kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Odtwórzmy otoczenie „Plonu”

Opublikowany: 2013-10-07 14:56:00

Projekt “Wokół Plonu” to wspólne działania mieszkańców, wspierane przez władze dzielnicy, których celem jest odtworzenie estetyki i historycznego wyglądu ulicy Katowickiej, a także tworzenie nowych przestrzeni wspólnych na Saskiej Kępie.

Pierwszym etapem projektu była zakończona sukcesem w 2011 r. inicjatywa przeprowadzenia konserwacji płaskorzeźby „Plon” Jerzego Jarnuszkiewicza z 1946 r., która znajduje się na budynku przy ul. Zwycięzców 11.

Obecnie celem działań, objętych Patronatem Honorowym Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe - jest zadbanie o otoczenie płaskorzeźby i stworzenie skweru przy „Plonie”, czyli:

  • rekonstrukcja dwóch betonowych ław z 1946 r. Działanie to realizowane przez Fundację Działań Kulturalnych i Społecznych, będzie w całości sfinansowane z publicznych darowizn;
  • uporządkowanie zieleni na trawniku i nowe nasadzenia zostaną wykonane w ramach prac pielęgnacyjnych terenu przez  Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w oparciu o przygotowany przez mieszkańców projekt aranżacji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do przekazania darowizn na budowę ław na specjalnie w tym celu utworzone konto bankowe fundacji (decyzja MAiC nr 260/2013 z dn. 15.07.2013): 

Fundacja Działań Kulturalnych i Społecznych,

ul. Finlandzka 12A/12, 03 - 903 Warszawa

KRS: 0000291320

subkonto: PKO BP 49 1020 1156 0000 7102 0127 7839

tytułem: darowizna na budowę ławek 

Dziękujemy!

10285

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum