kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Oświata, kultura, sport i rekreacja

Opublikowany:

Zarządzenie Nr 1008/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 sierpnia 2020 r. w w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 


 

 


 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, dnia 26 lutego 2020 r., ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora (plik do pobrania):

1)      Przedszkola nr 73 „Bajeczka” w Warszawie, ul. T. Sygietyńskiego 4a,

2)      Przedszkola nr 180 w Warszawie, ul. Niekłańska 40,

3)      Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej w Warszawie, ul. Siennicka 19b,

4)      Przedszkola nr 392 „Wróbelka Elemelka” w Warszawie, ul. Afrykańska 14a.

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, dnia 26 lutego 2020 r., ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora (plik do pobrania):

1)      Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2 w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 397,

2)      Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie, ul. M. Pawlikowskiego 3.

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, dnia 26 lutego 2020 r., ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora (plik do pobrania):

1)      Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie, ul. Osiecka 28/32,

2)      Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie, ul. Boremlowska 6/12.

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, dnia 26 lutego 2020 r., ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora (plik do pobrania):

1)      Zespołu Szkół Łączności w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 24,

2)      Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie, ul. Mińska 1/5.

728

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Oświata, kultura, sport i rekreacja