kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Informacja o wszczętych postępowaniach oraz wydanych decyzjach administracyjnych

Opublikowany:

Informacja o wszczętych postępowaniach i wydanych decyzjach administracyjnych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1129/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 września 2020 r. w sprawie publikacji informacji o wszczętych postępowaniach oraz wydanych decyzjach administracyjnych publikujemy następujące zestawienia dotyczące spraw prowadzonych Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe:
  1. Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  2. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy
  3. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
  4. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

Informacje publikowane będą co miesiąc.

Uwaga: oddzielne zestawienia, dotyczące spraw prowadzonych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st Warszawy publikowane jest na stronie w/w biura.

 


 

INFORMACJA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH O WARUNKACH ZABUDOWY I USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO wrzesień (plik do pobrania)

INFORMACJA O WYDANYCH   DECYZJACH  W SPRAWIE  WARUNKÓW  ZABUDOWY wrzesień (plik do pobrania)

INFORMACJA O WYDANYCH  DECYZJACH  W SPRAWIE  USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI  CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU POWIATOWYM I GMINNYM wrzesień (plik do pobrania)

 


 

Rejestr decyzji o wszczętych postępowaniach administracyjnych dotyczących w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , za okres Sierpień 2020r. (plik do pobrania).

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy za sierpień 2020r. (pik do pobrania).

Rejestr  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego za okres sierpień 2020r. (plik do pobrania).

 

16549

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Informacja o wszczętych postępowaniach oraz wydanych decyzjach administracyjnych