kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

„Lato w Mieście” w 2018 roku w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Opublikowany: 2018-03-16 15:29:00

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ze względu na przedłużający się remont w Szkole Podstawowej nr 60 przy ul. Zbaraskiej 3 w Warszawie oraz bezpieczeństwo  dzieci przebywających na terenie Szkoły, w okresie od 30 lipca 2018 roku do 14 sierpnia 2018 roku  oraz od  30 lipca 2018 roku do 17 sierpnia 2018 roku wakacyjny dyżur oddziału przedszkolnego i Wakacyjna Placówka Edukacyjna uruchomiona w ramach  Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018”, zostały tymczasowo przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 72 przy ul. gen L. M. Paca 44 w Warszawie.

Szczegółowych informacji udziela Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Zbaraska 3  nr tel. 22 810 28 82.


Zapisy na wolne miejsca do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018”

Zgodnie z harmonogramem Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” zapisy na wolne miejsca rozpoczynają się 21 czerwca 2018 roku od godziny 12.00. Zapisy na wolne miejsca będą trwały przez cały okres trwania wakacji tj. do 31 sierpnia 2018 roku. Decyzja o przyjęciu podejmowana jest w szkole, która organizuje Warszawski Program „Lato w Mieście 2018”.
Rodzice / prawni opiekunowie, którzy wypełnili kartę kwalifikacyjną w elektronicznym systemie zapisów - za pośrednictwem strony internetowej https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl - w terminie od 17 maja 2018 roku do 29 maja 2018 roku, ale nie dokonali do 18 czerwca 2018 roku potwierdzenia woli uczestnictwa w szkole do której uczeń został zakwalifikowany, w celu ubiegania się o przyjęcie na wolne miejsca do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” powinni:
1. Zgłosić się do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami (informacje o wolnych miejscach w szkołach dostępne będą od 21 czerwca 2018 roku od godz. 12:00 na stronie internetowej: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl);
2. Po potwierdzeniu możliwości przyjęcia na wolne miejsce przez szkołę podać numer Pesel dziecka, na podstawie, którego zostanie wygenerowana karta kwalifikacyjna;
3. Po wygenerowaniu karty kwalifikacyjnej przez szkołę rodzic / prawny opiekun składa podpis;
4. Upoważniona do udzielania informacji osoba w szkole, przekazuje rodzicowi / prawnemu opiekunowi zasady dokonania opłaty za wyżywienie;
5. Rodzic / prawny opiekun wnosi opłaty za posiłki oraz przynosi do szkoły potwierdzenie dokonania ww. opłaty lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat (przekazanie potwierdzenia opłat lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat jest warunkiem przyjęcia do Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej).
Rodzice / prawni opiekunowie, którzy w terminie od 17 maja 2018 roku do 29 maja 2018 roku w elektronicznym systemie zapisów (https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl) nie wypełnili karty kwalifikacyjnej, w celu ubiegania się o przyjęcie na wolne miejsca do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” powinni:
1. Zgłosić się do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami (informacje o wolnych miejscach w szkołach dostępne będą od 21 czerwca 2018 roku od godz. 12:00 na stronie internetowej: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl);
2. Po potwierdzeniu możliwości przyjęcia na wolne miejsce, przez szkołę, upoważniony pracownik w szkole, wprowadza dane o dziecku do elektronicznego systemu zgłoszeń;
3. Po wprowadzeniu niezbędnych danych osoba wypełniająca generuje wersję papierową karty, na której rodzic / prawny opiekun składa podpis;
4. Upoważniona do udzielania informacji osoba w szkole, przekazuje rodzicowi / prawnemu opiekunowi zasady dokonania opłaty za wyżywienie;
5. Rodzic / prawny opiekun wnosi opłaty za posiłki oraz przynosi do szkoły potwierdzenie dokonania ww. opłaty lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat (przekazanie potwierdzenia opłat lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat jest warunkiem przyjęcia do Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej).

 


 

Wykaz wakacyjnych placówek specjalistycznych

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1
ul. Kwatery Głównej 11
nr tel. 22 610 67 77
adres strony internetowej: www.opp1.waw.pl

2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2
ul. A. Nobla 18/26
nr tel. 22 617 59 62
adres strony internetowej: www.opp2.waw.pl

3. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
ul. J. Dwernickiego 29A
nr tel. 22 870 03 81
adres strony internetowej: www.opp3.waw.pl

4. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
ul. M. Pawlikowskiego 3
nr tel. 22 613 55 46
adres strony internetowej: www.opp4.waw.pl

5. Filia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2
ul. Wał Miedzeszyński 397 Zegrze Południowe
nr tel. 22 617 88 51
adres strony internetowej: http://mos2.pl/pl/?cat=2

6. Biblioteka Publiczna z filiami
ul. Meissnera 5
nr tel. 22 671 04 51 wew. 117
adres strony internetowej: www.bppragapd.pl

7. Dom Kultury „Orion”
ul. Egipska 7
nr tel. 696 459 063
adres strony internetowej: www.sbmatenska.art.pl

8. TKKF Olszynka Grochowska
ul. Osowska 15
nr tel. 22 610 65 23
adres strony internetowej: www.tenis-olszynka.pl

9. Klub Karate Tradycyjnego
ul. Osowska 82
nr tel. 22 403 70 71
adres strony internetowej: www.warszawa.karate.pl

10. Klub Kultury Gocław
ul. Abrahama 10
nr tel. 22 277 08 12
adres strony internetowej: www.klubgoclaw.pl

11. Pływalnia „Wodnik”
ul. Abrahama 10
nr tel. 22 673 82 00
adres strony internetowej: www.osir.waw.pl

12. Pływalnia „Szuwarek”
ul. Kwatery Głównej 13
nr tel. 22 879 77 51
adres strony internetowej: www.osir.waw.pl

13. Hala Sportowa „Saska”
ul. Angorska 2
nr tel. 22 672 60 77
adres strony internetowej: www.osir.waw.pl

Szczegółowe informacje, dotyczące oferty wakacyjnych zajęć specjalistycznych znajdują się na stronach internetowych ww. placówek.


 

rf

Harmonogram zapisów na Warszawski  Programu "Lato w Mieście 2018".

 

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

17 maja
godzina 12.00

29 maja
godzina 12.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

7 czerwca
godzina 16.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych

7 czerwca
godzina 16.00

18 czerwca godzina 12.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie (na wskazane przez szkołę konto)

8 czerwca godzina 8.00

18 czerwca godzina 15.00

Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie Lato w Mieście 2018, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwiedzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie

19 czerwca
 godzina 16.00

Informacja o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych

21 czerwca
godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

21 czerwca
godzina 12.00

31 sierpnia

Zapisy na wolne miejsca

Zapisy uczestników na Warszawski Program „Lato w Mieście 2018” odbywają się przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem:  www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

  

Wykaz placówek realizujących Warszawski Program „Lato w Mieście 2018” w formie wakacyjnych placówek edukacyjnych
w okresie od 25.06.2018 r. do 27.07.2018 r.

1. Szkoła Podstawowa nr 72
ul. gen. L. M. Paca 44
nr tel. 22 277 14 30

2. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135
ul. G. Przemyka 5
nr tel. 22 671 33 72

3. Szkoła Podstawowa nr 143
Al. Stanów Zjednoczonych 27
nr tel. 22 617 72 32

w okresie od 25.06.2018 r. do 13.07.2018 r.

1. Szkoła Podstawowa nr 163
ul. Osiecka 28/32
nr tel. 22 277 14 42

w okresie od 30.07.2018 r. do 31.08.2018 r.

1. Szkoła Podstawowa nr 60
ul. Zbaraska 3
nr tel. 22 810 28 82

w okresie od 30.07.2018 r. do 10.08.2018 r.

1. Szkoła Podstawowa nr 375
ul. gen. R. Abrahama 10
nr tel. 22 671 08 42

w okresie od 13.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

1. Szkoła Podstawowa nr 373
ul. Angorska 2
nr tel. 22 617 57 24

2. Szkoła Podstawowa nr 397
ul. Afrykańska 11
nr tel. 22 617 68 03

w okresie od 20.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

1. Szkoła Podstawowa nr 163
ul. Osiecka 28/32
nr tel. 22 277 14 42

14911

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum