kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Praga-Południe

 

Informujemy, że w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 w Sali nr 305 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 odbędzie się I Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. 

Proponowany porządek obrad I Sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Uroczyste zaprzysiężenie radnych.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów do Prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
  5. Przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
  6. Przeprowadzenie wyborów na Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
  7. Przeprowadzenie wyborów na stanowisko Sekretarza Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
  8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Marcin Kluś

 


 

 

 


 

Materiały do pobrania:OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zgodnie z postanowieniami Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nadanego Uchwałą Nr 65/VIII/2019 Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz nadania jej statutu, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Ogłoszenie skierowane jest do mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, którzy uczą się w szkołach ponadpodstawowych na terenie innych dzielnic lub poza Warszawą.

Nabór pozostałych kandydatów prowadzony jest równolegle przez szkoły ponadpodstawowe w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – po 2 przedstawicieli z każdej ze szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia, zawierającym:

1) imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia, nazwę i adres szkoły, nr legitymacji uczniowskiej, nr PESEL, adres e-mail, telefon kandydata oraz opiekuna prawnego;

2) zgodę rodziców kandydata;

3) oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych;

4) uzasadnienie swojego zgłoszenia do Młodzieżowej Rady Dzielnicy. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31 października 2019 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach 8.00-16.00 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274.

Wyboru kandydatów spośród mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy dokona Komisja, w której skład wchodzą: Koordynator Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe, Doradca ds. młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe, dwóch radnych Dzielnicy Praga-Południe oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Każdy z kandydatów na radnego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe będzie miał możliwość zaprezentowania przed Komisją swojej kandydatury.

Wyboru kandydatów spośród mieszkańców Komisja dokona w głosowaniu tajnym.

Komisja, w terminie do 30 listopada 2019 r., ogłosi listę radnych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe wybranych spośród mieszkańców.