kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Konkurs S3KTOR 2016 Siódma edycja już ogłoszona

Opublikowany: 2017-05-10 10:28:00

Każdego roku organizacje pozarządowe podejmują liczne inicjatywy na rzecz mieszkańców naszego miasta. Organizowane przez nie akcje i wydarzenia promują między innymi kulturę, aktywny i zdrowy styl życia a także wspieranie osób potrzebujących. Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi – wspiera ich działania, konsultuje dokumenty w komisjach dialogu społecznego, a także powierza im realizację zadań publicznych. W roku 2016 na rzecz organizacji pozarządowych m. st. Warszawa przeznaczyło blisko 140 mln złotych.

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że akcja, w której chętnie uczestniczymy – piknik rodzinny, festyn czy impreza sportowa – została zorganizowana właśnie przez organizacje pozarządową. Aby zmienić ten stan rzeczy i pomóc w nagłośnieniu działalności także mniejszych, mniej znanych organizacji, m.st. Warszawa organizuje konkurs promujący działalność organizacji trzeciego sektora – czyli organizacji pozarządowych. Konkurs odbywa się od 2010 r. – do tej pory w jego sześciu edycjach zgłoszonych przez Mieszkańców                      i organizacje pozarządowe było ponad 800 inicjatyw.

W ostatniej edycji konkursu S3KTOR zgłoszonych zostało 119 inicjatyw, spośród których Kapituła konkursowa wybrała zwycięzców w dziewięciu kategoriach  tematycznych,  wskazała laureata Grand Prix oraz przyznała Nagrodę Specjalną. Warszawiacy oddali ponad 3500 głosów i przyznali Nagrodę Mieszkańców.

Celem konkursu jest wytypowanie najlepszych warszawskich inicjatyw 2016 roku, których realizatorami były organizacje pozarządowe oraz promocja ich działań warszawskich organizacji trzeciego sektora wśród mieszkańców Stolicy.

Siódma edycja konkursu będzie wyjątkowa, ponieważ znacząco zmieniła się jego formuła. Wprowadzono trzy nagrody S3KTOR Nowatorski, S3KTOR Programowy i S3KTOR Aktywizujący. Zwycięzcy w tych kategoriach otrzymają nagrody w wysokości po 5 000 zł każda, a organizacja która otrzyma nagrodę Za całokształt – Grand S3KTOR, otrzyma               15 000 zł.

 

Do 19 maja 2017 roku  można zgłosić wybraną inicjatywę do konkursu w kategoriach:

1) S3KTOR Nowatorski – nagroda za nietuzinkowe, twórcze podejście do realizacji zadania. W ramach inicjatywy organizacja powinna zostosować autorskie metody w zakresie realizacji zadań statutowych. Poprzez swoje działania, bazując na własnym dorobku i wypracowanych programach, powinna dotrzeć do odbiorców. Realizując zadania statutowe zakłada się, że osiągnęła pozytywne rezultaty, które są spójne z polityką Miasta. Organizacja powinna także zastosować nowatorskie i skuteczne metody w rozwiązywaniu problemów, które mogą stanowić materiał szkoleniowy dla innych organizacji oraz stać się wzorem do naśladowania w przyszłości.

2) S3KTOR  Programowy – nagroda za działania realizowane przez organizację pozarządową zbieżne z polityką Miasta i wprost realizujące założenia dokumentów strategicznych m.st. Warszawy. Podstawą do realizacji inicjatywy był program lub były programy strategiczne Miasta. Ważne, żeby organizacja wskazała przynajmniej jeden program, który miał kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia całości inicjatywy. Realizowana inicjatywa cechowała się zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności. Realizator inicjatywy wskazał cel szczegółowy, wskaźniki i osiągnięte rezultaty w odniesieniu do konkretnych zapisów programu, który był podstawą dla realizacji zadania.

3) S3KTOR Aktywizujący – nagroda za działania aktywizujące różne środowiska.

Organizacja szczegółowo określa grupę odbiorców, którzy uczestniczyli w realizacji zadania. W opisie należy uwzględnić metodykę naboru uczestników i oddźwięk społeczny oraz to jaki wpływ miała inicjatywa na dotychczas uśpione sfery życia społeczności, w której była realizowana. W opisie należy również wskazać jakie było zaangażowanie uczestników w prowadzeniu przedsięwzięcia, osiągnięte, mierzalne i niemierzalne rezultaty działań integracyjnych np. liczbę wolontariuszy uczestniczących w realizacji zadania, pozyskanych partnerów, w tym inne organizacje pozarządowe lub grupy społeczne.

4) Nagroda Za całokształt Grand S3KTOR

Specjalna nagroda zostanie przyznana również przez partnera konkursu portal Warszawa.ngo.pl. Z kolei Warszawiacy wybiorą inicjatywę, która otrzyma Nagrodę Mieszkańców.

 

Do konkursu w trzech kategoriach podstawowych mogą być zgłaszane inicjatywy, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. Realizowane były w 2016 roku, niezależnie od terminu ich rozpoczęcia oraz zakończenia (czyli również projekty wieloletnie), za wyjątkiem inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu
 2. realizatorem były organizacje pozarządowe;
 3. realizowane były na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.

W przypadku inicjatyw wieloletnich oceniany będzie wyodrębniony etap danego projektu, realizowany od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Jedna osoba może zgłosić do konkursu kilka inicjatyw. Możliwe jest także zgłoszenie do konkursu więcej niż jednej inicjatywy danej organizacji pozarządowej – każda z nich będzie oceniana odrębnie.

By zgłosić inicjatywę wystarczy wypełnić i podpisać Kartę zgłoszenia inicjatywy i dostarczyć ją osobiście, drogą pocztową lub mailowo ([email protected]) do Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa).

Wzory Karty zgłoszenia inicjatywy oraz Karty zgłoszenia w kategorii Za całokształt Grand S3KTOR, w tym szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/s3ktor2016

 

Zwycięzcy poprzedniej edycji konkurs:

 • W kategorii EDUKACJA, nagrodę otrzymała Fundacja Humanity in Action Polska, realizator inicjatywy „Spotkanie przez duże S”. Tę inicjatywę nagrodzili również mieszkańcy Warszawy – przyznając w głosowaniu NAGRODĘ MIESZKAŃCÓW.
 • W kategorii EKOLOGIA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół S.O.S., realizator inicjatywy „Pasieka Edukacyjna”.
 • W kategorii KULTURA I SZTUKA nagrodę otrzymał Teatr Akt, realizator inicjatywy „Plaża Kozia Górka”. .
 • W kategorii POMOC SPOŁECZNA nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, realizator inicjatywy „Krąg wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną”.
 • W kategorii PROJEKTY WIELOWYMIAROWE nagrodę otrzymała Fundacja Rak’n’Roll, realizator inicjatywy „Korona Warszawy”. Ta inicjatywa otrzymała również NAGRODĘ GRAND PRIX.
 • W kategorii PRZESTRZEŃ MIEJSKA nagrodę otrzymało Social Wolves, realizator inicjatywy „Śmieci na wysokości”. Inicjatywa otrzymała także NAGRODĘ MIESZKANCÓW i NAGRODĘ SPECJALNĄ.
 • W kategorii SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE I PRWA CZŁOWIEKA nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Lambda Warszawa, realizator inicjatywy „Hostel Interwencyjny dla osób LGBT”.
 • W kategorii SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA nagrodę otrzymało Stowarzyszenie  Przyjaźni PS, realizator inicjatywy „Archiwum Społeczne Osiedla Przyjaźń”.
 • W kategorii ZDROWIE nagrodę otrzymała Fundacja „Zobacz… JESTEM”, realizator inicjatywy „Nie jestem sam…”.
  a
14446

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum