kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Informacja dotycząca uchwały antysmogowej dla Mazowsza

Opublikowany: 2018-04-10 15:09:00

W dniu 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Uchwałę Nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9600). Ta tzw. uchwała antysmogowa wprowadziła ograniczenia i zakazy dotyczące wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych: pieców, kominków i kotłów.

Uchwała antysmogowa, stanowiąca akt prawa miejscowego, weszła w życie z dniem 11 listopada 2017 r. i obowiązuje wszystkich mieszkańców województwa, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie. 

Od dnia wejścia w życie Uchwały, montować można wyłącznie kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe oraz rozporządzenia Komisji UE 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe), przy czym:

  • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

a)      mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

b)      węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,

c)       węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,

d)      paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),

  • od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych
    w ekoprojekcie.

Z treścią Uchwały można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod adresem: https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,3417,16217.html lub na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego pod adresem: http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/9600/.

14933

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum