kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2019 R.

Opublikowany: 2019-02-01 11:07:17

W dniu 11 lutego br. w ramach kwalifikacji wojskowej rozpocznie swoją działalność Powiatowa Komisja Lekarska nr 4, z siedzibą w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 przy ul. Mińskiej 1/5. Komisja będzie działać do dnia 9 kwietnia 2019 r. (tel.: 519 047 444), i jest właściwa dla osób zameldowanych na obszarze Dzielnic: Praga – Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła m.st. Warszawy.

W ramach kwalifikacji wojskowej, określana jest kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej. Osoby wzywane stają przed komisją lekarską, upoważnionym przedstawicielem Prezydenta m.st. Warszawy oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień i otrzymują książeczkę wojskową.

Kwalifikacji wojskowej w 2019 roku podlegają:

 1. Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia, a więc 
  w roku 2019 jest to rocznik 2000;
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy do tej pory nie stawili się przed właściwą Powiatową Komisją Lekarską;
 3. Kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji;
 4. Osoby urodzone w latach 1998 – 1999, uznane za czasowo niezdolne
  do czynnej służby wojskowej.

 

Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, zarówno kobiety jak
i mężczyźni, pomiędzy 18 (ukończone) a 24 rokiem życia, niezależnie 
od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

 

Oceny, na podstawie przeprowadzonych badań, dokonują Powiatowe Komisje Lekarskie ustalając jedną z poniższych kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

 • „A" zdolny do czynnej służby wojskowej;
 • „B" czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre  lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • „D" niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 • „E" trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

Terminy stawiennictwa dla poszczególnych Dzielnic:

 • Praga – Południe: 11.02 – 07.03.2019 r.
 • Wawer: 08.03 – 26.03.2019 r.
 • Wesoła: 28.03 – 03.04.2019 r.
 • Rembertów: 04.04 – 09.04.2019 r.

 

27.03.2019 r. do kwalifikacji będą wzywane kobiety podlegające temu obowiązkowi.

 

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji wojskowej udzielane są przez pracowników Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 4 (tel.: 519 047 444) i Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga – Południe
(tel.: 22 443 55 18, 22 443 55 20, 22 443 54 93).

 

15320

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum