kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Budżet Obywatelski w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2021 roku

7. edycja Budżetu obywatelskiego w Warszawie!

Opublikowany: 2019-11-18 14:11:00

Wyniki głosowania na projekty z warszawskiego budżetu obywatelskiego 2021 ogłoszone! Mieszkańcy zdecydowali i w 2021 roku będziemy realizować na Pradze-Południe 12 wybranych projektów. Są to przede wszystkim pomysły wspierające środowisko: nowe drzewa, nasadzenia, kwiaty, kosze do segregacji śmieci. Będzie też jaśniej i bezpieczniej – wybrano projekt zakładający postawienie nowych latarni. Chcemy być bliżej natury nawet w wielkim mieście – zwycięski jest pomysł bezpłatnej wypożyczalni kajaków i desek sup. Dzięki Państwa głosom poprawi się przestrzeń miejska na Grochowie, Gocławiu i Saskiej Kępie -  wybrano remonty chodników w tych obszarach. 

Na projekty z budżetu obywatelskiego na Pradze-Południe zaplanujemy w budżecie miejskim na  2021 rok 5 898 784 zł. W naszej dzielnicy otrzymaliśmy 10 568 ważnych kart do głosowania, za wszystkie głosy serdecznie dziękujemy! Gratulacje należą się autorom zwycięskich projektów, to dzięki Waszej energii i aktywności będzie możliwa realizacja wybranych pomysłów!

Lista zwycięskich projektów znajduje się tutaj. Pełna informacja jak głosowali mieszkańcy Warszawy w 7. edycji budżetu obywatelskiego dostępna na stronie https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/

Plik do pobrania

 


 

BUDŻET OBYWATELSKI – etap głosowania na projekty

Każdy warszawiak, który chce aktywnie włączyć się w decyzję, jak będzie wyglądało jego najbliższe otoczenie i z jakiej oferty miasta skorzysta może głosować na 15 projektów w wybranej dzielnicy i 10 pomysłów ogólnomiejskich w terminie od 1 do 15 września br.

To już siódmy raz warszawiacy mają możliwość wybierania pomysłów, którymi chcieliby się cieszyć w przyszłym roku. Budżet, wcześniej zwany partycypacyjnym, od roku obywatelski, na stałe wpisał się w kalendarz Warszawy. Do wydania na Pradze-Południe mamy prawie 6 mln zł, a limit na pojedynczy projekt dzielnicowy wynosi 1 mln 180 tys. zł. Jeszcze droższe pomysły znajdziemy w części ogólnomiejskiej – do wydania jest tu blisko 25 mln zł (limit dla projektów ogólnomiejskich wynosi 4,9 mln zł). Niektóre z nich są zlokalizowane na Pradze. Głosować możemy papierowo w Urzędzie Dzielnicy lub elektronicznie na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl. Najwygodniejsze i - co ważne - najbezpieczniejsze w dobie koronawirusa, wydaje się głosowanie elektroniczne. Taki sposób głosowania polecamy! Głos oddać może każdy mieszkaniec Warszawy, bez względu na wiek, w imieniu nieletnich zrobi to rodzic lub opiekun prawny. 

Na Pradze-Południe mamy wiele ciekawych propozycji - 106 projektów dzielnicowych udało się ocenić pozytywnie i spośród nich możemy wybierać. „Jakco roku mamy powody do zadowolenia. Cieszy aktywność mieszkańców Pragi-Południe, nasza dzielnica jest wysoko pod względem liczby zgłoszonych projektów”. - mówi Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe. „Za wszystkie pomysły serdecznie dziękuję”. Najliczniej, tradycyjnie już, reprezentowane są pomysły infrastrukturalne. Mieszkańcy wskazali miejsca do: oświetlenia, naprawy nawierzchni dróg i chodników, urządzenia podwórek i rozbudowy ścieżek rowerowych. Pamiętamy o najmłodszych – w ofercie są boiska i place zabaw. Niezmiennie troszczymy się również o kondycję fizyczną - zgłoszono siłownie plenerowe i ściankę wspinaczkową. Dbamy o czystość i środowisko – są pomysły zwiększenia liczby koszy na śmieci i nasadzeń zieleni. Nie mogło zabraknąć również warsztatów i zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych. Dzięki budżetowi obywatelskiemu biblioteki mogą poszerzyć pulę nowości czytelniczych, a mieszkańcy Gocławia mają szansę zyskać nowy dom sąsiedzki. 

Pełna oferta projektów znajduje się na stronie app.twojbudżet.um.warszawa.pl.

Wyniki głosowania będą znane 30 września br.

Do 15 września czekamy na Państwa głosy!

Karta do głosowania offline (plik do wydrukowania)

Informator i lista projektów (plik do pobrania)

 


 

Wyniki oceny projektów do budżetu obywatelskiego 2021

Etap ponownej oceny projektów do budżetu obywatelskiego 2021 zakończony. 

Poznaliśmy projekty dopuszczone do głosowania. Na Pradze-Południe pozytywną ocenę otrzymało 106 projektów dzielnicowych!

Mieszkańcy mogą głosować na 15 wybranych przez siebie pomysłów dzielnicowych i 10 ogólnomiejskich. Można je przejrzeć na https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/.

Przypominamy: głosowanie od 1 do 15 września! Swoich faworytów wybieramy głosując przez internet na stronie https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/ lub papierowo w Urzędzie Dzielnicy. Jak zwykle liczy się każdy głos! Wyniki głosowania poznamy 30 września br.

Plik do pobrania

 


 

Znamy już wyniki oceny projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 2021

W tej edycji warszawianki i warszawiacy zgłosili 2433 pomysły do budżetu obywatelskiego. 1460 projektów oceniono pozytywnie. Ta liczba może jeszcze wzrosnąć, ponieważ autorki i autorzy propozycji ocenionych negatywnie mogą się odwołać. Na Pradze-Południe pozytywną ocenę uzyskały 103 projekty. Gratulacje dla projektodawców!

Wyniki oceny wszystkich projektów zgłoszonych w tej edycji są dostępne na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz w pliku do pobrania.Na czym polegała ocena projektów?Pracownicy urzędu m.st. Warszawy sprawdzali możliwość realizacji zgłoszonych propozycji. Ocena składała się z dwóch etapów: oceny formalnej (sprawdzenie kompletności dokumentów i poprawności ich złożenia) i oceny merytorycznej (m.in. zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, możliwość realizacji pomysłu we wskazanej lokalizacji, dostępność projektu dla innych mieszkańców).Co dalej?Autorki i autorzy projektów, których propozycje zostały ocenione negatywnie mogą odwołać się od wyniku oceny. Mogą to zrobić od 24 do 30 czerwca (włącznie).Odwołanie można złożyć:

 1. Internetowo - za pośrednictwem swojego konta na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl
 2. Papierowo – w urzędzie m.st. Warszawy

 Jak złożyć odwołanie przez internet?

 1. Zaloguj się na swoim koncie na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl,
 2. W strefie użytkownika przejdź do listy zgłoszonych projektów,
 3. Kliknij w trybik przy wybranym projekcie, aby rozwinąć dostępne opcje,
 4. Wybierz "Wyślij odwołanie",
 5. Napisz, dlaczego uważasz, że Twój projekt powinien zostać oceniony pozytywnie. Opisz zastrzeżenia do oceny projektu i uzasadnij je. Możesz odnieść się do kryteriów wymienionych w karcie oceny, które nie zostały spełnione.
 6. Kliknij przycisk "Wyślij odwołanie" i potwierdź chęć wysłania odwołania.

Jak złożyć odwołanie w formie papierowej?

Papierowe odwołanie należy przynieść do:

 • Urzędu Dzielnicy (jeżeli dotyczy projektu dzielnicowego)
 • Centrum Komunikacji Społecznej, za pośrednictwem kancelarii ogólnej przy ul. Kredytowej 3 (jeżeli dotyczy projektu ogólnomiejskiego).

 Nie ma wzoru formularza odwołania, ale odwołanie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko autora projektu,
 • nazwę projektu,
 • zastrzeżenia do oceny projektu wraz z uzasadnieniem,
 • oraz podpis (w przypadku składania odwołania w formie papierowej).

 Odwołania będą rozpatrywane do 14 sierpnia. Wtedy poznamy ostateczne wyniki oceny i listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie.

Głosowanie odbędzie się od 1 do 15 września, a wyniki głosowania poznamy 30 września.

  

 
Zmiany w harmonogramie budżetu obywatelskiego 2021
 
W czwartek 23 kwietnia warszawscy radni zdecydowali o zmianie harmonogramu obecnej edycji budżetu obywatelskiego. Przedłużono czas na ocenę projektów zgłoszonych przez mieszkańców, a głosowanie zostało przeniesione na wrzesień.

Rada m.st. Warszawy zdecydowała o zmianie uchwały nr XI/218/2019 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego. Zaktualizowany został harmonogram przebiegu bieżącej edycji budżetu obywatelskiego.

Dlaczego zmieniamy harmonogram?

Wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego a następnie stanu epidemii oraz liczne zakazy i regulacje wprowadzone przez organy administracji rządowej uniemożliwiają sprawną realizację budżetu obywatelskiego w Warszawie. W obecnej sytuacji pracownikom urzędu trudno przeprowadzić rzetelną ocenę zgłoszonych projektów. Również organizacja głosowania w czerwcu tak, aby przeprowadzić je w sposób bezpieczny dla mieszkańców, wydaje się ryzykownym przedsięwzięciem. 

Co się zmienia?

Etap oceny projektów został wydłużony do 24 czerwca br., aby możliwe było przeprowadzenia rzetelnej oceny zgłoszonych projektów. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać odwołania już w dniu ogłoszenia wyników oceny, czyli 24 czerwca br. Rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny projektów, zgodnie z nowych harmonogramem, przypada od 24 czerwca do 14 sierpnia br. Z kolei głosowanie odbędzie się w dniach 1 – 15 września br., a wyniki ogłosimy 30 września br. Pozostałe zasady regulujące przebieg budżetu obywatelskiego w Warszawie nie zmieniły się. 

Zaktualizowany harmonogram budżetu obywatelskiego na rok 2021

Terminy przeprowadzania budżetu obywatelskiego na rok 2021 - terminy przeprowadzania etapów budżetu obywatelskiego:

1. Zgłaszanie projektów - od 3 grudnia do 21 stycznia 2020 r.

2. Ocena projektów - od 22 stycznia do 24 czerwca 2020 r., w tym zamieszczenie w ESOG informacji o wyniku oceny projektów oraz przekazanie jej projektodawcy         do 24 czerwca 2020 r.

3. Odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania - od 24 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.

a. składanie odwołań - od 24 do 30 czerwca 2020 r.

b. rozpatrywanie odwołań - od 24 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.

c. zamieszczenie w ESOG informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania i przekazanie jej projektodawcy - do 14 sierpnia 2020 r.

4. Głosowanie mieszkańców m.st. Warszawy na projekty oraz ustalenie wyników głosowania - 1 września do 30 września 2020 r.

a. głosowanie mieszkańców m.st. Warszawy na projekty - od 1 do 15 września 2020 r.

b. ustalenie wyników głosowania - od 16 do 30 września 2020 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania - 30 września 2020 r.

Terminy pozostałych czynności w ramach budżetu obywatelskiego

1. Publikowanie w ESOG informacji o potencjalnych skutkach realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz społeczności lokalnej - do 14 sierpnia 2020 r.

2. Wycofanie projektu przez projektodawcę - do 17 sierpnia 2020 r.

3. Zgłoszenie przez mieszkańca mającego trudności z poruszaniem potrzeby głosowania poprzez przekazanie karty do głosowania przedstawicielowi Urzędu m.st. Warszawy -od 24 sierpnia do 9 września 2020 r.

Co z realizacją projektów, które mieszkańcy wybiorą w głosowaniu?

Projekty wybrane w tej edycji będą realizowane w 2021 roku o ile sytuacja formalno-prawna i faktyczna umożliwi ich pełną realizację. Realizacja budżetu obywatelskiego w Warszawie jest obowiązkowa i wynika z zapisów ustawy o samorządzie gminnym. W bieżącej edycji budżetu obywatelskiego na realizację projektów mieszkańców przeznaczono ponad 83 mln zł.

 


 

15 stycznia odbył się w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262 maraton pisania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2021.

Autorzy projektów do budżetu obywatelskiego konsultowali swoje pomysły z urzędnikami i mieszkańcami. Do dyspozycji mieszkańców byli pracownicy różnych wydziałów Urzędu Dzielnicy Praga-Południe oraz przedstawiciele Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.

Ze wsparcia urzędników skorzystali autorzy, którzy po raz pierwszy przystąpili do pisania projektów. Na spotkanie przybyli również doświadczeni projektodawcy, którzy mogą pochwalić się pomysłami zrealizowanymi w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego.

Jak co roku najwięcej pytań dotyczyło zagadnień z zakresu infrastruktury i ochrony środowiska. Pojawiły się też pytania dotyczące możliwości składania projektów z obszaru sportu i kultury. W związku z tym spodziewamy się też ciekawych projektów sportowych i kulturalnych, które wpłyną na rozwój naszej dzielnicy.

Spotkanie dało możliwość projektodawcom skorzystania z okazji zdobycia podpisów na listach poparcia od obecnych na maratonie osób.

W tej edycji budżetu obywatelskiego po raz pierwszy warszawianki i warszawiacy mogą liczyć na wsparcie ambasadorów, czyli osób, które swoją postawą, zaangażowaniem i działaniami zachęcają mieszkańców do uczestnictwa w budżecie obywatelskim. Ich głównym zadaniem jest promocja idei i zasad budżetu obywatelskiego oraz pomoc mieszkańcom, którzy chcą wziąć udział w procesie, w szczególności na etapie zgłaszania pomysłów oraz głosowania. Kontakty do ambasadorów można znaleźć na stronie: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/ambasadorzy-budzetu-2021

Czekamy na projekty do 21 stycznia! Praga-Południe mogła pochwalić się dotąd dużą aktywnością mieszkańców - w poprzednich edycjach budżetu zawsze byliśmy w czołówce wśród warszawskich dzielnic pod względem liczby zgłoszonych projektów. A jakie będą projekty w 7. Edycji - te dzielnicowe i warszawskie?

Pomysły można zgłaszać do 21 stycznia w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe lub przez stronę internetową app.twojbudzet.um.warszawa.pl.

 


 

Dzielnicowy maraton pisania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2021

Zapraszam na maraton pisania projektów do budżetu obywatelskiego w dniu 15 stycznia 2020r. w godz. 16.00 - 19.00 w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262.

W tym dniu urzędnicy odpowiedzą na pytania projektodawców dotyczące zgłaszania pomysłów, pomogą wypełnić formularze i wycenić projekty. Do dyspozycji mieszkańców będą przedstawiciele wydziałów infrastruktury, ochrony środowiska, kultury, oświaty oraz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Przy kawie i herbacie można będzie podyskutować z urzędnikami i mieszkańcami o najważniejszych potrzebach lokalnych społeczności i pomysłach ich realizacji.

Zachęcam do dyskusji, zapraszam na maraton!

Tomasz Kucharski

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

 


 

Dyżur konsultacyjny

Zapraszamy na dyżur konsultacyjny dla mieszkańców zainteresowanych złożeniem projektów do budżetu obywatelskiego 2021! W najbliższą sobotę 7 grudnia czekamy na projektodawców w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe w godz. 10.00-13.00. Będzie możliwość skonsultowania projektów infrastrukturalnych, zielonych, oświatowych i kulturalnych. Zainteresowani otrzymają ulotki i informatory pomocne przy zgłaszaniu pomysłów. Do zobaczenia!

 


 

Spotkanie inaugurujące 7. edycję Budżetu obywatelskiego w Warszawie i na Pradze-Południe

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie inaugurujące 7. edycję budżetu obywatelskiego na Pradze-Południe. 3 grudnia br. we wtorek o godz. 18.00 w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262 w sali konferencyjnej przedstawiciele urzędu omówią najważniejsze zasady nowej edycji budżetu obywatelskiego i przedstawią plany inwestycyjne dzielnicy.

Projektodawcy i wszyscy zainteresowani mieszkańcy będą mogli zadać pytania dotyczące zadań realizowanych w ramach budżetu. Dostępne będą materiały informacyjne o procesie warszawskiego budżetu obywatelskiego. Od 3 grudnia 2019 r. do 21 stycznia 2020 r. trwa etap zgłaszania pomysłów do 7. edycji. W Dzielnicy Praga-Południe jest do wydania prawie 6 mln zł, a w całej Warszawie ponad 83 mln zł. Czekamy na Państwa projekty. Zapraszamy do udziału w spotkaniu.


 

Już od 3 grudnia 2019 r. mieszkańcy Warszawy znowu będą mogli zgłaszać swoje pomysły do budżetu obywatelskiego! W ramach 7. edycji warszawiacy zdecydują o przeznaczeniu 83 111 363 zł, na Pradze-Południe mieszkańcy mają do wydania prawie 6 mln zł.

 W 7 edycji budżetu obywatelskiego wracamy do “starego” porządku, który obowiązywał przez pierwsze pięć lat budżetu partycypacyjnego w Warszawie: składanie pomysłów rozpoczyna się pod koniec roku, a głosowanie przypada na czerwiec.

Odmienny przebieg budżetu obywatelskiego na 2020 rok był m.in. konsekwencją wejścia w życie nowych przepisów ustawowych.

Dokumentem określającym zasady przeprowadzenia 7. edycji jest, podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji, Uchwała Rady m.st. Warszawy z 11 kwietnia 2019 r. 

 Harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.:

Zgłaszanie projektów: od 3 grudnia 2019 r. do 21 stycznia 2020 r.
Ocena zgłoszonych projektów: od 22 stycznia do 6 maja 2020 r.
Składanie odwołań od oceny negatywnej: od 7 do 13 maja 2020 r.
Rozpatrywanie odwołań: od 7 do 29 maja 2019 r.
Głosowanie na projekty: od 15 do 30 czerwca 2020 r.
Ogłoszenie wyników: 16 lipca 2020 r.

 Zapraszamy do składania projektów w nowej edycji!

Podział kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski na 2021 r.:

pula ogólnomiejska – 24 933 409 zł
dzielnica Bemowo – 3 989 345 zł
dzielnica Białołęka – 3 906 234 zł
dzielnica Bielany – 4 321 791 zł
dzielnica Mokotów – 7 147 577 zł
dzielnica Ochota – 2 742 675 zł
dzielnica Praga-Południe – 5 900 907 zł
dzielnica Praga-Północ – 2 160 895 zł
dzielnica Rembertów – 831 114 zł
dzielnica Śródmieście – 3 823 123 zł
dzielnica Targówek – 4 072 457 zł
dzielnica Ursus – 1 994 673 zł
dzielnica Ursynów – 4 986 682 zł
dzielnica Wawer – 2 493 341 zł
dzielnica Wesoła – 831 114 zł
dzielnica Wilanów – 1 246 670 zł
dzielnica Włochy – 1 412 893 zł
dzielnica Wola – 4 654 236 zł
dzielnica Żoliborz – 1 662 227 zł

15756

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum