kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Konkurs S3KTOR po raz piąty

Opublikowany: 2015-01-08 12:19:44

Od dnia 2 stycznia do 9 lutego 2015 roku można zgłosić wybraną inicjatywę do konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2014 roku S3KTOR.

Od 2010 roku Urząd  m.st. Warszawy organizuje konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR. Konkurs, w którym nagradzane są wartościowe, ciekawe, czasami na co dzień niedostrzegalne inicjatywy, realizowane przez organizacje pozarządowe. Nagrody te promują działania społeczne oraz zaangażowanie na rzecz innych, na rzecz mieszkańców stolicy.Do tej pory odbyły się cztery edycje konkursu, w których wzięło udział ponad 500 inicjatyw.   

Celem konkursu jest wytypowanie dziesięciu najlepszych warszawskich inicjatyw 2014 roku, których realizatorami były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako organizacje pozarządowe), oraz promocja działań warszawskich organizacji pozarządowych wśród mieszkańców Stolicy. Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy wprowadzona jest w życie procedura konkursowa.

W celu zgłoszenia inicjatywy należy wypełnić Kartę zgłoszenia inicjatywy bądź Kartę potwierdzenia udziału inicjatywy, i dostarczyć je osobiście, mailowo bądź drogą pocztową do Centrum Komunikacji Społecznej. Istnieje również możliwość zgłoszenia inicjatywy za pomocą formularza on line dostępnego na stronie konkursu. 

Więcej informacji na: www.ngo.um.warszawa.pl/konkurs-s3ktor-2014

12719

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum