kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Porządek obrad XI Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Opublikowany: 2019-10-08 16:28:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994, 1000, 1349, 1432) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się XI Sesja Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy w dniu 15 października 2019 roku o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2.

Proponowany porządek obrad XI Sesji Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

1) Przyjęcie porządku obrad.

2) Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Dzielnicy.

3) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok (13) Druk Nr 89 z dnia 08.10.2019 r.

4) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok – Nr VI Dzielnica Praga-Południe z września 2019 r. Druk Nr 90 z dnia 08.10.2019 r.

5) Interpelacje i zapytania radnych.

6) Zamknięcie obrad sesji.

 Pliki do pobrania

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

/-/ Marcin Kluś

15704

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum