kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Obwoźna działalność gastronomiczna ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach

Opublikowany:

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy podjął 27 marca 2019 r.  Uchwałę Nr 462/2019 w sprawie wyznaczenia wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (plik do pobrania).

Wykaz miejsc, na której dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów - Załącznik do uchwały nr 462/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 marca 2019 r. (plik do pobrania).

Wykaz wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Lp.

Nazwy parków, skwerów lub położenie innych obszarów o charakterze rekreacyjnym (adres lub ulica albo nazwa skrzyżowania, numer działki ewidencyjnej i obręb)

Ilość wózków/rowerów gastronomicznych mogących korzystać ze wskazanego terenu

Dane kontaktowe zarządcy terenu odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udostępnienie stanowiska

1.

Park im. płk Jana Szypowskiego „Leśnika"

W rejonie ulic Grochowskiej, Kwatery Głównej, Osowskiej i Trembowelskiej

Działka 59/1, obręb 3-04-14

(teren położony od strony ulicy Osowskiej)

 

mapa

Wydział

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego,

ul. Grochowska 274,

tel. (22) 44 35 274

2.

Park im. Józefa Polińskiego

W rejonie ulic Garwolińskiej i Szaserów

Działka 121/17, obręb 3-04-07

(teren położony przy placu zabaw)

 

mapa

Wydział

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego,

ul. Grochowska 274,

tel. (22) 44 35 274

3.

Park im. Obwodu Praga Armii Krajowej („OPAK”)

W rejonie ulic Grochowskiej i Podskarbińskiej

Działka 26, obręb 3-02-08

(teren położony przy fontannie)

 

mapa

Wydział

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego,

ul. Grochowska 274,

tel. (22) 44 35 274

4.

Park „Nad Balatonem"

W rejonie ulic gen. Romana Abrahama i Nasypowej

Działka 14/3, obręb 3-06-05

(teren położony przy placu zabaw)

 

mapa

Wydział

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego,

ul. Grochowska 274,

tel. (22) 44 35 274

5.

Skwer przy ul. Paca 44

W rejonie ulic Ludwika Michała Paca i Ludwika Kickiego

Działka 49, obręb 3-04-02

 

mapa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami,

ul. Walewska 4,

tel. (22) 277 30 82

 


Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy podjął 22 listopada 2017 r. Uchwałę nr 5277/2017 w sprawie przygotowania i określenia zasad wydawania identyfikatorów osobistych wśród podmiotów prowadzących obwoźną działalność gastronomiczną ze stoisk mobilnych na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa.

- treść uchwały Nr 5277/2017 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe z dnia 22 listopada 2017 r.

- zasady wydawania identyfikatorów osobistych podmiotom prowadzącym obwoźna działalność gastronomiczną ze stosik mobilnych,

- wzór identyfikatora osobistego 


Zarządzenie nr 5848/2014 r. Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy (plik do pobrania).

Zarządzenie nr 5979/2014r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie określenia wykazu wydzielonych obszarów do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach na terenie m.st. Warszawy (plik do pobrania).

Zarządzenie nr 5791/2014r. Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia imprez gastronomiczno-plenerowych zwanych "targami gastronomicznymi" w parkach, skwerach i zieleńcach usytuowanych poza pasem drogi (plik do pobrania).

Zarządzenie nr 5915/2014r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie określenia wykazu wydzielonych obszarów do prowadzenia imprez gastronomiczno-plenerowych zwanych "targami gastronomicznymi" w parkach, skwerach i zieleńcach usytuowanych poza pasem drogi (plik do pobrania).

 

12228

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Obwoźna działalność gastronomiczna ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach