kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

XII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Opublikowany: 2019-10-29 16:33:18

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się XII Sesja Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy w dniu 5 listopada 2019 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

Proponowany porządek obrad XII Sesji Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

1) Przyjęcie porządku obrad.

2) Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Dzielnicy.

3) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok (14) Druk Nr 92 z dnia 24.10.2019 r.

4) Interpelacje i zapytania radnych.

5) Zamknięcie obrad sesji.

 

 Pliki do pobrania

  

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy

 

/-/ Marcin Kluś

15728

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum