kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Pamiętamy o bohaterach Powstania Warszawskiego

Opublikowany: 2019-08-01 09:13:19

Od lat tradycją na Pradze-Południe stał się objazd pomników i miejsc pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego. Biorą w nim udział kombatanci, parlamentarzyści, radni, mieszkańcy, społecznicy, młodzież oraz przedstawiciele władz dzielnicy.

W tym roku miał on miejsce w środę, 31 lipca, w przeddzień 75. rocznicy wybuchu powstania. Wczesnym rankiem wiceburmistrz Karol Kowalczyk złożył w imieniu Rady i Zarządu dzielnicy wieńce pod tymi tablicami, pomnikami i obeliskami na Pradze-Południe, do których nie planowano wyjazdu z kombatantami i zaproszonymi gośćmi. Chodzi o pomnik Batalionu Saperów Praskich „Chwackiego” i pomnik Lotników Brytyjskich niosących pomoc powstańcom warszawskim w parku Skaryszewskim, pomnik poświęcony pamięci poległych w walce o wyzwolenie Warszawy w latach 1944-45 przy ul. Wybrzeże Szczecińskie, pomnik Pomordowanych Podczas II Wojny Światowej na Wale Miedzeszyńskim, pomnik upamiętniający Jana Szypowskiego „Leśnika” w parku jego imienia oraz pomnik poświęcony żołnierzom 21 Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w al. Waszyngtona przy ul. Grenadierów. Dzięki temu ślad naszej pamięci pojawił się we wszystkich miejscach upamiętniających żołnierzy podziemnego państwa polskiego i mieszkańców, którzy w sierpniu 1944 r. stanęli do walki z hitlerowskim najeźdźcą na ulicach Pragi-Południe.

Główne uroczystości rozpoczęliśmy w samo południe przed budynkiem Urzędu Dzielnicy, gdzie zgromadzili się najważniejsi uczestnicy objazdu miejsc pamięci – kombatanci i seniorzy, byli uczestnicy powstania. Z żalem musimy odnotować, że z roku na rok jest ich coraz mniej. W tym roku byli z nami pani prezes Lidia Urbańska oraz pani Sławomira Hebdowska z „Grupy Grochów” Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, pani Cecylia Raszewska – prezes Związku Sybiraków Koło Praga-Południe, kpt. Feliks Waśkiewicz, kpt. Józef Sobociński i pan Leon Skórzewski, mieszkaniec Saskiej Kępy, który walczył na Bródnie. Gościem specjalnym naszej uroczystości był pan Zbigniew Żurowski, kuzyn płk. Antoniego Żurowskiego, dowódcy Obwodu VI Praga Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej.

Obecni byli także mieszkańcy dzielnicy, a wśród gości znaleźli się m.in.: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Podsędek, radni Dzielnicy Praga-Południe: Bożena Manarczyk, Mirosława Terlecka, Irena Bartosińska, Anna Dębińska-Żytkiewicz i Krzysztof Wysocki. Władze dzielnicy reprezentowali burmistrz Tomasz Kucharski i jego zastępcy Izabela Szostak-Smith i Karol Kowalczyk. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy reprezentowała pani Anna Wąsik. Przedstawicielem Centralnej Biblioteki Wojskowej był pan Marcin Białas. Była z nami pani Róża Karwecka z Klubu Sąsiada przy ul. Skaryszewskiej, liczna reprezentacja Rady Seniorów z Zofią Backiel i Michałem Byrskim na czele, prezes PZERiI Teresa Bugajska-Nyc, prezes ECUDiTW pani Elżbieta Kamińska, pani Janina Chudzyńska i pan Marek Przewłoka z Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawiciele lokalnych instytucji, rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych oraz dzieci biorące udział w akcji „Lato w Mieście 2019”.

Po odegraniu hymnu RP prowadzący przypomniał pokrótce sylwetki zamordowanego po wojnie przez UB Bronisława Chajęckiego, zastępcy Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy w 1939 roku oraz ppłk Antoniego Żurawskiego, dowódcy Obwodu VI Praga Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, po czym złożono wieńce i zapalono znicze pod tablicami pamiątkowymi umieszczonymi na ścianie urzędu. Na zakończenie uroczystości przy Urzędzie Dzielnicy odegrano kilka taktów „Warszawianki”.

Kolejnymi miejscami tegorocznego objazdu miejsc pamięci były: kościół Księży Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12 – tablica poświęcona pamięci żołnierzy AK Obwodu VI „Praga”, kościół na Gocławiu pw. Apostołów św. Jana i św. Pawła, na którym znajdują się tablice poświęcone praskim żołnierzom AK, przeprawiającym się przez Wisłę na lewy brzeg, oraz kościół pw. Najczystszego Serca Maryi przy placu Szembeka, w którym znajduje się tablica poświęcona pamięci majora Tadeusza Schollenbergera, dowódcy 3 rejonu (Grochów-Saska Kępa) VI Obwodu Praga AK oraz tablica pamięci wielu żołnierzy państwa podziemnego, którzy zginęli w 1944 r.

Objazd zakończyła uroczystość w Parku im. Obwodu VI Praga AK przy ul. Podskarbińskiej, gdzie stoi pomnik poświęcony żołnierzom i harcerzom praskiego Obwodu Armii Krajowej, ufundowany w 2014 r. przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na tablicy umieszczono napis: „W 70 rocznicę powstania warszawskiego w hołdzie żołnierzom i harcerzom 6 - XXVI odwodu Praga Armii Krajowej walczącym i prowadzącym działalność konspiracyjną w czasie niemieckiej okupacji oraz ochotniczym oddziałom powstańczym niosącym pomoc walczącej lewobrzeżnej warszawie w sierpniu 1944 roku. Cześć ich pamięci.

Towarzysze broni Rada i Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa

Grochów 2014”.

Do zebranych przemówił burmistrz Tomasz Kucharski. Przypomniał przebieg krótkiego powstańczego zrywu na Pradze-Południe i przyczyny, dla których dowódca AK płk. Żurowski zdecydował, by nie kontynuować walki. Słabo uzbrojeni powstańcy (mający zaledwie 300 pistoletów maszynowych) musieliby stawić czoła frontowym jednostkom niemieckim, w tym okrytej złą sławą dywizji SS „Herman Goering”, które broniły przedpola Warszawy przed nacierającą armią sowiecką i wojskiem polskim gen. Berlinga. W obliczu rychłego wyzwolenia Pragi nie było sensu narażać życia młodych ludzi. Burmistrz przypomniał również, że dzięki działaniom płk. Żurowskiego nie doszło na Pradze-Południe do represji na cywilnych mieszkańcach dzielnicy, jak miało to miejsce choćby na Woli.

„Chylę czoło przed praskimi żołnierzami podziemnej armii, którzy pierwszego sierpnia 1944 roku stanęli do walki z hitlerowskim okupantem. Oddaję hołd wszystkim polskim żołnierzom i cywilom poległym podczas powstania – na obu brzegach Wisły. Cześć ich pamięci!”, zakończył swoje przemówienie burmistrz Kucharski.

Po burmistrzu głos zabrał kpt. Józef Sobociński, który podzielił się z zebranymi kilkoma powstańczymi wspomnieniami, a następnie delegacje Rady i Zarządu Dzielnicy oraz reprezentanci Rady Seniorów złożyli wieńce pod pomnikiem żołnierzy Obwodu Praga Armii Krajowej. Na zakończenie Konkatedralny Chór Kamionek wykonał pieśni powstańcze. m.in. „Marsz Mokotowa” i „Warszawskie dzieci”. Na tym zakończono tegoroczne uroczystości z okazji rocznicy wybuchu powstania warszawskiego na Pradze-Południe.

15599

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum