kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Informacji dotyczącej rekrutacji uzupełniającej na Warszawski Program „Zima w Mieście 2019”

Opublikowany: 2019-01-14 14:54:00

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że pierwszy etap rekrutacji na Warszawski Program „Zima w Mieście” 2019 został zakończony. Od 11 stycznia 2019 r., godz. 16:00 w elektronicznym systemie zgłoszeń https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl można uzyskać informację o wolnych miejscach w szkołach realizujących Warszawski Program „Zima w Mieście” 2019. Natomiast od 14 stycznia 2019 r., godz. 8:00 do 16 stycznia 2019 r., godz. 11:00 za pośrednictwem ww. systemu odbędzie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.

Poniżej szczegółowe informacje, dotyczące rekrutacji uzupełniającej na Warszawski Program  „Zima w Mieście 2019”

 

 1. Zapisy w ramach rekrutacji uzupełniającej odbywają się:

- tylko do FPE dysponujących wolnymi miejscami,

- zgodnie z harmonogramem.

 1. Zapisy prowadzone są w taki sam sposób jak poprzedzające je rekrutacja.
 2. Kandydat, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chce ubiegać się
  o przyjęcie do Feryjnej Placówki Edukacyjnej rejestruje się w elektronicznym systemie zgłoszeń, uzupełnia niezbędne dane osobowe i kontaktowe następnie wybiera Feryjną Placówkę Edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Kandydat, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a chce ubiegać się o przyjęcie do innej Feryjnej Placówki Edukacyjnej jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w szkole, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłaty. Następnie kandydat loguje się i wybiera Feryjną Placówkę Edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.
 4. Kandydat, który brał udział we wcześniejszych zapisach, i który został przyjęty na jeden termin, a chce ubiegać się o przyjęcie do Feryjnej Placówki Edukacyjnej na drugi termin, loguje się do systemu i wybiera feryjną placówkę edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.
 5. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Programu „Zima w Mieście” 2019 podejmuje organizator wypoczynku.

 

Harmonogram zapisów do Programu „Zima w Mieście” 2019

 


Rekrutacja na wolne miejsca
 

 

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

14 stycznia godzina 8.00

16 stycznia godzina 11.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

18 stycznia
godzina 16.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

18 stycznia
godzina 16.00

23 stycznia godzina 14.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie

21 stycznia godzina 8.00

23 stycznia godzina 16.00

Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie „Zima w Mieście” 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
.

Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie

24 stycznia
godzina 15.00

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę uczestniczenia.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku

25 stycznia
godzina 14.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:

- tylko do FPE dysponujących miejscami,

- trwają od 25 stycznia 2019 r. do czasu zakończenia Programu „Zima w Mieście” 2019     tj. do 8 lutego 2019 r.

 1. Kandydat, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chce ubiegać się
  o przyjęcie do Programu „Zima w Mieście” 2019 zgłasza się do Feryjnej Placówki Edukacyjnej dysponującej wolnymi miejscami.
 2. Kandydat, który brał udział we wcześniejszych zapisach i nie został przyjęty, a chce ubiegać się o przyjęcie do Programu „Zima w Mieście” zgłasza się do Feryjnej Placówki Edukacyjnej dysponującej wolnymi miejscami.
 3. Kandydat, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a chce ubiegać się o przyjęcie do innej Feryjnej Placówki Edukacyjnej jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w szkole, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłaty. Następnie kandydat zgłasza się do Feryjnej Placówki Edukacyjnej dysponującej wolnymi miejscami.
 4. Decyzję o przyjęciu dziecka do Programu „Zima w Mieście” 2019 podejmuje organizator wypoczynku.
 5. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji organizatora wypoczynku, kandydat jest zobowiązany podpisać/złożyć kartę kwalifikacyjną wraz z potwierdzeniem opłaty za wyżywienie/zwolnieniem z opłat w terminie wyznaczonym przez organizatora wypoczynku.
 6. Nie złożenie dokumentów opisanych w pkt. 6 w terminie wyznaczonym przez organizatora wypoczynku jest rozumiane jako rezygnacja z udziału dziecka   w Programie „Zima w Mieście” 2019.
15289

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum