kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Jak zmieni się statut Dzielnicy Praga-Południe? - konsultacje społeczne

Opublikowany: 2019-02-13 15:00:00

Zmiany statutów dzielnic wynikają ze zmian ustawowych. W związku z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych zmieniająca m.in. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie zaistniała konieczność wprowadzenia zmian dostosowujących w Statutach Dzielnic.

Rada m.st. Warszawy w uchwale z dnia 25 stycznia 2019 wystąpiła do rad dzielnic  o wyrażenie opinii w sprawie projektowanych zmian statutów dzielnic m.st. Warszawy. Rada Dzielnicy w dniu 12 lutego 2019 r. podjęła decyzję o wyrażeniu opinii oraz o przeprowadzeniu w tej sprawie konsultacji z mieszkańcami dzielnicy. Mieszkańcom postawiono pytanie o opinię na temat zaproponowanych zmian i możliwość zaproponowania własnego zapisu/zmian w proponowanym zapisie w statucie.

Konsultowanym dokumentem jest projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy – do pobrania poniżej

Konsultacje trwają od 14.02.2019 r. do 07.03.2019 r.

Zapraszamy na dyżury konsultacyjne w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274, Wydział Obsługi Mieszkańców:

14 lutego 2019 r. godz. 8-16

25 lutego 2019 r. godz. 16-18

7 marca 2019 r. godz. 8-16

Uwagi i opinie można również przesłać:

  • pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274 z adnotacją – konsultacje społeczne,
  • elektronicznie na adres: [email protected]

Raport z konsultacji zostanie opublikowany na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl

 

Proponowane zmiany  statutu

Mapa

Obowiązujący statut dzielnicy

Raport z konsultacji kwiecien 2019

df

15332

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum