kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]
Jesteś tutaj:

Konsultacje społeczne w sprawie budżetu partycypacyjnego.

Opublikowany: 2013-11-28 13:31:00

W styczniu rusza budżet partycypacyjny w Warszawie na 2015 rok! Już teraz zapoznaj się z jego przebiegiem i włącz się w jego planowanie! Weź udział w konsultacjach społecznych!

17 lipca Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłosiła, że Warszawa przystępuje do wdrożenia budżetu partycypacyjnego.
Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Z budżetu każdej z dzielnic Warszawy została wydzielona kwota od 0,5 % do 1%, o której przeznaczeniu będą mogli zdecydować mieszkańcy tej dzielnicy. 
Z budżetu Dzielnicy Praga-Południe na rok 2015 zostanie wydzielona kwota 2 100 000 zł, co stanowi 0,6% środków finansowych będących w posiadaniu Urzędu Dzielnicy.
Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy przy współpracy z ekspertami w dziedzinie budżetu partycypacyjnego opracowało harmonogram jego przygotowania i realizacji. Obecnie trwają prace przygotowawcze do jego wprowadzenia w dzielnicach m.st. Warszawy na rok 2015. W ramach przygotowań w dzielnicach zostali wyznaczeni koordynatorzy, a także powołane Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego.
Ich zadaniem było ustalenie m.in.:
- czy kwoty przeznaczone na budżet partycypacyjny powinny być podzielone (np. pomiędzy osiedla wchodzące w składy poszczególnych dzielnic czy też wg innego podziału),
- wg jakiej zasady powinny być dzielone (np. liczebności mieszkańców, liczby inwestycji, innej),
- czy pozostawić część kwoty na projekty ogólnodzielnicowe (jaką część?).  
Południowopraski Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego zaproponował, aby kwotę 2 100 000 zł podzielić pomiędzy 8 osiedli stanowiących naszą Dzielnicę proporcjonalnie do liczby mieszkańców zameldowanych w ich granicach. Taki podział wynika z różnorodności infrastrukturalnej oraz społecznej cechującej Dzielnicę Praga-Południe. Jego podstawą były działające samorządy osiedli stanowiące jednostki samorządowe niższego szczebla.
Propozycję podziału na 8 osiedli oraz kwoty wg liczby zameldowanych mieszkańców przedstawia poniższa tabela.

Nazwa osiedla

Liczba mieszkańców zameldowanych

% mieszkańców zameldowanych w osiedlu

Kwota przyznana  (zł)

Gocław

40 253

23,64

496 431,13

Grochów Południowy

32 995

19,38

406 919,86

Saska Kępa

31 945

18,76

393 970,45

Grochów Północny

22 631

13,29

279 103,00

Grochów Centrum

15 737

9,24

194 080,86

Kamionek

12 900

7,58

159 092,78

Grochów Kinowa

9 423

5,53

116 211,72

Przyczółek Grochowski

4 394

2,58

54 190,21

Razem Praga-Południe

170 278

100

2 100 000,00

 

Aby zobaczyć podział Dzielnicy na 8 osiedli kliknij tutaj.

 

Aby sprawdzić, w którym osiedlu mieszkasz kliknij tutaj.


Jeżeli zgadzacie się Państwo z zaproponowanym podziałem lub macie własny pomysł weźcie udział w konsultacjach społecznych, które trwają od 2 do 31 grudnia br.


Swój głos lub swoje uwagi możecie przekazać:

1. podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego, które odbędzie się 11 grudnia (środa)  o godz. 17:30 w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262

2. poprzez wysłanie wypełnionej ankiety na maila: [email protected]

3. poprzez wypełnienie ankiety w jednym z 11 punktów konsultacyjnych:

1)      Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowska 274 w godz. 8:00-16:00
2)      Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 w godzinach 10:00-20:00
3)      Pływalnia „Szuwarek” przy ul. Kwatery Głównej 13 w godzinach 9:00-20:00
4)      Przychodnia Zdrowia przy ul. Sygietyńskiego 3 w godzinach 8:00-18:00
5)      Przychodnia Zdrowia przy ul. Ostrzyckiej 2/4 w godzinach 8:00-18:00
6)      Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 78 przy ul. Majdańskiej 5 w godz. 10:00-19:00
7)      Klub Osiedlowy „Relax” przy ul. Tarnowieckiej 13 w godzinach 12:00-18:00
8)      Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Meissnera 5 w godz. 9:00-20:00
9)      Klub Kultury Gocław przy ul. Abrahama 10 w godzinach 10:00-20:00
10)   Klub Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23 w godzinach 10:00-20:00
11)   Hala sportowa „Saska” przy ul. Angorskiej 2 w godzinach 9:00-20:00


Załączniki:
Ankieta konsultacyjna
Prezentacja przedstawiona podczas spotkania 11 grudnia 2013 roku

10725

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum