kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Konkurs S3KTOR 2015 - VI edycja już ogłoszona

Opublikowany: 2016-01-19 14:59:00

Każdego roku organizacje pozarządowe podejmują liczne inicjatywy na rzecz mieszkańców naszego miasta. Organizowane przez nie akcje i wydarzenia promują między innymi kulturę, aktywny i zdrowy styl życia a także wspieranie osób potrzebujących.

Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi – wspiera ich działania, konsultuje dokumenty w komisjach dialogu społecznego, a także powierza im realizację zadań publicznych. W roku 2015 na rzecz organizacji pozarządowych m. st. Warszawa przeznaczyło 130 mln złotych, a w planach na rok 2016 kwota ta wzrasta do blisko 140 mln  zł.

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że akcja, w której chętnie uczestniczymy – piknik rodzinny, festyn czy impreza sportowa – została zorganizowana właśnie przez organizacje pozarządową. Aby zmienić ten stan rzeczy i pomóc w nagłośnieniu działalności także mniejszych, mniej znanych organizacji, m.st. Warszawa organizuje konkurs promujący działalność organizacji trzeciego sektora – czyli organizacji pozarządowych. Konkurs odbywa się od 2010 r. – do tej pory w jego czterech edycjach wzięło udział ponad 700 inicjatyw zgłoszonych przez Mieszkańców i organizacje.

W ostatniej edycji konkursu S3KTOR zgłoszonych zostało 194 inicjatyw, spośród których Kapituła konkursowa wybrała zwycięzców w  dziewięciu kategoriach  tematycznych,  wskazała  laureata  Grand  Prix oraz przyznała Nagrodę Specjalną. Warszawiacy oddali blisko 4000 głosów i przyznali Nagrodę Mieszkańców.

Celem konkursu jest wytypowanie dziesięciu najlepszych warszawskich inicjatyw 2015 roku, których realizatorami były organizacje pozarządowe oraz promocja działań warszawskich organizacji trzeciego sektora wśród mieszkańców Stolicy.

Od 4 stycznia do 12 lutego 2016 roku  można zgłosić wybraną inicjatywę do konkursu.
 

Inicjatywy można zgłaszać w następujących kategoriach:

 1. Edukacja – inicjatywy, które rozwijają umiejętności, wiedzę, zainteresowania mieszkańców Warszawy;
 2. Ekologia i środowisko przyrodnicze – inicjatywy i działania edukacyjne na rzecz kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego, ładu przestrzennego, jego wartości estetyczno-widokowych, przyrodniczych, zachowania dziedzictwa przyrodniczego, promowanie, wdrażanie, wspieranie inicjatyw i zachowań proekologicznych mieszkańców Warszawy;
 3. Kultura i sztuka – inicjatywy aktywizujące mieszkańców do czynnego uczestnictwa
  w kulturze, działania animujące i edukacyjne, które wzmacniają znaczenie kultury 
  w codziennym życiu, inicjatywy dotyczące twórczości artystycznej;
 4. Projekty społeczne – inicjatywy, które nastawione są na wspieranie osób  i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, na profilaktykę uzależnień i przemocy
  w rodzinie; wspierające spędzanie wolnego czasu rodziców z dziećmi w Warszawie, inicjatywy wielopokoleniowe oraz działania skierowane bezpośrednio do seniorów i osób z niepełnosprawnościami;
 5. Przestrzeń miejska – inicjatywy mające na celu kształtowanie ładu przestrzennego, estetyki przestrzeni miejskiej;
 6. Społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka – inicjatywy, które promują aktywność obywatelską, wspierają kształtowanie demokratycznego społeczeństwa, odnoszą się do praw człowieka, upowszechniają postawy tolerancji wobec różnorodności 
  i przeciwdziałają dyskryminacji;
 7. Społeczność lokalna – inicjatywy, które sprzyjają rozwojowi środowisk lokalnych oraz integracji mieszkańców w poszczególnych dzielnicach np. wspólnot terytorialnych;
 8. Sport i rekreacja – inicjatywy zachęcające mieszkańców do zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu lub inicjatywy dotyczące szkolenia i współzawodnictwa sportowego;
 9. Zdrowie – inicjatywy mające na celu realizację działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 10. Projekty wielowymiarowe – inicjatywy niemieszczące się w pozostałych kategoriach    konkursowych lub łączące różne kategorie. 


Specjalna nagroda zostanie przyznana również przez partnera konkursu portal ngo.pl 

Do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. realizowane były w 2015 roku, niezależnie od terminu ich rozpoczęcia oraz zakończenia (czyli również projekty wieloletnie), za wyjątkiem inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu
 2. realizatorem były organizacje pozarządowe;
 3. realizowane były na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.


W przypadku inicjatyw wieloletnich oceniany będzie wyodrębniony etap danego projektu, realizowany od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Jedna osoba może zgłosić do konkursu kilka inicjatyw. Możliwe jest także zgłoszenie do konkursu więcej niż jednej inicjatywy danej organizacji pozarządowej – każda z nich będzie oceniana odrębnie.

By zgłosić inicjatywę wystarczy wypełnić Kartę zgłoszenia inicjatywy i dostarczyć ją osobiście, drogą pocztową lub mailowo ([email protected]) do Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa) Istnieje również możliwość zgłoszenia inicjatywy za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie konkursu.

Karta zgłoszenia inicjatywy oraz szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/wydarzenia/s3ktor-2015

Zwycięzcy poprzedniej edycji konkursu

 • W kategorii EDUKACJA, nagrodę otrzymało Stowarzyszenie "Z siedzibą w Warszawie”, realizator inicjatywy „BUUM”.
 • W kategorii EKOLOGIA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, nagrodę otrzymało Stowarzyszenie „Projekt: Polska”, realizator inicjatywy „Miejskie Pszczoły”.
 • W kategorii KULTURA I SZTUKA nagrodę otrzymała Fundacja „Kultura Nie Boli”, realizator inicjatywy „Big Book Festival 2014”. Ta inicjatywa otrzymała również nagrodę GRAND PRIX.
 • W kategorii POMOC SPOŁECZNA nagrodę otrzymała Fundacja Nagle Sami”, realizator inicjatywy „Nagle Sami – Kompleksowe wsparcie osób w żałobie.
 • W kategorii PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”, realizator inicjatywy „Sklep Kooperatywy Spożywczej Dobrze”. Tę inicjatywę nagrodzili również mieszkańcy Warszawy – przyznając w głosowaniu NAGRODĘ MIESZKAŃCÓW.
 • W kategorii PRZESTRZEŃ MIEJSKA nagrodę otrzymała Fundacja Świat Bez Wandalizmów, realizator inicjatywy „Krzaki”.
 • W kategorii SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE I PRWA CZŁOWIEKA nagrodę otrzymało Stowarzyszenie „Projekt: Polska”, realizator inicjatywy „HejtStop”.
 • W kategorii SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA nagrodę otrzymało Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL”, realizator inicjatywy „Strefa Dzień Dobry”.
 • W kategorii SPORT I REKREACJA nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Studio Teatralne Koło, realizator inicjatywy „Muzeum Społeczne II Nowe Dynasy”. Ta inicjatywa otrzymała również nagrodę portalu WARSZAWA NGO.


Link do filmu, na którym laureaci ostatnich edycji opowiadają o Konkursie: https://www.youtube.com/watch?v=DJKFubpBc2w

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/809598759166347/

13398

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum