kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Mapa akustyczna m.st. Warszawy

Opublikowany: 2017-10-10 15:26:58

Serdecznie zapraszamy na prezentację najnowszej edycji kompletu opracowań składających się na Mapę akustyczną m.st. Warszawy. Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku, które zostały zaimplementowane do prawa krajowego, tj. do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) Warszawa jako aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, dokonuje oceny stanu akustycznego środowiska, tj. sporządza mapę akustyczną.

Mapa akustyczna m.st. Warszawy tworzona jest w cyklu 5-letnim, a pierwsza powstała w roku 2007. Aktualna mapa została sporządzona na podstawie danych wejściowych zgromadzonych w latach 2014 – 2016 i jest dostępna na stronie www. mapa akustyczna.um.warszawa.pl

 

W oparciu o mapy akustyczne, sporządzane są programy ochrony środowiska przed hałasem.

 

Mapa akustyczna stanowi podstawowe źródło danych wykorzystywanych dla celów:

  informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem;

  opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska;

  tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem.

 

Spotkania z mieszkańcami, podczas których będziemy rozmawiać o klimacie akustycznym miasta, odbędą się 18 i 24 października 2017 w Centrum Kreatywności Targowa mieszczącym się przy ul. Targowej 56.

 

Zapraszamy również dzieci, na które będzie czekał kącik zabaw, a w nim książeczki, kolorowanki, układanki i zabawki. 

 

Serdecznie zapraszamy

a

 

14702

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum