Nieruchomość gruntowa przy ul. Załęże

 

 

ZRZĄDZENIE NR 352/2019
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia  04.03.2019 roku

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Załęże.

 link do Zarządzenie nr 352/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 04 marca 2019 roku 

działka/i ew.nr

157

obręb

3-04-05

powierzchnia

574

księga wieczysta

WA6M/00186076/9

mpzp

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Według Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, nieruchomość znajduje się na terenie o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej symbolem M 2.12.

Określenie sposobu i możliwości zagospodarowania nieruchomości może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Dla ww. nieruchomości została wydana decyzja nr 56/WZ-PPd/10 o warunkach zabudowy z dnia 28.12.2010 roku  ustalająca warunki i szczegółowe  zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem.

 

forma zbycia

sprzedaż

cena wywoławcza

720 000,- plus podatek VAT

wadium

72 000 zł

minimalne postąpienie

7 200 zł

termin złożenia zgłoszenia udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami

 

09.05.2019r. do godz. 1500

Termin przetargu

15.05.2019r. godz. 1000

 

 

 

Dodatkowe informacje na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl  w serwisie „Nieruchomości miejskie – kup lub wynajem”.  Ponadto bliższe dane o nieruchomości można uzyskać w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Wydział Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy przy pl. Chałubińskiego 8 pok. 28 tel. 22 44 32 159,  lub w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 pok. 225, tel. 22 44 35 269, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Adres

Załęże Zobacz na mapie
działka budowlana , 574 m2Przetarg

Data przetargu: 15 Maj 2019 10:00
Cena wywoławcza: zł/m2
w trakcie przetargu

 

 

 

 

Zdjęcia

« wróć do listy nieruchomości