Nieruchomość gruntowa zabudowana przy ul. Kawczej 34

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
 

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), że nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Kawczej 34, stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowaną w księdze wieczystej KW Nr WA6M/00489436/5, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 182/2 o powierzchni 1104 m2 w obrębie 3-05-09. przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Brak  jest  danych  dotyczących roku  budowy budynku. Budynek składa się z jednej  kondygnacji o powierzchni użytkowej 54,51 m2 – kuchnia, dwa pokoje, łazienka z wc, przedpokój i wiatrołap. Budynek wyposażony  jest  w instalacje: wodociągową, elektryczną, kanalizację lokalną. Budynek jest niezamieszkały i  znajduje się w złym stanie technicznym. 

 

 

Cena wywoławcza

2 000 000,00 zł ( dwa miliony złotych  00/100)

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

 
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego przy ul. Grochowskiej 274, pok. nr 321, III piętro, tel. 22 44 35 378, kom. 786 857 331, od poniedziałku do piątku w godz. 900–1500.

 

Adres

ul. Kawcza 34 Zobacz na mapie
działka budowlana , 1104 m2Przetarg

Data przetargu:
Cena wywoławcza: zł/m2
przygotowywana - czas przybliżony

Zdjęcia

« wróć do listy nieruchomości