kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Opublikowany: 2019-10-21 11:46:16

Zgodnie z postanowieniami Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nadanego Uchwałą Nr 65/VIII/2019 Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz nadania jej statutu, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Ogłoszenie skierowane jest do mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, którzy uczą się w szkołach ponadpodstawowych na terenie innych dzielnic lub poza Warszawą.

Nabór pozostałych kandydatów prowadzony jest równolegle przez szkoły ponadpodstawowe w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – po 2 przedstawicieli z każdej ze szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia, zawierającym:

1) imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia, nazwę i adres szkoły, nr legitymacji uczniowskiej, nr PESEL, adres e-mail, telefon kandydata oraz opiekuna prawnego;

2) zgodę rodziców kandydata;

3) oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych;

4) uzasadnienie swojego zgłoszenia do Młodzieżowej Rady Dzielnicy. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31 października 2019 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach 8.00-16.00 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274.

Wyboru kandydatów spośród mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy dokona Komisja, w której skład wchodzą: Koordynator Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe, Doradca ds. młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe, dwóch radnych Dzielnicy Praga-Południe oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Każdy z kandydatów na radnego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe będzie miał możliwość zaprezentowania przed Komisją swojej kandydatury.

Wyboru kandydatów spośród mieszkańców Komisja dokona w głosowaniu tajnym.

Komisja, w terminie do 30 listopada 2019 r., ogłosi listę radnych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe wybranych spośród mieszkańców.

Więcej informacji na ten temat i materiały do pobrania znajdują się na stronie: https://www.pragapld.waw.pl/mlodziezowa-rada-dzielnicy-praga-poludnie-#start

15692

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum