego 1

Działka 6, obręb 3-06-01

w pasie drogowym

mapa

Wydział Infrastruktury

18

Fieldorfa/ Bora Komorowskiego

Działka 1, obręb 3-06-01

w pasie drogowym ZDM

mapa

Zarząd Dróg Miejskich

19

Francuska

Działka 229/2, obręb 3-01-03,

działka 98, obręb 3-01-04,

działka 129, obręb 3-01-07,

działka 2/3, obręb 3-01-09,

działka 106, obręb 3-01-08

w pasie drogowym ZDM

mapa

Zarząd Dróg Miejskich

20

Park Skaryszewski (muszla koncertowa i teren przyległy)

Działka 4/1, obręb 3-01-02

poza pasem drogowym

mapa

Centrum Promocji Kultury

21

Otulina Parku Skaryszewskiego (OWS Waszyngtona)

Działka 46/2, obręb 3-05-31

poza pasem drogowym

mapa

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami

22

Teren nad jeziorkiem Balaton

Działka 13/10, obręb 3-06-05

poza pasem drogowym

mapa

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami

23

Stocka (teren przyległy do kortów tenisowych)

Działka 12/5, obręb 3-05-06

poza pasem drogowym

mapa

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami

24

Park „Opak” – Grochowska/ Podskarbińska

Działka 26, obręb 3-02-08

poza pasem drogowym

mapa

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami

25

Park „Leśnika” – Grochowska/ Kwatery Głównej

Działka 59/1, obręb 3-04-14

poza pasem drogowym

mapa

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami

26

Afrykańska/ Bora Komorowskiego

Działka 1, obręb 3-01-24

w pasie drogowym ZDM

mapa

Zarząd Dróg Miejskich

27

Francuska 41 

Działka 229/2, obręb 3-01-03

w pasie drogowym ZDM

mapa

Zarząd Dróg Miejskich

28

Meissnera/ Bora Komorowskiego

Działka 1/7, obręb 3-06-03

w pasie drogowym ZDM

mapa

 Zarząd Dróg Miejskich 

29

Abrahama/ Bora Komorowskiego 

Działka 24/3, obręb 3-06-04

w pasie drogowym ZDM

mapa 

Zarząd Dróg Miejskich
30

Park „OPAK” Grochowska/ Podskarbińska 

Działka 26, obręb 3-02-08

poza pasem drogowym 

mapa 

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami
31 

Park „Leśnika” Grochowska/ Kwatery Głównej 

Działka 59/1, obręb 3-04-14

poza pasem drogowym 

mapa 

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami
32 

Park „Polińskiego” Garwolińska/ Szaserów 

Działki 121/17, 121/18, 121/24, 121/28, 
obręb 3-04-07

poza pasem drogowym 

mapa 

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami
33 

Dudziarska 
(obok osiedla) 

Działka 6/1, obręb 3-03-03

poza pasem drogowym, na terenie ZGN

mapa 

Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami
34  

Nobla / Obrońców (obok kościoła)

Działka 188, obręb 3-01-09

w pasie drogowym

mapa 

Wydział Infrastruktury

 

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami – ul. Grochowska 274, tel. 22 44 35 265
Wydział Infrastruktury – ul. Grochowska 274, tel. 22 44 35 356
Centrum Promocji Kultury – ul. Podskarbińska 2, tel. 22 277 08 20
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami – ul. Walewska 4, tel. 22 300 35 01
Zarząd Dróg Miejskich – ul. Chmielna 120, tel. 22 558 90 00

Do sprzedaży całorocznej zalicza się sprzedaż: 

- owoców, warzyw i kwiatów ciętych.

Do sprzedaży okolicznościowej zalicza się sprzedaż:
- choinek, ozdób choinkowych, palm wielkanocnych, bazi oraz innych artykułów związanych ze świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia;
- artykułów w czasie zorganizowanych festynów, kiermasze i giełd;
- pamiątek o Warszawie.

Do sprzedaży jednodniowej zalicza się sprzedaż:
- owoców, warzyw, kwiatów ciętych i artykułów spożywczo - przemysłowych w określonych godzinach wyznaczonego dnia tygodnia. 

UCHWAŁA NR 6478/2018

ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 1 sierpnia 2018 r.

 

 

 

w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego

na terenie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

 

848

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Handel obwoźny