kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]
Jesteś tutaj:

Nabór do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego

Opublikowany: 2013-10-23 13:34:00

Trwa nabór do zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy! Zgłoszenia do 6 października! Jesteś działaczem organizacji pozarządowej albo mieszkańcem Pragi-Południe? Chcesz mieć wpływ na kształt budżetu partycypacyjnego w naszej dzielnicy? Zgłoś się do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego Pragi-Południe. Rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem budżetu partycypacyjnego w naszej dzielnicy.

Co to jest budżet partycypacyjny?
Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu Pragi-Południe: zgłaszając projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos.
 
Czym jest zespół ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy?
To grupa osób powołana uchwałą burmistrza do wypracowywania zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy na 2015 roku, monitorowania i wspierania przebiegu budżetu oraz promowanie działań podejmowanych w ramach budżetu. W skład zespołu wejdą mieszkańcy, organizacje pozarządowe, radni Rady Dzielnicy i osiedli oraz urzędnicy. 
 
Kto może zgłosić się do zespołu?
Do zespołu może zgłosić się mieszkaniec dzielnicy lub organizacja pozarządowa (po jednym przedstawicielu z organizacji) działająca na jej obszarze.
 
Jak można zgłosić się do zespołu?
Wystarczy przesłać swoje zgłoszenie, w którym należy podać imię, nazwisko, kontakt mailowy lub telefoniczny oraz zaznaczyć czy dana osoba zgłasza się jako osoba fizyczna czy organizacja pozarządowa na adres [email protected] lub przekazać osobiście do Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, pok. 129.
- termin zgłoszeń upływa 6 października 2013 r.
 
Jak będą wybierani członkowie zespołu?
- 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych
Po zebraniu zgłoszeń odbędzie się spotkanie z przedstawicielami zgłoszonych organizacji pozarządowych, w trakcie którego (po dyskusji o planowanych działaniach i potencjale organizacji) nastąpi wybór 5 przedstawicieli spośród wszystkich zgłoszonych organizacji. Jeśli zgłosi się mniej osób niż 5 przedstawicieli organizacji albo równo 5, wtedy wszystkie osoby wejdą w skład zespołu.
- 5 przedstawicieli mieszkańców
Po zebraniu zgłoszeń odbędzie się spotkanie ze zgłoszonymi osobami. Na spotkaniu odbędzie się dyskusja o planowanych działaniach, potencjale i możliwościach czasowych poszczególnych osób. Następnie ze wszystkich zgłoszonych zostanie wylosowanych 5 przedstawicieli mieszkańców. Spotkanie kończy się dyskusją nad możliwościami uczestnictwa osób niewylosowanych i ich chęci uczestnictwa w dalszych krokach procesu. Jeśli zgłosi się 5 mieszkańców albo mniej niż 5, wszystkie osoby wchodzą w skład zespołu.
Terminy spotkań zostaną podane na stronie urzędu oraz na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl i przekazane wszystkim zgłoszonym.
W skład zespołu wejdą również:
- urzędnicy (5 osób wyznaczonych przez burmistrza), 
- po jednym przedstawicielu klubów działających w Radzie Dzielnicy, wytypowanych przez klub (liczba osób zależy od liczby klubów w dzielnicy), 
- po jednym radnym z działających rad osiedli, wskazanych przez radę osiedla (liczba osób zależy od liczby rad osiedli w dzielnicy). 
W dzielnicach, w których nie ma rad osiedli, ta grupa nie jest w zespole reprezentowana.
 
Jak będzie wyglądała praca zespołu?
Szacujemy, że do końca 2013 r. odbędą się około 3-4 spotkania oraz co najmniej 10 spotkań do połowy września 2014 r.
Termin zakończenia prac zespołu – połowa września 2014 r.
Członkowie zespołu ze strony społecznej nie będą pobierali wynagrodzenia za pracę, pracownicy urzędu dzielnicy i radni będą uczestniczyli w spotkaniach zespołu w ramach obowiązków służbowych.
 
Co wydarzy się dalej?
Zespół zostanie powołany uchwałą Zarządu Dzielnicy i rozpocznie prace nad zasadami realizacji budżetu partycypacyjnego w dzielnicy. 
 
Jak będzie przebiegał budżet partycypacyjny w naszej dzielnicy?
Przebieg budżetu partycypacyjnego wypracuje Zespół ds. budżetu partycypacyjnego, a następnie zostanie on poddany konsultacjom społecznym. Każdy z mieszkańców będzie mógł zgłosić swoje pomysły i uwagi do zaproponowanego harmonogramu. Następnie, na podstawie wyników konsultacji, zespół opracuje ostateczny kształt przebiegu budżetu partycypacyjnego w dzielnicy. 
 
 
10128

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum