kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Rewitalizacja Parku Znicza

Opublikowany:

        

Park Znicza założony został tuż po II wojnie światowej. Od wielu lat nie był remontowany. W związku z tym, stan parku był daleki od zadowalającego. Część starych i chorych drzew stanowiła zagrożenie dla przechodniów. W okresie VI-IX 2007 r. uszkodzeniu lub całkowitemu złamaniu uległo 6 drzew. Po deszczu, nieodwadniane alejki w parku zamieniały się w błotniste stawy, ktore nie nadawał się do korzystania. Brak oświetlenia powodował, że okoliczni mieszkańcy obawiali się napadów i kradzieży. Do Władz Dzielnicy docierały także postulaty mieszkańców dotyczące przebudowy placu zabaw oraz stworzenia lepszych warunków do rekreacji.

     
Przygotowanie rewitalizacji modernizacji Parku Znicza było procedurą wieloetapową. Na początku opracowana została dokumentacja projektowa, a zadanie inwestycyjne umieszczone zostało w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym miasta stołecznego Warszawy.
    


Projekt modernizacji obejmuje:

  • budowę przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego i elektroenergetycznego dla potrzeb budowy fontanny;
  • budowę fontanny i studni technologicznej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i energetycznej fontanny;
  • budowę instalacji elektrycznej i montaż słupów oświetleniowych, iluminacji fontanny;
  • kształtowanie terenu: górki oraz „falujące pryzmy” z przepustami;
  • budowę nawierzchni: nawierzchnie piesze, nawierzchnie sztuczne placów zabaw, piaskownice;
  • montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, pergole, ogrodzenie placu dla maluchów;
  • wykonanie ogrodzenia parku.

W stosunku do zaprojektowanego placu dla deskorolek z asfaltem syntetycznym wyrażono zgodę na rezygnację z wykonania trasy dla deskorolek o nawierzchni asfaltobetonowej z jednoczesnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację tego zakresu na wykorzystanie wzmocnienia podbudowy pozostałych alejek przewidzianych w projekcie oraz zwiększenia powierzchni trawników.

 

Opracowana dokumentacja projektowa zyskała akceptację i została pozytywnie uzgodniona przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu M. St. Warszawy, oraz przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy. Przeznaczenie środków finansowych na realizację przedsięwzięcia związanego z remontem parku Znicza wiązało się z koniecznością uzyskania pozytywnego stanowiska Rady Miasta Warszawy i na tej podstawie realizacja została umieszczona w WPI m. st. Warszawy oraz w budżecie na rok 2007.

 

Rozpoczęcie prac związanych z remontem parku nastąpiło w oparciu o zgłoszenie o przystąpieniu do budowy z dn. 12.03.2007 r., które zostało złożone do Delegatury Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy Praga Południe (zgodnie z art.30 ust.1; 2 i 3  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. - jednolity tekst ze zm.). Organ przyjmujący zgłoszenie nie wniósł do niego sprzeciwu, wobec powyższego inwestor – władze dzielnicy Praga Południe przystąpił do realizacji inwestycji po wyłonieniu jej wykonawcy w drodze postępowania przetargowego. Prace rozpoczęły się w sierpniu bieżącego roku, a zakończą się (wg. umowy Nr DZP/58/07 PRD-6-OŚ-004-I-28-07) latem 2008 roku.

Na wniosek mieszkańców wprowadzono do projektu wiele zmian. Między innymi: postanowiono zachować zdecydowaną większość istniejących w parku krzewów z gatunku lilak pospolity, które miały być zastąpione inną roślinnością. Podjęto działania zmierzające do zwiększenia ilość nasadzeń nowych drzew i krzewów, zmiany wyposażenia placów zabaw, a także przebiegu i przeznaczenia jednej z alejek.

Pierwotnie zakładano, że po modernizacji, do Parku Znicza nie będzie można wprowadzać psów. Mając jednak na uwadze postulaty grupy mieszkańców, zgodziliśmy się, by do parku można było wprowadzać psy, ale wyłącznie na smyczy. Będzie też trzeba po nich sprzątać, w związku z tym w parku pojawią się kosze na psie odchody.Do Urzędu dotarły jednostkowe informacje o możliwości występowania na terenie parku grobów Powstańców.  Do chwili obecnej nie ma żadnych dokumentów potwierdzających istnienie na terenie obecnego parku miejsc pochówku żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Pomimo to dokładamy starań, by je wyjaśnić i zweryfikować. W tym celu zwróciliśmy się między innymi do Polskiego Czerwonego Krzyża, Kościoła Katolickiego, nawiązaliśmy też kontakt z organizacjami kombatanckimi. Do tej pory nie mamy jednak żadnego potwierdzenia informacji o pochówkach żołnierzy na tym terenie.

682

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Rewitalizacja Parku Znicza