kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Nowoczesna ewidencja nieruchomości

Opublikowany: 2005-03-30 00:00:00

Praga Południe jest jedyną dzielnicą w Warszawie, w której działa komputerowy, zintegrowany system "Kataster" przeznaczony do prowadzenia nowoczesnej ewidencji gruntów, budynków i lokali.

Nikogo nie trzeba przekonywać o korzyściach wynikających z uruchomienia zintegrowanego systemu katastralnego. Narzędziem, które umożliwia jego prowadzenie jest system "Bentley Kataster". Idea tego systemu narodziła się w wyniku prac prowadzonych w ramach "Porozumienia o prowadzeniu wspólnego przedsięwzięcia", w którym w latach 1993-94 uczestniczyły zespoły 12 największych krajowych zespołów geodezyjnych. Później prace te kontynuowały firmy Warsaw Software Group (obecnie włączona w strukturę Bentley System Polska) oraz Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne S.A. W 1997 roku zaowocowało to pilotażem pierwszej wersji w Warszawie, a sześć lat później – objęciem systemem całej dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

System "Kataster" przeznaczony jest do prowadzenia nowoczesnej ewidencji gruntów, budynków i lokali. Może być stosowany w administracji państwowej i samorządowej: w urzędach miast i gmin oraz urzędach katastralnych na terenie całego kraju. Może być źródłem danych do działań planistycznych, projektowych, administracyjnych i statystycznych.

Baza systemu „Kataster” zapewnia szczegółowe informacje o: gruntach, użytkach i klasach gruntów, budynkach, lokalach, charakterze nieruchomości, władających i właścicielach, klasyfikacji gruntów i budynków do celów podatkowych, wartości gruntów i budynków, identyfikatorach osób fizycznych i prawnych (PESEL, REGON), dokładności materiałów geodezyjnych będących podstawą tworzenia bazy graficznej.

Numery PESEL i REGON są unikatowymi identyfikatorami osób fizycznych i prawnych, pozwalającymi uzyskać o nich podstawowe informacje w ramach jednostki ewidencyjnej (gminy) i zapewniającymi współpracę z innymi bazami opisowymi. System wprowadza numerację nieruchomości (słowniki) w postaci identyfikatorów. Zamiast długiej nazwy na mapie wyrysu drukuje się tylko jej identyfikator, a w legendzie identyfikator i pełna nazwa. System umożliwia nie tylko łatwą obsługę, ale również generowanie różnych analiz graficznych i tekstowych. Pozwala wydawać wyrysy z mapy katastralnej oraz wypisy z ewidencji gruntów i budynków do celów prawnych, podatkowych i podziałowych.

Urząd Dzielnicy Praga Południe jest obecnie największą jednostką administracyjną obsługiwaną przez system "Kataster": Obejmuje ona prawie 180 tysięcy mieszkańców i około 9900 działek.

"Kataster" w wersji sieciowej działa w systemie operacyjnym MS Windows 2000/XP i środowisku graficznym MicroStationGeographics i Bentley PowerMap oraz relacyjnej bazie danych OracleServer 8.17 (lub nowszej). System składa się z następujących modułów: administrator – zarządzający dostępem użytkowników do bazy danych i geometrii według określonych praw dostępu, aktualizacja, analiza –do budowania map tematycznych, wypis – do sporządzania dokumentów wewnętrznych, dokumenty –do sporządzania dokumentów w postaci wyrysu lub wypisu zawierającego dane określonej działki ewidencyjnej, historia – do przeglądania zapisów historycznych, SWDE –do eksportu danych ewidencyjnych i przeglądanie.

Administratorem bazy danych w systemie "Kataster" w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy jest p. Karol Kisiel z Wydziału Informatyki tel. 813-77-12 w.307.

236

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum