kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]
Jesteś tutaj:

Miron upamiętniony!

Opublikowany: 2019-06-28 15:09:00

W piątek, 28 czerwca 2019 r., o godz. 13.00, przy ul. Lizbońskiej 2 odbyła się kameralna uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Mironowi Białoszewskiemu. Ten wybitny prozaik, poeta i dramaturg mieszkał tutaj przez ostatnie lata, aż do śmierci w 1983 roku. Tablica powstała z inicjatywy Fundacji im. Mirona Białoszewskiego, a ufundował ją i wykonał Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, za zgodą i przy współpracy z Zarządem Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ateńska”. Uroczystość, prowadzona przez rzecznika prasowego Dzielnicy Praga-Południe Andrzeja Opalę, zorganizowali: Fundacja im. Mirona Białoszewskiego, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy i Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Ateńska”.

Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się mieszkańcy bloku przy Lizbońskiej 2 i Saskiej Kępy, m.in. z Janem Kazimierzem Kossakowskim. Obecni byli wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Praga-Południe Bożena Manarczyk, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe Bogdan Jeziorski, przewodniczący Komisji Kultury Rady Dzielnicy Praga-Południe Michał Wieremiejczyk, burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Tomasz Kucharski, zastępca burmistrza Izabela Szostak-Smith, wiceprzewodniczący Rady Fundacji im. Mirona Białoszewskiego Tadeusz Sobolewski, prezes zarządu Fundacji im. Mirona Białoszewskiego prof. Anna Sobolewska, sekretarz zarządu Fundacji im. Mirona Białoszewskiego – Helena Gąsiorowska, Jarosław Machlewski – Prezes Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ateńska”, naczelnik Wydziału Kultury i Sportu dla Dzielnicy Praga-Południe Iwona Kaczorowska, Michał Śpiewak z samorządu Saskiej Kępy, który walnie przyczynił się do powstania tablicy, reprezentanci południowopraskiej Rady Seniorów, ECUDiTW, PZERiI, pracownicy naukowi Instytutu Badań literackich Polskiej Akademii Nauki Instytutu Kultury Uniwersytetu Warszawskiego, przyjaciele Mirona Białoszewskiego, pisarze, artyści, m.in. piosenkarka i aktorka Katarzyna Żak, dziennikarze, studenci, przedstawiciele mediów oraz pracownicy instytucji kultury Dzielnicy Praga-Południe.

W otwierającym uroczystość wystąpieniu burmistrz Tomasz Kucharski przypomniał o początkach akcji, dzięki której zawisła ta tablica. Wspominał poetę i jego otoczenie, a zakończył dość smutną refleksją: „Niedawna dewastacja instalacji „Patyk, na który nawija się niebo”, jaką na cześć Mirona Białoszewskiego stworzył tu, na 11 piętrze, pan Wojciech Bąkowski, przypomina w jakimś sensie wiersz Norwida „Fortepian Szopena”. Oto pamięć o wielkim artyście musiała zmierzyć się z pogłębiającym się w ostatnich latach zdziczeniem społeczeństwa i przyzwoleniem na nie, z upadkiem obyczajów i brakiem kultury”.

Przemawiająca następnie prof. Anna Sobolewska podziękowała wszystkim osobom, dzięki którym tablica Białoszewskiego mogła pojawić się na bloku przy Lizbońskiej 2: od pomysłodawców z Fundacji, przez władze dzielnicy, konkretnych urzędników m.st. Warszawy i dzielnicy Praga-Południe, dzięki którym zrealizowano pomysł, aż po władze spółdzielni mieszkaniowej.

Następnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, którego dokonali prof. Anna Sobolewska, Tadeusz Sobolewski i burmistrz Tomasz Kucharski.

Poetę wspominał następnie Tadeusz Sobolewski – przyjaciel Mirona, dziennikarz, autor m.in. książki „Człowiek MIRON”. Ukoronowaniem spotkania stało się „Czytanie Mirona”, które poprowadziła Helena (Halina) Gąsiorowska. Utwory Mirona Białoszewskiego napisane na Lizbońskiej czytali obecni na uroczystości przyjaciele Mirona, poeci i aktorzy amatorzy.

Na zakończenie Jarosław Machlewski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Ateńska”, zaprezentował zebranym autentyczną teczkę członka spółdzielni Mirona Białoszewskiego, wraz z jego podaniami, pismami itp.

df

df

df

df

df

sd

 

15564

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum