kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Informacja dla poszkodowanych w wyniku powodzi

Opublikowany: 2010-09-15 11:20:40

Informujemy, że w związku z przejściem fal powodziowych Wisłą w maju i czerwcu tego roku oraz ulew i nawałnic burzowych, Bank Gospodarstwa Krajowego udziela wsparcia poszkodowanym w formie nieskooprocentowanych kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków budżetu państwa.

Kredyty udzielane są w oparciu o ustawę z dnia 8 lipca 1999 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi (Dz.U.99.62.690). Pomoc skierowana jest do właścicieli i zarządców nieruchomości, którzy ponieśli szkody w wyniku powodzi, huraganu lub osuwiska ziemnego.

Kredyt jest udzielany na okres 10 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy. Wysokość kredytu, o jaką może ubiegać się wnioskodawca jest zróżnicowana w zależności od przeznaczenia i kosztów remontu lub odbudowy. Oprocentowanie kredytu jest jednakowe dla wszystkich kredytobiorców i wynosi 2% w stosunku rocznym. Różnicę pomiędzy odsetkami płaconymi przez kredytobiorcę a odsetkami naliczonymi wg oprocentowania ustalonego przez bank kredytujący pokrywa Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków budżetowych.

O kredyt można ubiegać się w placówkach Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz oddziałach banków, które podpisały z BGK umowy o współpracy. Są to: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (również Banki Spółdzielcze zrzeszone w BPS S.A.), Bank Millennium S.A., Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

2306

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum